Subscribe to RSS - Selca
1847
panjska končnica
Upodobljen svetnik je evangelist, katerega atribut je angel.
1866
panjska končnica
Babji mlin. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski...
1897 oz. 1841(ali 7)
panjska končnica
Spodnji rob končnice manjka. Levo spodaj so ostanki letnice, ki jo beremo: 1841 ali: 1847. Motiv je...
1860
panjska končnica
Adam in Eva v raju: kača nagovarja Evo, naj je sad drevesa spoznanja. Najdeno v Dražgošah. Motiv...
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
1869
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
panjska končnica
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
panjska končnica
Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi Brabantski, ki ni bila svetnica. Bila...
1880
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
panjska končnica
Zgodba o izgubljenem sinu. Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma...
panjska končnica
Božji grob. Inv. št. 15774; 14 x 31 cm; desno spodaj je letnica 1863; končnica je bila v Grebenčevi...
med 1840 in 1891
panjska končnica
Delo Selške delavnice iz časa med sredo 19. stoletja in letom 1891.
1864
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
1865
panjska končnica
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
1856
panjska končnica
Končnica je posneta po neki predlogi. Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv...
1874
panjska končnica
Skrajno desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1874. Delo Selške delavnice. Muzej je končnico...
1891
panjska končnica
Monogram I.Š. pomeni začetnici lastnika čebelnega panja; Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare...
1873
panjska končnica
Glede na nekatere podobne upodobitve se zdi verjetno, da je mišljena upodobitev vračanja sv...
približno 1863
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
1884
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
1860 (1865)
panjska končnica
Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki...
1882
panjska končnica
Prizor trplejnja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
1840
panjska končnica
Prinašanje pogostitve godcu. Najdeno v Dražgošah. Pomen upodobitve ni razjasnjen. V inventarni...
1868
panjska končnica
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
1847
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Motiv Kristusa v grobu v obliki votline. Stražita ga vojaka, ki stojita levo in desno od groba...
1891
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
panjska končnica
Nabuhodonozor opazuje mladeniče v peči. Inv. št. 7650; 13,5 x 29 cm; končnica je bila najdena na...
1853
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
panjska končnica
Delo Selške delavnice.
panjska končnica
Usmiljeni Samarijan. Inv. št. 7648; 14 x 32,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
1891
panjska končnica
Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski etnograf...
panjska končnica
Pomen upodobitve ure, ki kaže četrt pred dvanajsto je opomin človeku, da se življenje izteka, da je...
1878
panjska končnica
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic, v: Slovenski...
panjska končnica
Glede na upodobitve uniform je verjetno upodobljen spopad avstrijskih huzarjev na levi in...
1846
panjska končnica
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
1878
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus, njegova mati in učenci so bili povabljeni...
panjska končnica
Kralj David. Upodobitev izraelskega kralja s harfo temelji v Svetem pismu stare zaveze: kot...
186(8?)7
panjska končnica
Na levi strani z gotovostjo prepoznamo upodobljenko z dekoltejem. Upodobljenec ima prek ramena...
1865
panjska končnica
Velika bela mačja zver in lev. Delo selške delavnice.
1888
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
1.1.1943
F0001271
Hiša in cerkev, Selca.
1867
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski junak Samson v sovražnem filistejskem...
Selca nad Škofjo Loko. Med leti 1928 in 1947.
1863
panjska končnica
Vsak ima v rokah knjigo - evangelij, ki ga je napisal. Na levi stoji sv. Luka z atributom volom...
konec 19. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
186(4ali6)
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
1876
panjska končnica
Jezus pomiri vihar na Galilejskem jezeru. Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar,...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: med vesoljnim potopom so preživeli samo ljudje in živali...
1866
panjska končnica
Ikonografski motiv lebdečega Kristusa nad sarkofagom ob stražarjih je nastal v gotiki. Temelji na...
1891
panjska končnica
Končnico je prejšnji lastnik skupaj z nekaj drugimi našel nerabljeno na podstrehi hiše “pri...
1860
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je svetnik ozdravil in potem spreobrnil v krščanstvo Maksimilo, ženo...
panjska končnica
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
1868
panjska končnica
V srednji višini končnice skrajno desno je letnica 1868; najdišče ni znano. Najbrž delo Selške...
panjska končnica
Najbrž gre za upodobitev prizora ob večernem zvonjenju; fantič kaže na cerkvico z dvema zvonikoma...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je svetnica, mati cesarja Konstantina izkopavala na hribu Kalvariji in...
1889(?)
panjska končnica
Pomen upodobitve še ni pojasnjen. Levo ob smrekinem deblu so ostanki letnice, ki je negotovo beremo...
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1879
panjska končnica
Sv. Martin. Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz...
1888
panjska končnica
Levo zgoraj je s svinčnikom pozneje zapisana letnica 1888, kar je najbrž zapis branja sledov...
1830(ali 9)
panjska končnica
V dvotretjinski višini končnice je levo in desno ob Mariji deljena letnica, ki jo lahko beremo: 18...
panjska končnica
Glede na pokrajinsko značilni ženski pokrivali, klobuk in avbo, gre najbrž za dvoboj Korošice in...
1891
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1888
panjska končnica
Nenavadni kapi in zvezdasta ovratnika spominjata na nekatere like preprostega baročnega gledališča...
1885
panjska končnica
Pod letnico je monogram G (ali C) E; bržkone začetnici lastnika panja. V inventarni knjigi SEM je...
1885
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
1860
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1858
panjska končnica
Desno ob vznožju svetnika še preberemo zadnji številki ostankov letnice 1858. Legenda pripoveduje,...
1891
panjska končnica
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic, v: Slovenski...
panjska končnica
Adam in Eva v raju. Inv. št. 2400; 13 x 26 cm; muzeju je končnico prodal leta 1911 nadučitelj Vinko...
panjska končnica
Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
panjska končnica
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
panjska končnica
Kegljanje. Prizor iz družabnega življenja.
1868
panjska končnica
Glede motiva gl. inv. št. 81. Slabo vidna letnica je nad žrelom za izletevenje čebel. Značilno delo...
1859
panjska končnica
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
1867
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Absalom, sin izraelskega kralja Davida ubije brata...
1860
panjska končnica
Desno spodaj pod Marijin plešcem so reliefni ostanki letnice 1860. Delo Selške delavnice.
panjska končnica
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na Veliki petek in Veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
1890
panjska končnica
Upodobitev je nedvomno posnetek ene izmed številnih predlog s takšnimi personifikacijami, lahko bi...
1864 ali 1860
panjska končnica
Levo ob svetnikovi desnici je slabo ohranjena letnica 1864 ali 1860; najdišče ni znano. Motiv...
1866
panjska končnica
Job na gnoju. Inv. št. 7109; 14 x 23 cm; končnica je bila najdena v okolici Lučin. V četrtinski...
1885
panjska končnica
Napis “Gašper Erlih” najbrž pomeni lastnika panja, ki je morebiti bil tudi upodobljeni lovec;...
1889
panjska končnica
Upodobljenec v papeški opravi sedi na papeškem prestolu. Delo Selške delavnice. Motiv temelji na...
1891
panjska končnica
Levo je upodobljen čebelnjak, v sredini strelec, desno medved s panjem na rami. Končnico je...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus smatra, da so menjalci denarja in prodajalci...
1891
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1876
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: ko duhovniški zbor zaslišuje ujetega Jezusa, na...