Subscribe to RSS - Vrhnika pri Ložu
Cerkev sv. Frančiška Ksaverija.
Panj iz votlega debla, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
"Šuštarska" miza in stol, Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962...
15.8.1962
Stopa, narejena iz pesta. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu.
15.8.1962
"Bank" (čebriček). Ivana Palčič, Vrhnika 19...
Ostrnice z žitom (ječmen) in "zdeuna lojtra", na njivi med vasjo Vrhnika in Viševk. Teren...
15.8.1962
Stopa. Jože Almajer, Vrhnika 25.
15.8.1962
"Cejpc" (cepec). Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
Procesija proti kugi k Novi Štifti iz Kozarišč skozi vas Vrhniko. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
15.8.1962
Likalnika. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu.
15.8.1962
"Kuar?c" za nalivanje vode. Ivana Palčič, Vrhnika 19 pri Ložu...
15.8.1962
"Samojsterna, škrinca toplarca" (past) za polhe lovit. Jože Anončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
15.8.1962
Lesena žlica. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
Brana, obtežena s kamnom. Z njo vlačijo strnišče po ječmenu, Ivanka Avsec, Vrhnika 42. Teren 19 -...
Del skednja s "podom", Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Del skednja s "podom", Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Žaga za "švelerje" (železniške pragove) žagat, Jože Almajer, Vrhnika 25...
Strle Janez, Vrhnika 8, "dela obroč pri košu- ga obrezuje". Teren 19 - Loška dolina (1.-...
Past za jazbeca "p?h?k", pri Štorovih, Jože Almajer, Vrhnika št. 25. Teren 19 - Loška...
15.8.1962
Ribežen za repo in ribežen za zelje. Jože Antončič, Vrhnika 24.
Priprava za matico, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Vevnica ("vaiv?nca"). Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
15.8.1962
Jože Almajer, Vrhnika 25.
15.8.1962
"P?hek" (past) za jazbece loviti. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
"Kalona" (vrata) z let. 1836 in okno iz leta 1952, Antončič Jože, Vrhnika 24. Teren 19 -...
15.8.1962
"Pajn" (past) za podgane in past za miši. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
Ostrnice z žitom (ječmen) in "zdeuna lojtra", na njivi med vasjo Vrhnika in Viševk. Teren...
15.8.1962
"Keblica" (lesena posoda) za mast. Ivana Palčič, Vrhnika 19...
15.8.1962
Mernik. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu.
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Strle Janez, Vrhnika 8, "vitre dela". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Stopa, pripeljana iz Iga, Ivanka Palčič, pri Grgurju, Vrhnika 19. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
Na panju prvi okvirji in polokvirji za te panje, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška...
15.8.1962
Trlica. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
Voz z dvema "košema" (lojtre) za seno, Antončič Jože, Vrhnika 24. Teren 19 - Loška dolina...
15.8.1962
Škatla za brivski pribor. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu.
Križno kolo, naredil stari oče Jakob Nelc, roj. 1848, Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška...
Hiša s štalo pri Gregorčkovih, Vrhnika 23. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
"Samojsterne, škrince" (pasti) za polhe lovit. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
Strle Janez, Vrhnika 8, z družino. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
"Rifl" za lan čistit. Jože Almajer, Vrhnika 25...
15.8.1962
Stopa, prinešena iz Iga pri Ljubljani. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
Brana, obtežena s kamnom. Z njo vlačijo strnišče po ječmenu, Vrhnika. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
Brana, obtežena s kamnom. Z njo vlačijo strnišče po ječmenu, Vrhnika. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
Gnojišče pred štalo, pri Pojetovih, Vrhnika 20. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Greben za česanje lanu. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
15.8.1962
"Stou" (stol) za klanje prašiča. Ivana Palčič, Vrhnika 19...
15.8.1962
Dva grebena za česanje lanu, Jože Almajer, Vrhnika 25.
15.8.1962
"Samojsterne, škrince" (pasti) za polhe lovit. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
15.8.1962
"Čebeunak" (čebelnjak). Jernej Poje, Vrhnika 20 pri Ložu...
15.8.1962
Lončen vrč. Marija Strle, Vrhnika 23.
"Sak"- z njim love roj pred panjem. Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina...
15.8.1962
"Banka" (čebriček). Ivana Palčič, Vrhnika 19...
15.8.1962
Pol mernika iz debla. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu.
15.8.1962
"Reziunk" (rezilnik). Janez Strle, Vrhnika 8...
Čebelnjak, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Križno kolo. Jože Almajer, Vrhnika 25.
Strle Janez, Vrhnika 8, "dela obroč pri košu- ga obrezuje". Teren 19 - Loška dolina (1.-...
Past za podgane, pri Štorovih, Jože Almajer, Vrhnika št. 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Strle Janez, Vrhnika 8, "vitre dela". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Past za miši, Vrhnika 24.
Majhen čebelnjak za matice, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Pripovedovalka Marija Strle, Vrhnika št. 23. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Tesarska sekira "žatlaka". Ivana Strle, Vrhnika pri Ložu...
15.8.1962
Lij za nalivanje vode. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
Panj s premičnimi satjem- s prvimi polokvirji, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška...
Brana, obtežena s kamnom. Z njo vlačijo strnišče po ječmenu, Ivanka Avsec, Vrhnika 42. Teren 19 -...
15.8.1962
Dve košari. Janez Strle, Vrhnika 8.
Stopa za proso (danes za deteljo), Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Strle Janez, Vrhnika 8, "vitre dela". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Pripovedovalka Strk Ivanka, Vrhnika št. 31. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Mernik iz debla. Jože Antonič, Vrhnika 24 pri Ložu.
Past za podgane ali miši, Jože Antončič, Vrhnika št. 24. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Stopa, pripeljana iz Iga, Ivanka Palčič, pri Grgurju, Vrhnika 19. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
Strle Janez, Vrhnika 8, izdelal voziček. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
"Kraniči"- različne mere, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
15.8.1962
Skrinja - barvana in intarzirana, prinešena iz okolice Postojne. Ivanka Klun, Vrhnika 21.
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši za rezanco". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...