Subscribe to RSS - Panjska končnica

Slovenski etnografski muzej

Panjska končnica

Job na gnoju. Inv. št. 7109; 14 x 23 cm; končnica je bila najdena v okolici Lučin. V četrtinski...
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: med vesoljnim potopom so preživeli samo ljudje in živali...
V dvotretjinski višini končnice je levo in desno ob Mariji deljena letnica, ki jo lahko beremo: 18...
Najbrž gre za upodobitev prizora ob večernem zvonjenju; fantič kaže na cerkvico z dvema zvonikoma...
Spodnji rob končnice manjka. Levo spodaj so ostanki letnice, ki jo beremo: 1841 ali: 1847. Motiv je...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
Ikonografski motiv lebdečega Kristusa nad sarkofagom ob stražarjih je nastal v gotiki. Temelji na...
Ko je bila barvna plast slikarije že precej uničena, je bila z barvami nespretno obnovljena. Med...
Desno spodaj pod Marijin plešcem so reliefni ostanki letnice 1860. Delo Selške delavnice.
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
Babji mlin. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski...
Marija Rožnovenska.
Upodobitev je ohranjena skoraj samo še v reliefnih obrisih tam, kjer je dvojna plast barve bolj...
Končnica kljub slabi ohranjenosti še kaže številne slogovne značilnosti Selške delavnice. Končnica...
Najbolj navaden Petrov atribut je ključ ali ključa po besedah, s katerimi ga je nagovoril Jezus: “...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
Svetnika določa nož v dvignjeni desnici. Legenda pripoveduje, da so svetnika, ko se je vračal iz...
Legenda pripoveduje, da so svetnika, ko se je vračal iz Armenije, kjer je bil širil krščanstvo,...
Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je bila v telesu matere...
Upodobitve trdnjave in uniform navajajo k mnenju, da je končnica naslikana po neki predlogi;...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
Upodobljena sta Peter in Pavel v božji milosti. Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola;...
Pod plugom so reliefni ostanki letnice; v inv. knjigi SEM je zapisano branje 1841, vendar se zdi...
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
Motiv je nastal ob koncu srednjega veka kot izraz naraščajočega čaščenja Marijine matere sv. Ane,...
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
Slikarija je skoraj popolnoma uničena. Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: na večerji med...
Slikarija je skoraj uničena. V inv. knjigi SEM je opis ”Figuri v krajini” in poskus določitve...
Od poznega srednjega veka je bil dvoglavi orel heraldični motiv rimsko nemškega cesarstva; od leta...
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
Motiv je nastal na podlagi pripovedi v biblijski starozavezni Tobijevi knjigi: arhangel Rafael...
Desno zgoraj je slabo čitljiv napis, ki ga beremo: “Es güngen zvij Jäger auf die Jagdt. Einer hat...
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...
Nad lovčevo glavo je zapisana letnica 1857 in zraven napis: “Lisica in jager”. Prizor iz motivnega...
Desno ob vratu leve vaze in levo ob vratu desne vaze so reliefni ostanki deljene letnice 18 44...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze; asirski vojvoda Holofern oblega judovsko mesto Betulijo...
Spodaj skrajno levo in desno ter takoj nad levim in desnim zaključkom žrela za izletavanje čebel je...
Fragment. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Zgornji in spodnji del končnice manjkata. Ni pojasnjeno, kdo je upodobljenec. Desnico drži na prsih...
Ker slikar živali ni naslikal košatega repa, ki je v preprostih predstavah bistveni del lisice, je...
Gre za prizor iz motivne skupine v kateri nastopajo živali v človeških vlogah. Končnico je leta...
Skrajno desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1874. Delo Selške delavnice. Muzej je končnico...
Na sicer slabo ohranjeni in nejasni slikariji prepoznamo ključ v desnici levega upodobljenca in meč...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
Luter in Katrca se gostita, hudiča jima godeta. Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski...
Nabuhodonozor opazuje mladeniče v peči. Inv. št. 7650; 13,5 x 29 cm; končnica je bila najdena na...
Sv. Barbara. Inv. št. 7649; 13,5 x 28 cm; z deljeno letnico 18 46; končnica je bila najdena pri...
Usmiljeni Samarijan. Inv. št. 7648; 14 x 32,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
To je končnica iz serije treh končnic z upodobitvami predstav za pobožno razmišljanje med molitvijo...
Levo in desno ob figuralni skupini je deljena letnica, ki jo lahko beremo: 18 61 ali: 18 67...
Po izročilu je končnico poslikal eden od dveh bratov Knebelnov, čebelar. S slikarskega vidika nima...
Po izročilu je končnico poslikal eden od dveh bratov Knebelnov, čebelar. S slikarskega vidika nima...
Polovični fragment končnice dvojnega panja; na njem sta zato samo prvi številki letnice 18...
Končnica za dvojni panj. Levo in desno ob svetniku je razmaknjeno zapisano število 6 7; najbrž gre...
Kozel podi krojače. Poklic upodobljencev opredeljujejo naslikani škarje, vatel in likalnik...
Vesoljni potop. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Bog je sklenil s potopom uničiti...
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na Veliki petek in Veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
Skoraj gotovo je končnica izdelek Štajerske delavnice, katere datirane končnice zajemajo obdobje...
Spodnji del končnice manjka. Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski...
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...
Redkejša varianta tega motiva: žena drži možev klobuk, dva pijana moška, eden še pije, na gostilni...
Ogrebanje roja. Končnica za višji, modernizirani (dzierzonizirani) panj s premičnim satjem. Na...
Glede na upodobljeno nošo ter preprostost orožja - vejo in palico, ki jo je moški brezobzirno...
Jezdec ima tul s pušicami, pod figurama je slabo ohranjena podoba neke mrtve zveri, ki leži na...
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
Svetniška legenda pripoveduje, da je bila Katarina, kraljica v Aleksandriji, tako učena, da je...
V srednji višini končnice je desno ob Mariji nekaj reliefnih sledov zadnjih dveh številk deljene...
Zasmehovanje počasnosti; motiv je na končnice najbrž prišel z neke predloge: leta 1830 je npr...
Bitka pešcev s konjenikoma. Končnica je bila najdena na Leskovici nad Hotavljami.
Slikarija nakazuje skalnat grob; zato ni zelo verjetno, da gre za kakšno mumificirano truplo pod...
Sv. Družina na poti. Upodobitev vračanja sv. Družine s sedemletnim Jezuščkom iz zatočišča v Egiptu...
Kmetje vodijo bika. Končnica je bila najdena v okolici Poljan. Delo delavnice vaškega slikarja in...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
Kristusovo vstajenje. Inv. št. 7113; 14 x 33,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
Hudič izkuša Kristusa v puščavi. Kat. št. 7112; 14 x 29 cm; končnica je bila najdena v okolici...
Sv. Duh v podobi goloba. Inv. št. 7111; 12,5 x 29,5 cm; končnica je bila najdena v okolici Lučin...
Legenda pripoveduje, da je bila svetnica redovnica, ki je z molitvijo pregnala miši in podgane; te...
Očitno gre za končnico moderniziranega (dzierzoniziranega) panja s premičnim satjem, ki sodi v...
Pozneje s šablono napisana št. 54 seveda pomeni številko panja. Delo Štajerske delavnice; letnica...
Konj. Inv. št. 7289; 13 x 31,5 cm; končnica je bila najdena pri Andrejcniku v Gornjem Gradu...
Izraelci malikujejo zlato tele. Inv. št. 7288; 13 x 28 cm; zgoraj skrajno levo in desno so zadnje...
Pes in mačka. Končnica je bila najdena "pri Andrejčniku" v Gornjem Gradu...
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
Legenda pripoveduje, da se je svetnica vračala z božje poti v Rimu v spremstvu enajst tisoč devic,...
Svetniška legenda pripoveduje, da so sv. Matiji apostolu s sekiro odsekali glavo; zato je njegov...
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
Abrahamova daritev. Inv. št. 7110; 14 x 25,5 cm; končnica je bila najdena v okolici Poljan. Vsebina...
Monogram prodajalca?! Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Vprašanje, ali gre samo za številko panja ali morda za simboličen pomen ali dvanajst apostolov ali...
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
Ali je upodobljena lisica ali morda kakšna druga žival, je seveda odprto vprašanje, na katerega bi...
Levo in desno ob žrelu za izletavanje čebel je deljena letnica 19 11. V inv. knjigi je zapis, da je...
Spodnji del končnice manjka; zaradi slabe ohranjenosti je v inventarni knjigi SEM motiv pomotoma...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
Levo in desno ob figuralni skupini je reliefno ohranjena deljena letnica 18 48. Upodobitev...
Skrajno levo in desno spodaj so ostanki deljene letnice 18 87. Prizor je utemeljen v Svetem pismu...
V inv. knjigi SEM je motiv določen “Sv. družina”. Slikarija je slabo ohranjena vendar kaže na beg v...
Najbrž ne gre za Martina Krpana, ker so brusi vidno obešeni na tovorni sedli in ker ima tovornik...
Zaradi slabega stanja slikarije določitev motiva, ki je takšna kot v inv. knjigi SEM, ni zelo...
Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana...
Upodobitev temelji na Svetem pismu stare zaveze: prerok Elija je bil vzet v nebo na ognjenem vozu z...
Opredelitev motiva v inv. knjigi SEM niha med Antonom in Jožefom, vendar na slabo ohranjeni...
Na hrbtni strani končnice je napis s črnilom:”‘PRAVDA’ slikal Franc Zabavnik” in s svinčnikom: “...
Slabo viden nemški napis na končnici beremo: “Gebt Acht”. Najbrž gre za zasmehljivo upodobitev...
Poznejša dekoracija, neke vrste čebelarski Quodlibet na končnici, na kateri je prvotna slikarija...
V inv. knjigi SEM je oznaka motiva “Lovec in gams” vendar je zaradi uničenosti slikarije tudi z...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, v: Slovenski etnograf XIII, Ljubljana 1960 in S. Metken,...
V levi marginalni vinjeti je številka meseca II, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, desno...
Kljub slabi ohranjenosti so še razvidne oblike pokrival, po katerih bi sodile uniforme...
Slikarija je slabo ohranjena, vendar v desnici levega svetnika še prepoznamo gradelo, ognjiščno...
Šest stripovsko zasnovanih sličic, označenih s tekočimi številkami. 1: Po pogodbi vzame kmet...
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
Kovača pri delu. Desno spodaj je ohranjen zgornji del napisa, ki ga beremo: “Žiri”.
Glede na upodobitve uniform je verjetno upodobljen spopad avstrijskih huzarjev na levi in...
Delo Selške delavnice iz časa med sredo 19. stoletja in letom 1891.
Mesec april: nočni čuvaj in pijanec v dežju. Inv. št. 3052; 14,5 x 31,5 cm; muzej je končnico...
V levi marginalni vinjeti je številka meseca VIII, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915,...
Na srcih ni prvin, ki bi jih opredeljevala kot Jezusovo in Marijino (trnjeva krona, tri žeblji,...
Upodobljena je kmečka družina, ko moli molitev Zdrava Marija. Na hrbtni strani končnice je napis s...
Mrežasto razpokana plast barve kaže na rabo industrijskih barv, kar omogoča datiranje končnice v...
Na koledarju, ki ga menih pribija na steno je napis KOLEDAR 1915. V levi marginalni vinjeti je...
V levi marginalni vinjeti je številka meseca VII, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, desno...
V levi marginalni vinjeti je številka meseca X, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, levo...
V levi marginalni vinjeti je številka meseca III, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, levo...
Mesec maj: personifikacija pomladi. Inv. št. 3056; 14 x 32 cm; muzej je končnico pridobil od Fr...
V levi marginalni vinjeti je številka meseca IX, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, desno...
V levi marginalni vinjeti je številka meseca XII, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, desno...
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
Ob svetniku (okrog glave ima obstret!) prhutajo kar štiri ptice, kar kaže, da je mišljen sv...
Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na končnice; sicer pa je bil...
Zgoraj levo in desno je napis: “ABEL IN KAINJ”. Upodobitev je utemeljena v Svetem pismu stare...
Končnica z dvema žreloma za izletavanje čebel je rabila dvojnemu panju. Kranjski deželni muzej je...
Kljub slabi ohranjenosti v desnici še prepoznamo palmo, ki je znak za mučenico. Upodobitev je...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
Monogram sv. Marije je nastal kot par Kristusovemu monogramu; njemu ustrezno so ga imenovali “...
Nad prvima številkama letnice je monogramska črka H, nad zadnjima številkama je bila pokrovu za...
Šestilna rozeta; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Spodnji rob končnice manjka. Zgoraj v sredini je naslikan monogram S. O.; ker so na drugih...
Zgoraj levo in desno je oznaka: “N. 7”, ki najbrž pomeni številko panja, v srednji višini končnice...
Hiša, cerkev in znamenje. Končnico je muzej pridobil od Fr. Gorca v Malem Vidmu pri Št. Lovrencu.
Ker je bil sv. Jurij zavetnik vitezov, so najbrž po izkrivljeni logiki enačenja viteštva z...
Motiv je opisno imenovan “Ženska nese zver”. Glede na “antična” oblačila ni nujno, da je...
V ostankih slikarije prepoznamo nekaj cvetličnega okrasja in v sredini zgoraj križ; njegov zgornji...
Z določeno mero dobre volje prepoznamo v osredju končnice ostanke upodobitve Marije z detetom...
Osrednji prizor je nejasen, ker manjka pokrov odprtine za zračenje panja ob prevozu na pašo. Levo...
Oblačila “biblijskega” tipa kažejo, kjer bi bilo treba iskati pojasnitev motiva; srednja figura je...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Levo nad Kristusom je napis: “JeSus ga je oShivou”. Nad osrednjim prizorom je napis: “Sin te Udove...
Poročilo o Marijini poroki je v apokrifnih spisih; v srednjem veku ga je Jakob de Voragine vključil...
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
Glede na nošo bi lahko bil upodobljen prizor učenjakove smrti v Sirakuzi, ko so jo osvojili...
Stoječi osebi sta opravljeni v “antična” ali “biblijska” oblačila, kar morda kaže, kje bi lahko...
Skrajno levo in desno je deljena letnica 18 67. Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in...
Levo zgoraj je s svinčnikom pozneje zapisana letnica 1888, kar je najbrž zapis branja sledov...
Svetnica je bila po Svetem pismu nove zaveze spokorjena grešnica (Lukov evangelij 7: 36-48) zato...
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figuralni skupini reliefno ohranjena deljena...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827, je živel na...
Lovec strelja divjad. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Številčna oznaka bržčas pomeni številko panja. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz...
Sv. Blaž, sv. Gregor Veliki in sv. Miklavž. V višini kolen je med upodobljenci reliefno ohranjena...
Desno sta upodobljena škof z mitro in plameneči kelih. Ali gre morda za upodobitev legende o sv...
Mož, ki nekaj gnete (?) na mizi, ima zavihana rokava in predpasnik; zato mislimo, da je upodobljen...
Pod zgornjim robom končnice je monogram M P; gre pač za začetnici naročnika slikarije oziroma...
Dva spodnja fragmenta končnic; oba dela je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega. Na enem...
Slikarija je skoraj povsem uničena, vendar skrajno zgoraj v sredini prepoznamo večji in manjši...
Mož s psom. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Gre za končnico s podobo zmaja, ki je zgoraj povečana z zgornjim delom končnice, na kateri je bila...
Levo je številka postaje, desno je “Sh”(tazijon). Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po velikonočnem prazniku je deček Jezus ostal v...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: v puščavi Izraelci tožijo zavoljo žeje, Mojzes...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
Nenavadna številka, ki bi sicer lahko bila številka panja, vendar bi lahko pomenila tudi tedenski...
Kljub slabi ohranjenosti sta prepoznavni večja (Marijina) krona in zraven (Jezuščkova) manjša krona...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Nož v upodobljenčevi desnici je atribut sv. Jerneja; legenda pripoveduje, da so svetnika, ko se je...
Gre za združitev dveh zapisov, naivno kombiniranje svetih simbolov. INRI je napis na tablici vrh...
Lov na tigra. Glede na jezdnega slona sodi prizor najbrž v Indijo; vsekakor domnevamo predlogo z...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
Vrsta upodobljene ptice je določljiva glede na sidrasto oblikovan rep.
Desna polovica končnice, na kateri je bilo skupaj šest prizorov zgodbe, manjka. Nad upodobljenim...
Zgornji del končnice manjka; ozadje motiva je zasmehovanje počasnosti in krojaškega stanu;...
Taki motivi so prišli na končnice z gafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die religiösen...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
Legenda pripoveduje, da je svetnica, mati cesarja Konstantina izkopavala na hribu Kalvariji in...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja Kristusov prihod v Jeruzalem(...
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik prva smrtna mučeniška žrtev Decijevega preganjanja...
Monštranco flankirata levo in desno po en stražar in angel; spodaj, od leve proti desni so med...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik, augsburški škof, tako zatopljen v teološko razpravo, da...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
Od leve proti desni si najprej zgoraj in potem spodaj sledijo upodobitve: krst, birma, rešnje telo...
Sv. Jan Kapistran vodi osvoboditelje Belgrada leta 1456. Svetnik je bil frančiškan, ki je...
Skrajno desno, v tretjinski višini končnice so reliefni ostanki letnice 1887. Motiv temelji v...
Končnica za dvojni panj. Osrednji stebrič nakazuje navidezno nosilni pomen robnih polbalustrov: gl...
Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki...
Job na gnoju. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski sodnik in junak Samson na poti sreča...
Vrsta prizorov o začetku človeštva. Vrsta prizorov o začetku človeštva: 1. Bog ustvari Adama in Evo...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Končnica za dvojni panj. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo...
Job na gnoju. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18...
O sv. Lovrencu pripoveduje legenda, da je bil kustos krščanske cerkvene zakladnice, ki ni hotel...
Končnica je delno preslikana; izvirna letnica 1874 je nad ovcami, letnica preslikave 1920 je ob...
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
Na hrbtni strani končnice je napis s tintnim svinčnikom: “Taje naj strari nima nobena letnc. Toje...
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
Zgoraj v sredini je napis: “Luter. Mar: Inu Katr:” Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski...
Hudič in fanta pridejo k tericam. Upodobitev pripovedi iz kmečkega ustnega slovstva, po kateri si...
Nad kozlovo ritjo je napis: “Zlate Štije”. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki zasmehujejo krojače...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
Godba pred peklom. Motiv je soroden pripovedim oziroma pesmim o godcu pred peklom, ki so najbrž...
Panjska končnica z motivom štirih žena ob pralnem stroju. Kompozicija spominja na motiv boja za...
Poslikana panjska končnica z motivom Božjega groba. Božji grob sestavljajo ležeče telo Jezusa...
Poslikana panjska končnica z motivom IHS, ki ga obdaja cvetlični venec, in letnico 1812. Številki 1...
Motiv Kristusa v grobu v obliki votline. Stražita ga vojaka, ki stojita levo in desno od groba...
Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah. Prim. N. Gockerell...
Lisica brije lovca. Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah...
Glede na pokrajinsko značilni ženski pokrivali, klobuk in avbo, gre najbrž za dvoboj Korošice in...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski etnograf...
Končnico je prejšnji lastnik skupaj z nekaj drugimi našel nerabljeno na podstrehi hiše “pri...