Subscribe to RSS - Etnolog 3 (1993)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 3 (1993)

Članek Hrepenenje iz stare pločevine je prispevek k vedenju o ganskih igračah.

025-035

Širjenje privatno organizirane proizvodnje svile in pojavljanje manufakturne proizvodnje z najemn

037-051

V besedilu Svila in celibat avtorica obravnava življenjske skupnosti predic svile v provinci Guan

053-065

Avtor prispevka postavlja hipotezo, da je krščanski koncept zemeljskega raja, ležečega na visoki

067-076

Članek predstavlja idejo »pekla«, kot se je na osnovi budističnega nauka postopno izoblikovala na

077-086

Prispevek obravnava orientacije proti Venerinim ekstremom, ki so jih do sedaj odkrili v predšpans

087-100

Prispevek razlaga koncept zdravje-bolezen pri Indijancih Zoque iz severnega Chiapasa v Mehiki in

101-126

V treh mehiških zveznih državah polotoka Jukatana, v državi Chiapas in v Gvatemali že tisočletja

127-136

Osnovna elementa medčloveških in medskupinskih odnosov v vasi Ambonwarina Papui Novi Gvineji sta

139-178

Med indijskimi priseljenci na Trinidadu so se obdržali trije kulti »boginje matere«, poosebljene

179-194

Zgodovina odkrivanja Afrike je doslej temeljila predvsem na zahodnih virih in avtorjih.

215-218