Subscribe to RSS - Ljubljana Dravlje
1823 ali 1825
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
SEM;F-0004022
Mežnarjeve žanjice iz Dravelj: Franca Kunaver, Manca Robas in Julka Križaj.
SEM;F-0004021
Mežnarjeve žanjice iz Dravelj: Franca Kunaver, Manca Robas in Julka Križaj.
SEM;F-0004020
Mežnarjeve žanjice iz Dravelj: Franca Kunaver, Manca Robas in Julka Križaj.
21.07.1913
SEM;F-0004008
Plevice Copovtove iz Krakovega (Dravlje), Prestenjak-Arhar. Bivje plevejo.
23.05.1915
SEM;F-0002248
Babnikov čebelnjak v Dravljah.
1830 (okoli)
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je bila Katarina, kraljica v Aleksandriji, tako učena, da je...
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da sta svetnika umrla mučeniške smrti za časa Dioklecijanovega preganjanja...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
panjska končnica
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
panjska končnica
Lov na tigra. Glede na jezdnega slona sodi prizor najbrž v Indijo; vsekakor domnevamo predlogo z...
panjska končnica
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
1852 ali 1859
panjska končnica
Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem kot Jezusovega simbola je...
1890 (okoli)
panjska končnica
Nož v upodobljenčevi desnici je atribut sv. Jerneja; legenda pripoveduje, da so svetnika, ko se je...
23.05.1915
SEM;N-0001006/a
Babnikov čebelnjak v Dravljah.