Subscribe to RSS - Moste pri Komendi
Gospodarsko poslopje, pod.
panjska končnica
Prepoznavnost upodobljene živali je precejšnja; zdi se, da je končnici rabila za predlogo kakšna...
panjska končnica
Desno ob Lambergarjevem vratu so ostanki letnice 1857. Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi...
panjska končnica
Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem kot Jezusovega simbola je...
panjska končnica
Na obrazu stoječe figure so ostanki upodobitve brade in v njeni levici je cvetoča palica. V...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
panjska končnica
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
panjska končnica
Legenda o sv. Roku pravi, da je pomagal kužnim bolnikom dokler ni sam zbolel, se umaknil v gozd,...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
panjska končnica
Mladostni videz upodobljenca ob križu in lobanji zanesljivo določa sv. Alojzija, čeprav zaradi...
panjska končnica
Gre za družino Marijinih staršev sv. Ane in Joahima, o katerih poročajo apokrifni spisi. Motiv je...
panjska končnica
Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je svetnik sv. Anton Puščavnik samotno živel v puščavi, kjer so ga...
panjska končnica
Končnica je bila z barvami sekundarno popravljena. Svetniška legenda pripoveduje, da je bila...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je Marjeta Antiohijska odbila snubljenje antiohijskega prokuratorja, češ,...
druga polovica 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Nad žrelom za izletavanje čebel je napis: “Sv. Boštjan”. V gajici zapisana črka š omogoča datacijo...
panjska končnica
Končnica je iz čebelnjaka Franca Lukanca iz Most pri Komendi.
panjska končnica
V predmetu, ki ga upodobljenec drži v desnici, nedvomno prepoznamo trobento. Končnica je iz...
panjska končnica
Ikonografski tip Marija Pomagaj. Najbrž gre za Marijo z Brezij na Gorenjskem; ostanki naslikane...