Subscribe to RSS - Voklo
panjska končnica
Številka bržčas pomeni prvenstvo ali nekaj podobnega; številke panjev navadno niso imenitneje...
panjska končnica
Glede na uniformo je najbrž upodobljen avstrijski dragonec ali kirasir iz prve polovice 19...
panjska končnica
Nad prvima številkama letnice je monogramska črka H, nad zadnjima številkama je bila pokrovu za...
panjska končnica
Na srcih ni prvin, ki bi jih opredeljevala kot Jezusovo in Marijino (trnjeva krona, tri žeblji,...
panjska končnica
Marmoracija; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je motiv določen “Sv. družina”. Slikarija je slabo ohranjena vendar kaže na beg v...
panjska končnica
Katera velika arhitektura je upodobljena v ozadju, še ni ugotovljeno; na Slovenskem takšnega gradu...
1848
panjska končnica
Določanje motiva niha med Frančiškom in sv. Rokom. Upodobljeni frančiškanski habit razodeva...
panjska končnica
Desno ob lovcu so sledovi precej velikega napisa: “Simon H.”. Končnico je muzeju leta 1911 prodal...
1871
panjska končnica
Konjeniška bitka: bitka med zelenimi in belimi konjeniki.
panjska končnica
Oblačila “biblijskega” tipa kažejo, kjer bi bilo treba iskati pojasnitev motiva; srednja figura je...
panjska končnica
Motiv je nastal na podlagi pripovedi v biblijski starozavezni Tobijevi knjigi: arhangel Rafael...
panjska končnica
Monogram sv. Marije je nastal kot par Kristusovemu monogramu; njemu ustrezno so ga imenovali “...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Šestilna rozeta; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
panjska končnica
Dva spodnja fragmenta končnic; oba dela je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega. Na enem...
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1813
panjska končnica
Zgornji del končnice manjka. Svetniška legenda pripoveduje, da je sv. Janez blagoslovil in brez...
panjska končnica
Številčna oznaka bržčas pomeni številko panja. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz...
1846
panjska končnica
Mož, ki nekaj gnete (?) na mizi, ima zavihana rokava in predpasnik; zato mislimo, da je upodobljen...
1793
panjska končnica
V višini kolen je med upodobljenci reliefno ohranjena deljena letnica 17 93. Sv. Blaž je bil škof v...
1875
panjska končnica
Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana...
panjska končnica
Ali je upodobljena lisica ali morda kakšna druga žival, je seveda odprto vprašanje, na katerega bi...
panjska končnica
Fragment. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Ker slikar živali ni naslikal košatega repa, ki je v preprostih predstavah bistveni del lisice, je...
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju, Žigovčeva hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju, Žigovčeva hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Žigovčeva hiša, Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Žigovčeva hiša, Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
19. stoletje
panjska končnica
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figurah deljena, slabo ohranjena letnica: z...
1864
panjska končnica
Spodnji rob končnice manjka. Zgoraj v sredini je naslikan monogram S. O.; ker so na drugih...
panjska končnica
Nenavadna številka, ki bi sicer lahko bila številka panja, vendar bi lahko pomenila tudi tedenski...
1867
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Na sicer slabo ohranjeni in nejasni slikariji prepoznamo ključ v desnici levega upodobljenca in meč...
panjska končnica
Osrednji prizor je nejasen, ker manjka pokrov odprtine za zračenje panja ob prevozu na pašo. Levo...
panjska končnica
Monogram prodajalca?! Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Mož s psom. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana...
panjska končnica
Lovec strelja divjad. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Levo je številka postaje, desno je “Sh”(tazijon). Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj...
panjska končnica
Slabo viden nemški napis na končnici beremo: “Gebt Acht”. Najbrž gre za zasmehljivo upodobitev...
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).