Subscribe to RSS - Repen/Rupingrande
Veliki Repen 33, retrofasada kmečke hiše, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen, kal. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Zglavnik (pri hiši št. 66). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 38, fasada stanovanjske hiše, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen, "trg" pri h. št. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, "enocelična hiša" pri hišni številki 16. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Objekt doma št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Evgenija Pelicon, iz Sv. Križa pri Trstu št. 83, stara 75 let, že 40 let prodaja ribe po teh vaseh...
Značilna noša zadnjih 15 let; vse žene v vasi nosile "mantelino" (ogrinjalo), Zora Škabar...
Opuščena Kovačeva hiša, v kateri je še ognjišče. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Stari in novejši del hiše št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Skedenj pri hiši št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Eden redkih preostalih hrastov ob kalu med vasjo Vogel in Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za...
Pogled na Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Zidar obdeluje kamenje pri zidanju nove hiše. Škrabar Anton, Veliki Repen 32. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 5, "porton" (vhod), letnica okoli 1789. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Ulica ob hiši št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
22.10.1968
Kraška ohcet v Velikem Repnu pri Trstu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša z dvoriščem. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, kmečka hiša z gankom, začetek 18. stoletja. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 28, fasada gospodarskega poslopja, 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Pogled v kamro, levo dimnik, hiša št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Opuščena hiša brez dimnika - nazadnje rabljena kot "štala" (hlev), št. 28. Teren 24 -...
Veliki Repen, vinogradi. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Gotska madona pri hiši št. 5. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 71, gospodarsko poslopje v borjaču (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko...
Repentabor, spodaj Col. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 22, "porton" (vhod) z narisom - detajl, letnica 1843. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 28, vaška ulica. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Na dvorišču hiše št. 8 (dr. John Sedej zapisuje). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Škabarjeva s sinom, Veliki Repen št. 5. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
B?čanova hiša, Veliki Repen št. 13, predvidena za skansen. Hiša z zadnje strani. Teren 24 - Repen (...
Veliki Repen 71, "porton" (vhod), letnica 1849. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 31, hrbtna fasada na borjaču (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo...
Veliki Repen 48, "porton" (vhod), letnica 1888. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 31, borjač (kraško dvorišče) z obzidjem. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen, vaška ulica s fasado gospodarskega poslopja, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za...
Vinograd. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
B?čanova hiša, Veliki Repen št. 13, predvidena za skansen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 28, podrta vhodna vrata kmečke hiše, 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
22.10.1968
Kraška ohcet v Velikem Repnu pri Trstu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 9, portal, letnica okoli 1806. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, hiše ob "kalu". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968...
Veliki Repen 31, motiv stopnišča. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Kompozicija zgradb pri hiši št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 28, kmečka hiša v stavbnem nizu, 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo...
Veliki Repen, vinogradi. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 20, "porton" (vhod), letnica 1854. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen, borjač (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ozemlje med Colom in Velikim Repnom. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Dom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Pogled na Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 9, fasada apničevega stanovanjskega niza, letnica 1806. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen, "zid" retrofasad ob parku. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen 9, "porton" (vhod), letnica 1806. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Pogled z dvorišča proti izhodu oz. vhodu pri hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Stara opuščena hiša in "štala" (hlev) št. 35. Purič Miroslav (v hiši je še ognjišče)...
Veliki Repen (brez številke), hiša s spahnjenico pri gostilni. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 31, del fasade s stopniščem in gankom. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen 9, borjač (kraško dvorišče), letnica okoli 1806. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Hiša št. 31, Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Detajl na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Repentabor, župnišče z gotskim lokom, 15. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen 9, "porton" (vhod) v borjaču (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen, vaška ulica. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 16, portal, 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Del ulice pred B?čanovo hišo, Veliki Repen št. 13 (desno na pol podrt skedenj). Teren 24 - Repen (...
Pogled na Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Del dvorišča št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
"Nevesta" in otroka pri hiši št. 10, Veliki Repen (Marija Guštin). Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen, središče ob nekdanjem "kalu". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
SEM:;F-0001740
Del lope pred cerkvijo. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
Dom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, domačija - obodne fasade v borjaču (kraškem dvorišču). Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen, del naselja, panorama. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Opuščena hiša brez dimnika - nazadnje rabljena kot "štala" (hlev), št. 28. Teren 24 -...
Veliki Repen 31, planate nad gankom. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša Škabar Emilije, Veliki Repen 5. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 2 in 3, "portoni" (vhodi), sredina 19. stoletja. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen, hiše ob "kalu". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968...
Veliki Repen 31, "skansen", letnica 1834. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Detajl hiše, Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, kal s hrastovim gozdičkom. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, nekdanji "kal". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968...
Hiša z dvoriščem. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 71, fasada (1-os) gospodarsko poslopje ob cesti. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Pogled na Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 21, dvojna kalona (kalnica). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Okolje oz. ulica za hišo št. 31 (desno Burgna hiša št. 24). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo...
Veliki Repen 3, "porton" (vhod), sredina 19. stoletja. Teren 24 - Repen (za tematsko...
SEM:;F-0001739
Porušena hiša. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
Hiša št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 9, fasada z balkonom 18.-19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen 39, gospodarsko poslopje s "portonom" (vhod), 19. stoletje. Teren 24 - Repen...
Škabarjeva Emilija, Veliki Repen št. 5. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Detajl vrat na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, vaška ulica. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Evgenija Pelicon, iz Sv. Križa pri Trstu št. 83, stara 75 let, že 40 let prodaja ribe po teh vaseh...
Vas Vogel ob državni meji. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Kompozicija zgradb pri hiši št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 18, "porton" (vhod). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Repentabor, spodaj Col. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Dom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Čurčeva samostojno postavljena štala (Miro Huselj), Veliki Repen št. 53. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 5, kamnita gotska plastika Marije Božje, 15. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Zadnja stran hiše št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, panorama. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Stari in novejši del hiše št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
"Čupca"- zasilna, iz pločevine, tik ob meji med Jugoslavijo in Italijo, blizu vasi Vogel...
Pred hišo št. 73 (Lazar Viljem) - pozimi cvetijo rože. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 31, polkrožni vhod v "kolnico", letnica 1834. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Objekt doma št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
22.10.1968
Kraška ohcet v Velikem Repnu pri Trstu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 5, domačija pri Kozarju. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Lesa na polju med vasjo Vogel in Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši...
Veliki Repen pri številki 16, fasade v borjaču (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko...
Ognjišče in peč v hiši št. 13. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 8, portal, 1. polovica 18. stoletja. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Detajl na objektu doma št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 3, borjač (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Dimnik na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 31, "kolnce" (porušeno), s "porton" (vhod), 19. stoletje. Teren 24...
Veliki Repen 31, kalnični "porton" (vhod) pod ometom, letnica 1831. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 6, domačija. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša Purić Milan, Veliki Repen 6. Nad vrati levo je letnica 1814, desni del je starejši. Teren 24...
Veliki Repen 31, del fasade kmečke hiše s hlevom. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen 9, kmečka hiša - fasada, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen 50, lina ("rozeta") na zatrepu - 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen, vinograd. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
22.10.1968
Kraška ohcet v Velikem Repnu pri Trstu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ozemlje tik ob državni meji pri vasi Vogel. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, hiše ob "kalu". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968...
Veliki Repen, srednji del naselja. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 42, "porton" (vhod), 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Repentabor, spodaj Col. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen pri številki 16, "enocelična hiša". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
B?čanova hiša, Veliki Repen št. 13, predvidena za skansen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Dom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 8, gank. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
"Nevesta" in otrok pri hiši št. 10, Veliki Repen (Marija Guštin). Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 5, kamnita gotska plastika Marije Božje, 15. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 5, del fasade s kapelo (1789-1850). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen - vaško središče ob nekdanjem "kalu". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo...
Repentabor, spodaj Col. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
"Kadenje" v opuščeni hiši št. 66. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Skedenj hiše št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 9, okno, letnica okoli 1806. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen 47, domačija - "porton" (vhod), 19. stoletje (letnica 1888). Teren 24 -...
Lesa v ograji pod Colom. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Objekt doma št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 28, skrli (streha), detajl. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Detajl na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša št. 48, Purić Franc. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
"P?rton" (vhod) na št. 1. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968...
Veliki Repen 22, "porton" (vhod) z napisom, letnica 1843. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen, hiša s spahnjenico pri gostilni. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši...
"Čupca" med vasjo Vogel in Veliki Repen (zaklonišče v ograji). Teren 24 - Repen (za...
Skedenj pri hiši št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 31, detajl stopnišča in ganka, letnica 1831. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 31, porton "kolnice" (vhod), 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 5, kapelica pri hiši, letnica 1850. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Stari in novejši del hiše št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, ruševine "portona" (vhod) z hišo, sredina 19. stoletja. Teren 24 - Repen (...
Veliki Repen, vaška ulica ob nekdanjem "kalu". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 5, kamniti žleb na retrofasadi, letnica okoli 1789. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 31, borjač (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, hrasti ob kalu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Skrinja na ganku pri Tin'nih, št. 69. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, balkonska "borgola", 18.-19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen, vinograd. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
"Prton" (vhod) št. 1 in 2. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968...
Ozemlje tik ob državni meji pri vasi Vogel. Zadaj Repentabor. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Čurčeva hiša (Miro Huselj), Veliki Repen št. 53. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Strop v "čupci". "Čupca" med vasjo Vogel in Veliki Repen (zaklonišče v ograji...
Evgenija Pelicon, iz Sv. Križa pri Trstu št. 83, stara 75 let, že 40 let prodaja ribe po teh vaseh...
Dvorišče z brajdo pri hiši št. 18 (nejasno). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši...
Veliki Repen 11, "porton" (vhod) in domačija, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 8, retrofasada "kolnice", 18.-19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
B?čanova hiša, Veliki Repen št. 13, predvidena za skansen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
22.10.1968
Kraška ohcet v Velikem Repnu pri Trstu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Koš za prenašanje listja. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 32, okrašeni vrh "portona" (vhod) z napisom, letnica 1848. Teren 24 - Repen...
Hiša v Velikem Repnu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, retrofasada hišnega niza. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Vhod na dvorišče, hiša št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, "porton" (vhod). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, hiša s skrlmi. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ozemlje tik ob državni meji pri vasi Vogel. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Stena ob vratih v hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 31, retrofasada. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 31, balkonske "hangale". Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Hiša št. 73, Lazar Viljem. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 20, "porton" (vhod), letnica 1854. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 33, borjač (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Repentabor, zakristija. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Na tem mestu je še pred leti stala samostojno postavljena "čupca" (na polju med vasjo...
Veliki Repen, vaška ulica - ambient pri hiši št. 35. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 8, "kavada" (spahnjenica) stare hiše, letnica okoli 1805. Teren 24 - Repen (...
Veliki Repen, hiša pri Logarju - fasada in "porton" (vhod), letnica 1789-1813. Teren 24...
Veliki Repen, panorama in pil, letnica 1888. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši...
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Eden redkih preostalih hrastov ob kalu med vasjo Vogel in Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 18, "porton" (vhod) - detajl. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 28, hiša s "skrlmi", 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Repentabor, spodaj Col. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 5, gotska kamnita plastika Marije Božje z detetom iz 15. stoletja. Teren 24 - Repen (...
B?čanova hiša, Veliki Repen št. 13, predvidena za skansen (zadnja stran). Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 33, "porton" (vhod). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Pogled na Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Razkrivanje kamnoseškega detajla na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
B?čanova hiša, Veliki Repen št. 13, predvidena za skansen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Del ulice pred B?čanovo hišo, Veliki Repen št. 13 (desno na pol podrt skedenj). Teren 24 - Repen (...
Vhod na dvorišče ("prton" na "borjač") pri hiši št. 18. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen, vinogradi. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Voz z lesenim košom za prenašanje listja. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, "porton" (vhod) v ulici. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Veliki Repen, kmečka hiša, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen 6, fasada hiše, letnica 1814. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen, pil - križ sredi vasi, letnica 1888. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Dohod v dom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 31, okno z letnico 1831. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
B?čanova hiša št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša št. 48, Purić Franc. Prizidek je peč za peko kruha, prvotno je bila tu spahnjenica. Teren 24...
Veliki Repen 33, "porton" (vhod), sreda 19. stoletja. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Hiša št. 18. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša št. 73, Lazar Viljem. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša št. 31, Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša in del štale pri hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša Škabar Emilija, Veliki Repen 5. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Zadnja stran hiše št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Dom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Kapelica (letnica 1859), plastika Marije Božje (15. stoletje), Veliki Repen 5. Teren 24 - Repen (za...
Veliki Repen 34, zadnja fasada kmečke hiše, v zatrepu sled nekdanjega strešnega naklona, 19...
Veliki Repen 28, kamnito okno v pritličju, 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 9, "porton" (vhod) - detajl, letnica 1806. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Ognjišče in peč v hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ambient za domom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
22.10.1968
Kraška ohcet v Velikem Repnu pri Trstu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Evgenija Pelicon, iz Sv. Križa pri Trstu št. 83, stara 75 let, že 40 let prodaja ribe po teh vaseh...
Vhod na dvorišče, hiša št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša v Velikem Repnu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Levo vas Vogel, zadaj Tomaj (nejasno). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, streha in skrli - hiša pri gostilni. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški...
Kamion je pripeljal hrano za živino iz pivovarne iz Trsta v Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za...
Gank na hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.