Subscribe to RSS - Domžale
panjska končnica
Spodnji del končnice manjka. Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: med vesoljnim potopom so preživeli samo ljudje in živali...
1873
panjska končnica
Vesoljni potop. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Bog je sklenil s potopom uničiti...
1860
panjska končnica
O sv. Lovrencu pripoveduje legenda, da je bil kustos krščanske cerkvene zakladnice, ki ni hotel...
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1857
panjska končnica
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
1886
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik krščanski britanski kralj in prvi škof v Churu; umrl je...
1833
panjska končnica
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
1877
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
1861
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
1861
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
panjska končnica
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na Veliki petek in Veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
1868
panjska končnica
Nepojasnjen prizor; na cirkuško okolje kažeta udeleženec v sprevodu, ki nosi komedijantski...
med 1841un 1910
panjska končnica
Skoraj gotovo je končnica izdelek Štajerske delavnice, katere datirane končnice zajemajo obdobje...
1881
panjska končnica
Ostanki slikarije pričajo o upodobitvi ležečega bolnika; od slabo, samo reliefno ohranjenih...
1861
panjska končnica
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...
1870
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
panjska končnica
Na knjigi v svetnikovi levici lahko z gotovostjo razločimo ribo, ki je Joštov atribut, hkrati...
1860
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je svetnik ozdravil in potem spreobrnil v krščanstvo Maksimilo, ženo...
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
1854
panjska končnica
Zgoraj levo in desno ob upodobljencu je monogram I. K.; najbrž pomeni lastnika panja. Bog je...
1856
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
18?8
panjska končnica
Svetnik je bil škof v Miri: na upodobitvi nosi škofovski ornat in insigniji. Svetniška legenda...