Subscribe to RSS - Mirjam Mencej

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Mirjam Mencej

V članku avtorica kritično obravnava dosedanje interpretacije šeg z vodo v okviru pogrebnih šeg i

223-240

Članek govori o dilemah med terenskimi raziskavami, ki zadevajo verovanje, tj.

175-186

Avtorica v članku primerja funkcijo mitične osebe volčji pastir, ki jo najdemo v slovanskih in tu

163-178

Članek govori o tipu »vaške čarovnice«, tj.

245-279

Članek opisuje magična dejanja zakopavanja raznih predmetov na zemljišče ali v objekte sovaščana

411-433