Subscribe to RSS - Žaga

Slovenski etnografski muzej

Žaga

1.7.1952
Mlin in žaga, "Pod jezom", Soča (pri hiši pod Tič?nkom). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem, turbina. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Hudinji. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Detajl z žage, Spodnji Dolič, Anton Špegel.
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida v Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Žaga in mlin, Spodnji Dolič, Anton Špegel.
14.7.1963
Žaga, Spodnji Dolič, Anton Špegel.
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
28.8.1959
Žaga in mlin: 3 fasade, 2 tlorisa, Andrej Skok, "U Gačnk", Gorenja Trebuša 91, Vojsko...
Hiša in žaga ob vodi.
24.08.1920
SEM;F-0001996
Pogled na grad Pobrežje in grajski mlin (Kuzmin mlin z žago, lastnik Anton Kuzma) ob Kolpi.
24.08.1920
SEM;F-0004332
Kuzmin mlin z žago v Pobrežju v Bela krajini (lastnik Anton Kuzma). V ospredju tri perice perejo...
23.08.1920
SEM;F-0004348
Notranjost Kuzminega mlina in žage v Pobrežju ob Kolpi. Levo spredaj pokojni mlinar in muzikant...
V-8074
Sušenje razrezane hlodovine, 20. leta 20. stoletja.
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida do Skomarij. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida v Skomarje, detajl. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida v Skomarje, detajl. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
15.8.1952
Žaga v Gor. Vrhpolju (sedaj državna last). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
Žaga v Gor. Vrhpolju (sedaj državna last). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
Žaga v Gornjem Vrhpolju (levo žaga, desno stanovanjska hiša, spodaj zadruga), Gor. Vrhpolje. Teren...
15.8.1952
Žaga v Gornjem Vrhpolju (levo žaga, desno stanovanjska hiša, spodaj zadruga), desno stavba z...
30.7.1954
Tojnščeva (sedaj državna) žaga, Dolenji Novaki. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
Mlin z nekdanjo žago, Planina 1, "maln v Stiskah". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
1.1.1948
Kovačeva kovačnica. Lastnik Anton Šipelj, Šentjurij 24.
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida do Skomarij. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga ob Dravinji pod Skomarjem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga (zadaj) v grapi na poti od Sv. Vida v Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga (zadaj) v grapi na poti od Sv. Vida v Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žaga v grapi na poti od Sv. Vida v Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
630:LJU;F-0000109/I
Malejeva gostilna in žaga, Srednji Kot v Selah (Koroška). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.