Subscribe to RSS - Reja malih domačih živali

Slovenski etnografski muzej

Reja malih domačih živali

1.8.1949
Skrinca (skrija) (skrinja), Mali Konec 3, pri Bingerji, Skubec Uršula. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica...
1.8.1949
Skrinca (skrinja), uporabljena za zajce, odprta. Mali Konec 3, pri Bingerji, Skubec Uršula. Teren 2...
1.8.1949
Skrinca (skrija) (skrinja), uporabljena za zajce, odprta. Mali Konec 3, pri Bingerji, Skubec Uršula...
15.8.1950
"Zajčjeki" ob gnojišču ("dgor"-dvor), Petrušna vas 22, pri Resniku (Dremelj...
1.1.1948
Brema ali štrogl za klanje prašiča. Lastnik Franc Škrjanc, Udje 16.
1.1.1948
Skrinja kot zajčji hlev. Lastnik Ivan Intihar, Male Lipljene 33.
1.6.1964
Zadnja funkcija poslikane skrinje: stoji pred štalo (hlevom); v njej so zajci, pri Ustniku, Gradež...