Subscribe to RSS - Trboje
Ikonografska shema z imenom “Prestol milosti”; Delo Štajerske delavnice. Muzeju je končnico prodal...
Oče pride s palico po sina v gostilno; levo in desno ob obeh vazah je letnica 1 8 6 8; muzeju je...
Del pokrivala okrog glave kaže, da je slikar mislil na turban; tudi sicer je obleka upodobljenca...
Najbrž ne gre za tekočo številko panja ampak za številko, ki v preprostem verovanju pomeni srečo...
Številka seveda ne pomeni tekoče številke panja ampak največjo oziroma najimenitnejšo količino, s...
Mrežasto razpokana plast barve kaže na rabo industrijskih barv, kar omogoča datiranje končnice v...
Vprašanje, ali gre samo za številko panja ali morda za simboličen pomen ali dvanajst apostolov ali...
Upodobitev temelji na Svetem pismu stare zaveze: prerok Elija je bil vzet v nebo na ognjenem vozu z...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po velikonočnem prazniku je deček Jezus ostal v...
Gre za končnico s podobo zmaja, ki je zgoraj povečana z zgornjim delom končnice, na kateri je bila...
Slikarija je skoraj popolnoma uničena. Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: na večerji med...
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
Muzeju je končnico podaril leta 1911 nadučitelj Vinko Krek v Trbojah. Legenda pripoveduje, da so...
Številka “1.” je poznejša kot slikarija in bržčas pomeni številko panja. Upodobljen je prizor iz...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Adam in Eva v raju. Inv. št. 2400; 13 x 26 cm; muzeju je končnico prodal leta 1911 nadučitelj Vinko...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
Peta postaja križevega pota; Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Ena izmed serije upodobitev...
Štirinajsta postaja križevega pota; Jezusa polagajo v grob. Ena izmed serije upodobitev...
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob Marijinem plašču slabo ohranjena deljena letnica...
Pavlov atribut je meč, s katerim naj bi mu odsekali glavo (kot poroča apokrifna knjiga Dela sv...
V četrtinski višini končnice so levo in desno ob svetnici ostanki deljene letnice, ki jo je moč...
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...