Subscribe to RSS - Kamra, štiblc

Slovenski etnografski muzej

Kamra, štiblc

3.8.1951
Vhod v izbo. Lastnik pri Lovanč, Podbela 20.
Bistrica ob Sotli 47, štiblc. Teren 32- Posotelje, 1977.
Pogled v kamro, levo dimnik, hiša št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
1.7.1963
Interier, Sevšek Florjan, Hudinja št. 60. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.6.1964
Beušetov gospodar pri peči, Janez Zabukovec, Male Lipljene 10. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.8.1948
Notranjščina "štiblca" pri Štiberniku, Pece (Št. Jurij). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Notranjščina "štiblca" pri Štiberniku, Pece (Št. Jurij). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan -...
1.8.1948
Notranjščina "štiblca" pri Štiberniku, Pece (Št. Jurij). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
31.8.1953
Detajl iz kambre. Lastnik Jožefa Maligoj, Breg - Šmartno 166.
15.8.1952
Notranjost nedodelane lesene hiše (na steni so prek?lce- nato ofrajhajo), Kotar Tone, Veliki Ban 1...
31.7.1952
Izba (postelja, skrinji in zidna omarica - kanterle). Trenta 13, pri Vanču.
31.7.1952
Dimnica v izbi. Lastnik Cuder Alojz, Trenta 59.
3.8.1951
Del izbe. Lastnik pri Lovrenščku, Sužid 10.
3.8.1951
Izba. Lastnik pri Martinšk, Podbela 9.
3.8.1951
Leva stran izbe z vrati v kuhinjo. Lastnik pri Rosič, Staro selo 19.
3.8.1951
Izba. Breginj 28.
6.5.1976
Značilna notranja oprema starih idrijskih hiš. Pri Burnikovih, "na Pstat", Spodnja Idrija...