Subscribe to RSS - Šentjernej

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Šentjernej

Teren 9, 15. 8. – 13. 9. 1952

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Šentjerneju na Dolenjskem in njegovi okolici. V njej je 9 sodelavcev zbralo 24 zvezkov z zapiski, 286 fotografskih posnetkov, 279 risb in 8 predmetov za svoje zbirke.

15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Kržan, Šentjernej 97.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Kržan, Šentjernej 97.
15.8.1952
Lončarski izdelek Janeza Lešnjaka, Groblje 36, kibla za mast (37 cm višina). Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Družba iz Javorovice in Šentjerneja v nedeljo na Pleterskem hribu pred Sukačevim hramom. Teren 9-...
15.8.1952
"Stan" (ali staje)- t.j. vsa gospodarska poslopja pri Hosta Janezu, Imenje 2. Teren 9-...
15.9.1952
Hiša - tloris in fasada. Lastnica Terezija Franko, Gorenje Vrhpolje 65.
15.8.1952
Evakov toplar (dvojni kozolec) z letnico 1840, na dvorišču (levo Jurg?lčev svinjak), Gregorič Franc...
15.9.1952
Dimnik. Lastnik Albin Tavčar, Šentjernej.
15.8.1952
Jurgaličevi svinjaki, delani leta 1936, Groblje 2. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.9.1952
Preša. Lastnik Franko Anton, Volčkova vas 2.
15.8.1952
Člani ekipe na kosilu pri Jevnikarju, Veliki Ban 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Tri sklede- pisane (pišeta oče in sin), izdelal Ignac Škoda, lončar, Ledeča vas 16. Teren 9-...
15.9.1952
"Šiv?nca" (sušilnica). Lastnik Jože Pavlič, Vratno 6...
15.8.1952
Kladovče ali spone za konja na paši, Iv. Jordan, Draškovec. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.8.1952
Reteljevi svinjaki (delani leta 1947), Retelj Jože, Ostrog 1. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Lončarski izdelek Janeza Lešnjaka, Groblje 36, svinjski lonc (30 cm višina). Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Jože Ponikvar iz Dobrave dela krtače. V štauf štoku ima dilco in v luknjice devlje "puš?lč?k...
Mirko Florjančič, Vrh 5, s kravo. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.9.1952
Tloris hiše in fasada. Lastnica Marija Pirnar, Ledeča vas 19.
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Bele pisave na temni skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
Dve skledi- po drugem žganju (glazirani). Izdelal Zupančič Leopold, lončar, Vrh 18 (prej Cerov Log...
15.8.1952
Krovec Dermaž Janez iz Ledeče vasi na strehi štale (hleva) v Grobljah. Teren 9- Šentjernej na...
17.8.1952
Z Brusnic gredo na žegnanje na Tolsti Vrh (Sv. Rok), 17.8.1952. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Kristus (plastika), Veliki Ban. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
15.9.1952
"Kruglca" za pisanje na posodo. Dolenja Stara vas 15...
"Firkl" (merica, 18 friklov = mernik). Lastnik Martin Zagorc - pri Mlinarju, Stranje 1...
15.8.1952
Tovariš Jagodic Lado, član ekipe sprašuje Dragana, Vratno 4. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Franc Škoda, Gornja Prekopa 10.
15.9.1952
Žitna skrinja z vrezanimi okraski na pokrovu. Mihovo 10.
15.9.1952
Okno "na smuk". Lastnica Neža Zagorc - pri Jernejčkovih, Javorovica 8...
15.9.1952
"Šiv?nca" (detajl sušilnice). Lastnik Jože Pavlič, Vratno 6...
15.8.1952
"Stan" pri Lenčič Franc, Šmalčja vas 4. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
"Čebujak" (čebelnjak) - tloris, fasada. Lastnik Anton Kovačič - pri Komatarju, Vrh 2...
15.9.1952
Motika za nograd, poljedelsko orodje. Lastnik Franc Jurgalič, Groblje 2.
15.9.1952
"Šleg?l" in notranjost lončarske peči. Lastnik Stanko Pungerčar, Gruča 6...
15.9.1952
"Hlapc", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
25.8.1952
Prizor iz živinskega sejma po Sv. Jerneju v ponedeljek, 25.8.1952 v Šentjerneju. Teren 9-...
15.8.1952
Kos Otilija, Stranj 14 (Gorenje Vrhpolje) lupi krompir. V naročju ima "košarno" (košaro)...
15.9.1952
"Otroški kur?nk" (otroški stol). Lastnik Hudoklin, Gorenja Stara vas 11...
15.9.1952
Pisava na skodelici. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Lončarska loparica, lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15.
15.8.1952
Na obodni odprtini so grable proti špičmohom pozimi. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Drva pripravljena za kopo, Kal nad Javorovico. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto,...
15.8.1952
Pogreb g. Ratkoviča v Šmarju. Na poti. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13...
15.8.1952
Oče in hči pri jedi, Ban. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Lesena taca za čevlje. Lastnik Mihael Dragan, Vratno 4.
"Kladvo" - klepec za klepanje mlinskih kamnov. Stranje 1...
15.8.1952
Splakovanje "ruhe" na perivn?ku, Imenje 3, Hosta Marija. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6.
15.8.1952
"Nebo" in "hlapec" za obešanje mesa pod stropom. Fotografirano iz tal (v leže...
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
15.8.1952
"Prvi vrhpoljski babji mlin"- patent Hudoklin (po neki razglednici). Teren 9- Šentjernej...
15.9.1952
Snovanje osnove (tkalec). Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6.
Ajdova njiva, Vrh pri Šentjerneju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Godina Marija, dobra pripovedovalka (77 let), Dolenja Stara vas 38. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Lesena hiša pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
Pogled proti Tolstemu Vrhu s Kire (Cerov Log). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto,...
25.8.1952
Prizor iz živinskega sejma po Sv. Jerneju v ponedeljek, 25.8.1952 v Šentjerneju. Teren 9-...
15.9.1952
Pručka. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
"Utka", poljedelsko orodje. Lastnik Franc Jurgalič, Groblje 2...
15.9.1952
Bele pisave na temni skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
"Foglovž" (ptičja kletka) za siničke pozimi, izdelal oče Kovačič Janez, star 82 let, umrl...
15.9.1952
Stara lončarska peč v pečnici. Lastnik Stanko Pungerčar, Gruča 6.
15.8.1952
Lončarski izdelek Janeza Lešnjaka, Groblje 36, prva skleda ima "švamane" okraske. Teren 9...
"Otroški voziček" z bučami. Če je večji mu pravijo šajtrga, Dolenje Gradišče 4, pri...
15.8.1952
Platno belijo, Veliki Ban 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Kozuc (aufkar) s podom pod kozucem. Dolenja Stara vas 35, last: Čukanja Franc. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Platno belijo, Veliki Ban 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
"Prvi vrhpoljski babji mlin"- patent Hudoklin (po neki razglednici). Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
"Čebenjak" (čebelnjak) in kozuc (kozolec, "aufkar"), Lešnjak Ivan, Groblje 36...
15.8.1952
Odprta lončarska pečarska peč pri Lešnjak Ivanu, lončar, Groblje 36. Teren 9- Šentjernej na...
"Krugla" za med ("žlambur" ni domač naziv), Vrh 2, Kovačič Anton, čebelar...
15.8.1952
Žaga v Gor. Vrhpolju (sedaj državna last). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
Lončarski izdelki Leopolda Križana, Št. Jernej 97, "glinjek". Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
"Pečnica" lončarska (z lončarsko pečjo znotraj), Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
"Petnjak" (pečnica). Lastnik Leopold Zupančič, Vrh 18...
15.9.1952
Veža. Lastnica Frančiška Škal, Šentjernej 34.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Jože Lešnjak, Grbe pri Šentjerneju.
15.8.1952
Pogled z Bana na Šentjernej. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
"Hur?nca" (dihurnica) za "hurje" (dihurje) lovit, Ivan Lešnjak, Groblje 36...
15.8.1952
Hiša (lesena)- zadaj toplar (dvojni kozolec), desno kašča in pod, spredaj desno štala (hlev),...
15.8.1952
"Apnenca" (prazna), Mali Ban 9, pri Sopočanu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Navada je, da med delom nosi gospodinja "za piti". Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Jože Lešnjak, Grbe pri Šentjerneju.
15.9.1952
Štirna (vodnjak) z zajemačem. Mršeča vas 12.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Franc Škoda, Gornja Prekopa 10.
15.9.1952
Pisave na skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6.
15.8.1952
Ostrog kot obcestna vas. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Bele pisave na temni skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Stol. Lastnik Franc Sever, Vratno 10 (zaselek Nova Gora).
15.9.1952
Model kahle za peč. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
15.9.1952
Veža z ognjiščem. Lastnik Jože Jevnikar, Veliki Ban 3.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Kržan, Šentjernej 97.
15.9.1952
Lonec za šnopc kuhat (za žganjekuho). Lastnik Janez Župan, Javorovica 10.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
Štirna (vodnjak) na vago, Cimerman Karol, Razdrto 4. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.9.1952
Telege (po starem jarm). Veliki Ban.
25.8.1952
Prizor iz živinskega sejma po Sv. Jerneju v ponedeljek, 25.8.1952 v Šentjerneju. Kupčijo sklepajo...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Kržan, Šentjernej 97.
15.8.1952
Lončarski izdelki Leopolda Križana, Št. Jernej 97, 1 lonec za kuhanje, 1 tegel s podstavkom za rože...
15.8.1952
Lončarski izdelki Leopolda Križana, Št. Jernej 97, 2 skledi- v sredi lovor. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Pucljeva hiša (Pucelj Rozalija, Ostrog 38)- lesena, deloma "na čepe". Detajl. Teren 9-...
15.8.1952
Smoličeva Mici s sinkom, Šentjernej. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.9.1952
Šivana klobasa. Lastnik Franc Jurgalič, Groblje 2.
15.9.1952
"Dila" za dviganje gline. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Jože Lešnjak, Grbe pri Šentjerneju.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Kržan, Šentjernej 97.
15.9.1952
Lopata za "štihat". Lastnik Franc Jurgalič, Groblje 2...
15.8.1952
Veža pri Grubar Jožetu, Veliki Ban 6. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Ljudska slika na steklo ("na glažu malane") iz Javorovice. Last Martina Žužek, Gorenje...
Plantan Antonija s svojim nezakonskim otrokom, Vrh 15 pri Šentjerneju. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Spona za dve "vlaki" (veriga za špinte - polovica ali četrtina hloda). Groblje 2...
15.9.1952
Pisave na skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.8.1952
Lesena hiša, Veliki Ban 6, Grubar Jože. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13...
15.8.1952
Peča (gorenjska), Zasip pri Bledu, last: Paulin Jerica, Orehovica 44. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
"Telege" (domače delo), Anton Bele, Stranj 3, Gorenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Na sejmu v Šentjerneju, kupčijo sklepajo. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Manjša domačija: lesena hiša, štala (hlev) s podom ter "aufkar" (kozolec), Pirnar Marija...
15.9.1952
"Škrija" (skrinja). Lastnik Jože Ranguz, Gorenje Vrhpolje 52...
15.8.1952
V goro gre drva delat. Jože Kos, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje. Ima na sebi sveder, žago, sekiro,...
15.8.1952
Lazarjev in Videtov kozuc (kozolec), Dolenja Stara vas. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
25.8.1952
Prizor iz živinskega sejma po Sv. Jerneju v ponedeljek, 25.8.1952 v Šentjerneju. Teren 9-...
15.8.1952
Hiša, lesena, Mali Ban 9. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Žumberčanke iz Sošic na Javorovici. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
"Feder" vozič iz Grobelj (Antonija Jurgalič). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Razni izdelki Jožeta Bakšeta, Cerov Log 38 (Kira), pipi za vinske sode, špula za kolovrate, rožnjak...
15.8.1952
Lončarski izdelek Janeza Lešnjaka, Groblje 36, novejše kahle za krušno peč. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Pisave na skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Miza pred hišo. Lastnica Marija Rabzel, Hrvaški Brod 4.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Franc Škoda, Gornja Prekopa 10.
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Tako hodijo z dihurjem po vasi in pobirajo jajca, Sever Anton in Bele Albin, Gorenje Vrhpolje-...
15.8.1952
Prelaz v plotu, Dolenja Stara vas 17- pri Skadučanu (Luzar Franc). Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6.
15.8.1952
Gor. Vrhpolje, plot. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Notranjost hiše pri Jurjouh- Župan Janez, Javorovica 10. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Kržan, Šentjernej 97.
15.9.1952
Lončarska peč v pečnici. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15.
15.8.1952
"Gruštarca" (ročna žaga), Veliki Ban 11, pri Zavrlčanu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem...
15.8.1952
Medletova zidanica, Medle Franc, Dolenji Suhadol, Tolsti Vrh. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Model iz gipsa za tablo-kahlo (za peč) in izgotovljena kahla za peč starejšega tipa (s...
15.8.1952
"Maln" (mlin) pri Žagenčanu, Gor. Vrhpolje, Stranj 1, Martin Zagorc. Teren 9- Šentjernej...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
15.9.1952
Pisave na skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.8.1952
Jože Ponikvar vrta z mašino (svedrom) lukence (samo od spodnje strani). Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Možnar ali "stop?nca". Vratno 4...
15.8.1952
Tovariš ravnatelj Orel in dr. Vilfan ogledujeta majolko v Velikem Banu. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
V goro gre drva delat. Jože Kos, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje. Ima na sebi sveder, žago, sekiro,...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Črtaličeva mama in Gorišek Anton (83 let) iz Ostroga na sredi vasi pri štirni (vodnjaku). V štirni...
15.9.1952
Srp za rezanje gline. Dolenja Stara vas 15.
Čebelarska žlica. Lastnik Anton Kovačič, Vrh 2.
15.8.1952
Znamenje na poti Veliki Ban - Javorovica. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Notranjost hiše pri Jurjouh- Župan Janez, Javorovica 10. Notranjost veže. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
"Štok" gotove gline. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6...
15.8.1952
Hiša pri Jerinšču, Veliki Ban 9, na kletnih vratih letnica 1889. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem...
15.8.1952
Krava z barung?lnom, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
15.8.1952
Pogled na vas iz cerkvenih hiš, Groblje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Vrh slamnate strehe ("sleme"). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Notranjost nedodelane lesene hiše (na steni so prek?lce- nato ofrajhajo), Kotar Tone, Veliki Ban 1...
15.9.1952
Ploh za klanje prašičev. Lastnik Anton Lenart, Ledeča vas 10.
15.8.1952
Gasilski dom v Šentjerneju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Poslikana vratca zidne omarice v mlinu Stranj št. 1,...
15.8.1952
Živinski zvonec na pasu iz Innsbrucka, Martin Žužek, Gorenje Gradišče 8. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Šupa (spletena) za kure (za hišo), pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6.
15.8.1952
Lurarjevi svinjaki v Stari vasi 17. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Franc Škoda, Gornja Prekopa 10.
15.9.1952
Omarica v zidu. Lastnik Franc Lozar, Dolenja Stara vas 17.
Mernik, pol mernika, firkel v brezovškem mlinu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto,...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.9.1952
"Gar?nk" za navijanje štren. Lastnik Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13...
Tloris hiše in mlina ter dve fasadi. Lastnik Martin Zagorc - pri Mlinarjevih, Stranje 1.
15.8.1952
Cesto popravljajo, Gradišče. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Bajta- svoj čas vinski hram (sedaj v bajti delavnica), Bakše Jože, Cerov Log 38 (Kira). Teren 9-...
15.9.1952
Pisave na skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.8.1952
Vogal Verbičevega poda v Ostrogu št. 42, "vezan v vogale". Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
15.9.1952
Bele pisave na temni skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
"Šupanka" za klanje prašičev. Lastnik Anton Lenart, Ledeča vas 10...
15.8.1952
Volovska oprema "telege", Raka. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
Slika na vratih hrama (Uskok?), Hrastje pri Tolstem Vrhu, avtor: Jos. Rangur? Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Past za podgane, pri Čičet (Zagorc Martin), Orehovica 7. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.8.1952
Stara lipa v Gorenjem Vrhpolju (pod katero so po ljudskem izročilu Turki "fruštkali")...
15.9.1952
"Pouš?nca" (past za polhe). Vratno 4...
15.9.1952
Dva primera starega ostrešja "na škarje" (konstrukcija). Lastnik Jože Rabzel - pri...
15.9.1952
"B?t", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
25.8.1952
Skupina ljudi iz Žužemberka na šentjernejskem živinskem sejmu, 25.8. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Petelin na strehi (opeka), Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Štiri sklede, pisane, izdelal lončar Jože Lešnjak, Šentjernej 70 (sklede piše njegova hči). Teren 9...
15.8.1952
Zidanica na Tolstem Vrhu. Last: Martin Lenčič, Tolsti Vrh 12. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
15.8.1952
Kozolec, Javorovica, pri Zoretič. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Slavko Prah, Gruča 6.
15.9.1952
Bele pisave na temni skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.8.1952
J. Jurgalič trobi danes na voj. trampeto na vasi Groblje "na Goric" (kliče krave za na...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Hrvat roma na Tolsti Vrh. Poslikana vratca zidne omarice...
15.8.1952
Volovska vprega s telegi, iz Ržišča so pripeljali apno v Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Tesar brusi žago. Sedi na tesarski kišti, kjer ima orodje. Stari cimpermani so rekli "...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Franc Škoda, Gornja Prekopa 10.
Opuščen flančnik na brezovški gmajni. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Kaduje za kruh mesit in b?di za fižol, pri Č?dinu- Črtalič Janez, Groblje 5. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Avba iz Draškovca, last Flore Jordan, ki se ne spomni, kje je bila avba kupljena, Draškovec. Teren...
15.9.1952
Škrija (skrinja) za žito. Lastnik Janez Črtalič, Groblje 5.
15.9.1952
"Kahle" za peč. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
Šiv?nca (sušilnica) za sadje in lan, Banačeva, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Jože Kos, dober pripovedovalec (in domači), Gorenje Vrhpolje- Stranj. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Lončarski izdelek Janeza Lešnjaka, Groblje 36, "bajtlink" (skleda za mesenje kruha in za...
15.8.1952
Tri sklede (pisane) izdelal lončar Slavko Prah, Gruča 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.9.1952
Vrata na lesenem "štek?l". Lastnik Janez Župan - pri Jureju, Javorovica 10...
15.8.1952
Štant za vole kovat, Mali Ban 3, pri Golobu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
15.8.1952
Tekavec Kuhar navija špulo, Dolenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.9.1952
Okraševanje lončene posode na "šajbi". Lastnik Stanko Pungerčar, Gruča 6...
Na "klepici" sedi in kleplje srp, Vrh 2, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem...
15.9.1952
Pisava na skodelici. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Sklednik. Lastnik Franc Opalk, Zameško 17.
15.8.1952
Gregoriševi svinjaki in dvorišče, Groblje 3. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.8.1952
Janko Kos, marelar iz Zagreba (Selska cesta 35) na Javorovici. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.9.1952
Postelja s pokrovom ("miza"). Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
"Šajtrga" (ročni voz), Veliki Ban 6, pri Grobarju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.8.1952
Hiša in "stan" (snica, pod štala (hlev), verštad), Piletič Nace, Dolenja Stara vas. Teren...
15.9.1952
Bele pisave na temni skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
Na perivniku pere domače platno s "praucem"- Šval Jožefa, Brezovica 10. Teren 9-...
15.8.1952
Jančarjeva zidanica na Tolstem Vrhu (Bičevje), lastnik iz vasi Leskovce. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Mlin (maln) za sadje. Lastnik Anton Franko, Volčkova vas 2.
15.9.1952
Pisave na skledi. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
15.9.1952
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Kržan, Šentjernej 97.
15.8.1952
Kašča, štala (hlev) in pod, desno hiša, Hudoklin Anton, Gorenja Stara vas 11. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Lončar Slavko Prah, Gruča 11, na lončarskem stolu "šajba". Pravkar je izgotovil (naredil...
15.8.1952
Lončarski izdelek Janeza Lešnjaka, Groblje 36, bele sklede- raznobarvno pisane (zeleno-plavo in...
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Lončena roba, pripravljena za na voz (v Mokronog bodo šli na živinski sejem), Ivan Lešnjak, lončar...
15.8.1952
"Stan" pri Luzar Franc, Dolenja Stara vas 12. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Marija Jančar, 78 let, Tolsti Vrh 22, v svoji domači nedeljski noši. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Krompir v "procaji" (košari), Ana Sever, Gorenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Tesarsko znamenje na hramu. Tolsti Vrh.