Subscribe to RSS - Šentjurij - Škocjan - Turjak

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Šentjurij - Škocjan - Turjak

Teren 1, 1. 8. - 15. 9. 1948

Za raziskavo tega območja je bilo več vzrokov, najpomembnejši pa je bil ta, da je sodelavce muzeja povabil dr. Sergij Vilfan, takratni pravni referent na Okrajnem ljudskem odboru v Grosuplju, ki je lahko pridobil podatke o vseh vaseh, ki so jih nato obiskali. Poleg tega je ravnatelj Etnografskega muzeja Boris Orel pri pregledu zbirk ugotovil, da muzej hrani zelo malo predmetov iz Dolenjske. Ta teren je bil etnološko zanimiv, bogat in izviren tudi zaradi tega, ker v tistem času tam ni bilo industrije in je prebivalstvo še živelo od kmetijstva.

1.1.1948
Korito za tolčenje jabolk s tolkači. Lastnik Janez Tomšič, Rogatec 5.
1.8.1948
Krovec, Št. Jurij. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Krompir nabirajo v trugo, Rojec, Rožnik 16. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Proso manejo.
1.1.1948
Hlev, svinjak, Male Lipljene 6.
1.8.1948
Hiša s podom (skednjom), Male Lipljene 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Okraski na pečnicah (modlih). Lastnik Jože Žmuc, pri Kodeljetu, Vrbičje 12.
1.10.1948
Pod (skedenj), s konca dve kašči, Janez Tomšič, pri Puščaku, Rogatec 5. Teren 1 - Št. Jurij-...
1.8.1948
Gnojišče z ograjo, pleteno s protjem, Sloka Gora (pri Japljevih). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Okenska mreža. Lastnik Alojz Štefe, Vrbičje 4.
1.1.1948
Situacija vasi Gradež.
1.8.1948
Sušenje koruze na "reštah", Rožnik 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Situacija, Veliki Ločnik 8.
1.8.1948
Hiša, pri Furlanu, Ivana Pečjak, Bičje 13. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
1.1.1948
Veslica.
1.8.1948
Pod s prislonjenim kozolcem, Franc Jamnik, Rogatec 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.1.1948
Okras na prečniku lesenega stropa v kašči, iz 1. 1817. Lastnica Marija Koprivec, Velike Lipljene 12.
1.1.1948
Plug. Lastnik Janez Bavdek, Male Lipljene 4.
1.8.1948
Pogled na Rožnik s stolpa železniške cerkve. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Vrata pri Gregorjevcu, Bičje 3.
1.10.1948
Bavdkova stara hiša, Janez Bavdek, Male Lipljene 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Del klopi. Lastnik Janez Perme, Rogatec 4.
31.8.1948
"Strašilo" poleg njive, Sloka Gora. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Jože Gačnik, Št. Jurij 27.
1.8.1948
Mlin, Franc Jamnik, Rogatec 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Koš z letvami. Lastnik Sever Jože, Male Lipljene 5.
1.1.1948
Vrata v klet. Lastnik Jeršin, Bičje 16.
1.8.1948
Zidana kašča, Mehle, Ponova vas 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Prosenica se suši v otepih, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Notranjščina "štiblca" pri Štiberniku, Pece (Št. Jurij). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Vrhhlevna Tomažinova hiša, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Cajna, košarica. Lastnik Anton Gruden, Sloka Gora 3.
1.1.1948
Pri Tonzlu, tloris, Mali Ločnik 1.
1.1.1948
Šajtrga (samokolnica) za gnoj. Lastnik Jože Petrič, Staro Apno 10.
1.1.1948
Kozolec. Lastnik Janez Križman, Podgorica 9.
1.8.1948
Ognjišče, Vrbičje 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Svinjak in skedenj s kaščo, Janez Bregar, pri Klanfarju, Bičje 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Porušena hiša (ne v vojni), Velike Lipljene 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Kljuka. Lastnik Anton Petrič, pri Bramorju, Mali Ločnik 2.
1.8.1948
Angela Valentinčič v "kočemajki", Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.8.1948
Središče z lipo in Bavdkovo hišo, Male Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Hiša, Udje 18. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Šatrga, ciza (ročni voziček). Lastnik Janez Zakrajšek, Št. Jurij 20.
1.1.1948
Škatla za orodje. Lastnik Janez Tomšič, Rogatec 5.
1.10.1948
Žerinova hiša, Anton Jeršin, Št. Jurij 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Brema ali štrogl za klanje prašiča. Lastnik Franc Škrjanc, Udje 16.
1.8.1948
Pri Korošcu, Vino št. 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Razno poljedelsko orodje, senene vile, Male Lipljene 14.
1.8.1948
Čebelnjak, Janez Gačnik, Udje 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
1.1.1948
Maticova hiša. Lastnica Pepca Pečnik, Male Lipljene 13.
1.1.1948
Korba (nagobčnik) za vola iz srbotja. Lastnik Martin Boh, pri Koščaku, Pece 11.
1.8.1948
Ognjišče in veža, Vrbičje 9. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Hiša, levo kašča, Gradež 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
"Tretji robec", pri Žužki, Mali Ločnik 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.1.1948
Hiša (leva stran lesena, desna zidana), zadnja stran. Lastnik Anton Križman, pri Šuštarčki,...
1.8.1948
Kozolec z lanom, Mencin, Male Lipljene 2i. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pri Pauscu, last Jože Zupančič, hiša predelana leta 1941, Pece 14. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Pod in svisli. Lastnik Anton Gačnik, Vino 6.
1.1.1948
Stol za klofarje, iztepanje. Lastnik Anton Jakič, Veliki Ločnik 7.
31.8.1948
Ekipa EM v Škocjanu (poleg Maroltove gostilne). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Pri Andrejčeti, tloris, Ponova vas 39.
31.8.1948
Skrinja, Ponikvar Anton, Železnica 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Kurnik. Lastnik Janez Javonik, Podgorica 2.
1.1.1948
Trlica na kobili. Lastnica Frančiška Jakič, Veliki Ločnik 4.
1.8.1948
Stopa, Cerovo 9. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Peč. Lastnica Marija Jeršin, pri Žerinu, Št. Jurij 11.
1.1.1948
Pri Kraljiču, Št. Jurij 16.
1.1.1948
Leseni žeblji (klini). Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
1.1.1948
Štala (hlev). Lastnik Jožef Virant, Rožnik 2.
1.1.1948
Barba (za škope pucat) za pripravo snopov urejene slame za pokrivanje streh. Lastnik Jože Dremelj,...
1.8.1948
Lan, razprostrt med Malimi Lipljenami in Škocjanom, Bradač. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1...
1.8.1948
Angel (lesena plastika), izdelal Jože Tome (cca. 1890), Goričica. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Pant na vratih. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 4.
1.8.1948
Pod (skedenj) in svisli s prislonjenim kozolcem, Gorjup, Male Lipljene 25. Teren 1 - Št. Jurij-...
1.8.1948
"Vzorno dvorišče", Udje 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.1.1948
Kozolec. Lastnik Karel Kovač, Podgorica 10.
1.1.1948
Vhodna vrata, pri Maticovih, Bičje 20.
1.8.1948
Ospetelj za stare žene s kratkimi rokavi, pri Johančku, Kobiljek. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Lesena mreža na oknu. Lastnik Janez Javonik.
1.1.1948
Zadnji del voza. Lastnik Janez Trontelj, Mala vas 7.
1.1.1948
Skrinja. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
31.8.1948
Kašča, Rožnik 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
"Roke" pri podu. Lastnica Marija Koprivec, Male Lipljene 12...
1.8.1948
Prtiček za velikonočni jerbas, J. Valentinčič, Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.8.1948
Erjavčeva (Skubiceva) mama iz Vina št. 13 z razpadlim ostankom aptaha. Aptah iz Sevnika za Golem;...
1.1.1948
Klop in miza v veži. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
31.8.1948
Sodni balkon v turjaškem gradu. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žličnik, obešalnik za kuhinjski pribor. Lastnik Franc Mesojedec, Ponova vas 31.
1.8.1948
Hiša, Vrbičje 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Hiša (nekoč gostilna), Veliki Ločnik 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Lesen zapah na glavnih vratih. Lastnik Franc Štrukelj, Podgorica 8.
1.1.1948
Portret Borisa Orla.
1.8.1948
Koščičarjev pod (skedenj), Železnica. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Hlev. Lastnik Jožef Šmuc, pri Bajdetu, Gradež 10.
1.1.1948
Koroščeva hiša. Lastnik Anton Korošec, Vino 15.
1.1.1948
Pant na vratih.
1.1.1948
Preša. Lastnik Franc Snoj, Veliki Ločnik 5.
1.8.1948
Lesena hiša v Gradežu (last žene komp. Kogoja). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Svinjak in koš za kokljo, Ponova vas 20. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Čelo kozolca, Male Lipljene 22.
31.8.1948
Kotel za svinje na prostem, deček z "banko" za vodo, pri Mešardu v Moravčah. Teren 1 - Št...
1.8.1948
Mici Škerjanc s "košem", Vino št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.8.1948
Kozolec s podom, Ponova vas 36. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Razpadajoča štala, zdaj listnik, Jula Baudek, Male Lipljene 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.1.1948
Detajl klopi, Ponova vas.
1.8.1948
Družina Škerjanc, Vino št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Kobila za žaganje drv (koza). Lastnik Anton Korošec, Vino 15.
1.8.1948
Krovec Trontelj z Vrha, Želimeljska fara Št. Jurij. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Toncljeva hiša. Lastnik Jože Žmuc, pri Kodeljetu, Vrbičje 12.
1.8.1948
Kozolec, Anton Gačnik, Vino št. 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Martin - administrator KLO Št. Jurij, Mala vas. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Žerinova hiša, Št. Jurij. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Četrtinka mernika. Lastnik Janez Trontelj, Mala vas 7.
1.8.1948
Vrhhlevna Nušičeva kajža, Velike Lipljene 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pokopališče v Št. Jurju. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Mala vas pri Št. Jurju. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Brv in pod pri Trdnarji (mlin), Udje. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pri Križmanu (zadaj- higiena!), Podgorica št. 9. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Vas Pece (pečine). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Ograja ganka.
1.8.1948
Kozolec, Cerovo 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Šuštar Jože, pri Nacetu, Bičje 17.
1.1.1948
Lesena hiša. Lastnik Jože Žmuc, pri Kodeljetu, Vrbičje 12.
1.8.1948
Trojne race in težka brana, Intihar, Male Lipljene 33. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.10.1948
Koroščeva hiša, Anton Korošec, hiša z ognjiščem, Vino št. 3 (stara št. 15). Teren 1 - Št. Jurij-...
1.8.1948
Kašča, zadaj pod in svisli, spodaj shrambe, Vrbičje 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.8.1948
Male Lipljene 3 (Sever). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Grušt za dero. Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
1.8.1948
Središče vasi Bičje. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.10.1948
Janez Bradač pri "uolniku" (čebelnjaku), ki ga je sam naredil, Rožnik 16. Teren 1 - Št...
1.8.1948
Velike Lipljene kot obcestna (dvovrstna) vas. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pri Korošcu, Vino št. 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Hiša datirana z letnico 1789, Vrbičje 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.10.1948
Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Koš za polhe s samojstrami. Nosi Gorjup, abitur. Male Lipljene 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Jarmiček (jarem). Lastnik Anton Menard, Vino 10.
1.1.1948
"Štant" za bika pripuščat. Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3...
1.1.1948
Vrtna ograja. Lastnik Alojz Maver, Male Lipljene 14.
1.8.1948
Pred Erjavčevo hišo (Procka visi na kljuki, rezivni stol, brana, kurnik), Vino št. 13. Teren 1 - Št...
1.8.1948
Kozolci in podi- svisli. Udje št. 7, Škulj Jože, Udje št. 9, Škerjanc Anton. Teren 1 - Št. Jurij-...
1.1.1948
Kajža, Rožnik 13.
1.8.1948
Hiša s sušečim se snopjem, pri Toncu (Marjeta Primic), Vino št.5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Detajl okrašene skrinje.
1.1.1948
Brana. Lastnik Alojz Maver, Male Lipljene 14.
1.1.1948
Bavdkova hiša. Lastnik Janez Bavdek, Male Lipljene 16.
1.1.1948
Postelja (špampet). Lastnik Alojz Maver, Male Lipljene 14.
1.1.1948
Kobila za vrtanje oselnikov - osovnikov. Lastnik Jože Bradač, Rožnik 10.
1.8.1948
Lesena hiša v Gradežu (last žene komp. Kogoja). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
31.8.1948
Cimpermanova mati z Gradeža (pela pesem o sv. Alešu). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.1.1948
Voz s senom. Lastnik Janez Zakrajšek, Št. Jurij 20.
1.8.1948
Medvedica, Glažar in Krampl. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
"Karola" (samokolnica) za vožnjo gnoja, Udje 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.8.1948
Okras na oboju, Velike Lipljene 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Miza s klopmi, zabito v zemljo, spredaj voziček, oreh, Rogatec 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Tratnikova hiša. Lastnik Jože Dolinšek, Vino 10.
1.8.1948
Pri Antonu Gačniku, pod, svisli, listnica, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Zadnji mlin v dolini Udje, pri Trdnarji. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Stolček. Lastnica Marija Jamnik, Rožnik 14.
1.8.1948
Hiša. Pred vojno lesen oboj, kjer je zdaj vrhnje okno. Pri Tratniku (Uršula Dolinšek), Vino št. 10...
1.8.1948
Kašča z letnico 1816, pri Tratniku, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Klepalnik. Lastnik Jože Bradač, Rožnik 10.
1.10.1948
Zalarjev čebelnjak, Stanko Zalar, Rožnik 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Kuhinja z opletenim velbom (Kobiljek). Lastnik Jože Kocjan, Ponova vas 37.
1.8.1948
Skupina ob razglašanju pri cerkvi v nedeljo 15.8.1948. Št. Jurij. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Lojtrce za sušenje želodca. Lastnik Anton Boh, Podgorica 7.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Anton Križman, Podgorica 5.
1.1.1948
Situacija vasi Veliki Ločnik.
1.1.1948
Vrata pri Mojškrc, Vino 17.
1.1.1948
Valar (valjar za proso, ajdo itd.).
1.8.1948
Vrbičje, v ozadju Tabor. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Kambrova hiša. Lastnik Jože Mihelčič, Zabukovje 13.
1.8.1948
Kozolec s podstreškom, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Smerjene (v ozadju), njive "pšeničnice" pod Vinom (spodaj). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan...
1.1.1948
Razno poljedelsko orodje, špejs, Male Lipljene 14.
1.1.1948
Poslikana skrinja. Lastnik Franc Žnidaršič, Mali Ločnik 1.
1.8.1948
Del etnografske ekipe na poti iz Št. Jurja v Malo vas h kosilu dne 1.8.1948 (na sliki tudi tov. dr...
1.8.1948
Hiša, Mali Ločnik 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Na njivi spravljena repa- že pokrita, kupi v vrsti, Velike Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Udje, v ozadju Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Plevca za plevel. Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3.
1.8.1948
Aptah, Šipel, Št. Jurij 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Hlev, Gradež 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Dva modela za maslo (kupljena?), Anton Janežič, Pece 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.1.1948
Peča, prerisan vzorec s svinčnikom 1:1.
1.1.1948
Stara lesena hiša. Lastnik Jože Žmuc, pri Kodeljetu, Vrbičje 12.
1.8.1948
Kozolec s terilno jamo (Mencin), Male Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Vrata poda (skednja) z letnico 1710, pri Kraljiču, Rožnik 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.1.1948
Štokovnik. Lastnica Štibernik Marija, Pece 8.
1.8.1948
"Brv" pred mlinom na Virji, Kraljič, Vrbičje 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1...
1.1.1948
Lesa za sušenje. Lastnik Kadunc Franc, Bičje 11.
1.1.1948
Roka. Lastnik Jože Perme, pri Španu, Pece 1.
1.1.1948
Okraski na pečnici. Lastnica Marija Jeršin, pri Žerinu, Št. Jurij 11.
1.8.1948
Pod s kaščo 1832, pri Urbet, Janez Javornik, Podgorica št. 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.8.1948
Obračanje sena, Udje. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Vrata. Lastnik Trontelj Janez, Mala vas 7.
1.8.1948
Hiša- "hišna" plat. Mali Ločnik 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.8.1948
Vas Bičje, pogled s Pec. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Omarica v steni, Ponova vas 9.
1.10.1948
Maticetova stara hiša (z ognjiščem), zapuščena. Last: Pepca Pečnik, Ljubljana. Teren 1 - Št. Jurij...
1.8.1948
Krovec Trontelj z Vrha, Želimeljska fara Št. Jurij. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Škerjančev kozolec, Vino št. 1 (z vzhodne strani pred vasjo). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.1.1948
Miza pri Furlanu, Bičje 13.
1.8.1948
Franc Trontelj, 80-letnik, Mala vas 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Krompir prebirajo na njivi, Virant, Rožnik 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pogled na Pece. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Tloris pri Koščičarju, Velike Lipljene 4.
1.8.1948
Znamenje s križanim pri Bičju. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Škerjančev kozolec, Vino št. 1 (z vzhodne strani pred vasjo). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.1.1948
Pri Bramurju. Lastnik Anton Petrič, Mali Ločnik 2.
1.8.1948
Stolp z lipo. Cerkev sv. Štefana v Smrjenih. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žličnik, Vino 15.
1.10.1948
Star gostilniški znak v hiši pri Naceti, Šuštar Jože, Bičje 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Kmetija in mlin Kraljič- okopavanje korenja v ospredju, Vir. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak,...
1.1.1948
Situacija, Vino 10.
31.8.1948
Prostor bivših turjaških gavg in znamenja med Gradežem in Laporjem (ledinsko ime "Gavge...
1.8.1948
Skupina iz Udja na poti k maši, Št. Jurij 8.8.1948. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Situacija, Male Lipljene 27.
1.1.1948
Okraski na nečkah. Lastnik Anton Bradač, Male Lipljene 20.
1.1.1948
Razno poljedelsko orodje, podajač, Male Lipljene 14.
1.8.1948
Skupina ljudi iz Udja na poti k maši 8.8.1948. Žena v jopi, ruta z zavihanim robom, visoki čevlji...
1.8.1948
Kozolci in podi (skednji), Udje. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Kapela sredi vasi, Ponova vas. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Jamnikov mlin, Rogatec 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Voziček- "šajtrga", Kraljič, Vrbičje 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Peča, prerisan vzorec s svinčnikom 1:1.
1.1.1948
Bauta, tesarsko orodje (sekira). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
1.8.1948
"Buhk"- razpelo pod Pecami (iz Podgorice), l. 1859. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.1.1948
Detajl okrasa, Bičje 3, pri Gregorjevcu.
1.8.1948
Okras na oboju, Velike Lipljene 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Čebelnjak, Janez Rebol, Pece 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Gnojni voz, Vino št. 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Prtiček za velikonočni jerbas, J. Valentinčič, Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.1.1948
Del veže z ognjiščem in svinjskim kotlom. Lastnik Avguštin Elikan -pri Jerkatu, Vino 4.
1.1.1948
Vrata. Lastnik Jožef Žitnik, Vino 2.
1.1.1948
Pri Mesojedčevih. Lastnik Jože Novak, Velike Lipljene 10.
1.8.1948
Voz z gnojnim sodom, Rogatec 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Plenkača, tesarsko orodje (sekira). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
1.1.1948
Detajli z okrašenega lesenega stropa kašče. Lastnik Valentinčič, pri Birti, Pece 13.
1.1.1948
Tratnikova kašča. Lastnik Dolinšek Jože, Vino 10.
1.1.1948
Razno poljedelsko orodje, kosa, Male Lipljene 14.
1.8.1948
Merniki (3), Mala vas 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Ležišče na podu (skednju) oz. v svislih Majerjeve hiše, Male Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan...
1.10.1948
Kodeljetova stara lesena hiša z letnico 1789, lastnik Žmuc, pri Tonci, Vrbičje 12. Teren 1 - Št...
1.8.1948
Rezivni stol z otrokoma, Male Lipljene 14. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Omarica, pri Lundru, lastnica Terezija Jeršin, Železnica 1.