Subscribe to RSS - Polica

Polica

Polica pri Višnji Gori. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1949
Središče Spodnje Police, v ozadju na hribu poliška cerkev. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.8.1949
Peča, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Znamenje na Polici s Križanim (med Zgornjo in Spodnjo Polico). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Prt IHS, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Polica 4, pri Mihevc. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Koliba pri kopi, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Tov. Matičetov in dr. Hrovatin med izpraševanjem Gorenjščkove matere, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap...
1.8.1949
"Mora" na svinjaku, Polica 38, pri Francku. Teren 2: Šmarje - Sap - Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Koliba pri kopi, pred njo dva koparja. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Del kozolca z vrezano kačo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Cajnca" (košara), Polica 16, pri Bubnarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.8.1949
Gorenščkova mati, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Možje in žene po maši pred cerkvijo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
Polica pri Višnji Gori. Med leti 1928 in 1947.
Polica pri Višnji Gori. Na razglednici Polica z vzhoda, Gostilna in trgovina Možak. Med leti 1928...
1.8.1949
Frčada z rožo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Ekipa EM na poti na Polico. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Peča, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Tov. Matičetov in dr. Hrovatin pri izpraševanju Gorenjščkove matere, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
"Čenene grable" (grablje), Polica 16, pri Bubnarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Čebelnjak- "v?ljak", Polica 6, pri Bregarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Oltarček za kot v hiši. Napis spodaj na oltarčku: Janez Skubic 15.3.1895. Izdelal Skubic po oltarju...
1.1.1949
Pod. Lastnica Marija Kastelic, Polica 22.
1.8.1949
Ekipa na poti proti Polici. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Kulca" (voz), Polica 16, pri Bubnarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5...
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Skrinja z letnico 1872, Polica 21 (narejena v Predolah). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Janežičeva družina, Polica (ekipa je bila pri njih na hrani). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata kašče. Lastnik Anton Skubic, Polica 16.
1.8.1949
Kukerle in vrata, Polica 25, pri Tišlarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Možje po maši pred cerkvijo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata. Lastnica Alojzija Kastelic, Polica 10.
1.8.1949
Vrata, Polica 37, pri Možak. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata, detajl. Lastnik Franc Vidic, pri Primci, Polica 3.
1.8.1949
Družina Bregarjeva iz Police 6. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Del kozolca z vrezano kačo. Lastnica Marija Kastelic, Polica 22.
1.8.1949
Vrata v Polici 25, pri Tišlarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Polica 13, pri Kopitarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Farovški hlev in pod s konca- Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Del kozolca z vrezano kačo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata. Lastnica Marija Potokar, Polica 37.
1.8.1949
Zavezovanje rute, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Vrata, Polica 38, pri Francku (Janežič). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Stopa za pšeno in ješprenj. Lastnik Anton Strajnar, Polica 48.
1.8.1949
Tov. Matičetov in dr. Hrovatin pri izpraševanju Gorenjščkove matere, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Fantje s tamburico, kitaro in harmoniko iz Police. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5...
1.8.1949
Plastika iz cerkve na Polici (Sv. Valburga in sv. Izidor). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
Deli