Subscribe to RSS - Stranska vas
panjska končnica
Gre za redek primer tega motiva, ki je dejansko naslonjen na biblijo, čeprav je naslikana hiša...
panjska končnica
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
panjska končnica
Pomen upodobitve ure, ki kaže četrt pred dvanajsto je opomin človeku, da se življenje izteka, da je...