Subscribe to RSS - Voklo
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Dva spodnja fragmenta končnic; oba dela je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega. Na enem...
Mož s psom. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Levo je številka postaje, desno je “Sh”(tazijon). Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj...
Mož, ki nekaj gnete (?) na mizi, ima zavihana rokava in predpasnik; zato mislimo, da je upodobljen...
Lovec strelja divjad. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Številčna oznaka bržčas pomeni številko panja. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz...
Sv. Blaž, sv. Gregor Veliki in sv. Miklavž. V višini kolen je med upodobljenci reliefno ohranjena...
Nenavadna številka, ki bi sicer lahko bila številka panja, vendar bi lahko pomenila tudi tedenski...
Monogram prodajalca?! Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
V inv. knjigi SEM je motiv določen “Sv. družina”. Slikarija je slabo ohranjena vendar kaže na beg v...
Nad prvima številkama letnice je monogramska črka H, nad zadnjima številkama je bila pokrovu za...
Monogram sv. Marije je nastal kot par Kristusovemu monogramu; njemu ustrezno so ga imenovali “...
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Fragment. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Ker slikar živali ni naslikal košatega repa, ki je v preprostih predstavah bistveni del lisice, je...
Motiv je nastal na podlagi pripovedi v biblijski starozavezni Tobijevi knjigi: arhangel Rafael...
Na sicer slabo ohranjeni in nejasni slikariji prepoznamo ključ v desnici levega upodobljenca in meč...
V ostankih slikarije prepoznamo nekaj cvetličnega okrasja in v sredini zgoraj križ; njegov zgornji...
Osrednji prizor je nejasen, ker manjka pokrov odprtine za zračenje panja ob prevozu na pašo. Levo...
Oblačila “biblijskega” tipa kažejo, kjer bi bilo treba iskati pojasnitev motiva; srednja figura je...
Spodnji rob končnice manjka. Zgoraj v sredini je naslikan monogram S. O.; ker so na drugih...
Šestilna rozeta; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana...
Slabo viden nemški napis na končnici beremo: “Gebt Acht”. Najbrž gre za zasmehljivo upodobitev...
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
Določanje motiva niha med Frančiškom in sv. Rokom. Upodobljeni frančiškanski habit razodeva...
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figurah deljena, slabo ohranjena letnica: z...
Zgornji del končnice manjka. Svetniška legenda pripoveduje, da je sv. Janez blagoslovil in brez...
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju, Žigovčeva hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju, Žigovčeva hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Žigovčeva hiša, Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Žigovčeva hiša, Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
Na podobi avstrijskega cesarskega orla na steni je monogram F. I. (cesar Franc I.), levo je...
Katera velika arhitektura je upodobljena v ozadju, še ni ugotovljeno; na Slovenskem takšnega gradu...
Ali je upodobljena lisica ali morda kakšna druga žival, je seveda odprto vprašanje, na katerega bi...
Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana...
Na srcih ni prvin, ki bi jih opredeljevala kot Jezusovo in Marijino (trnjeva krona, tri žeblji,...
Marmoracija; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Številka bržčas pomeni prvenstvo ali nekaj podobnega; številke panjev navadno niso imenitneje...
Desno ob lovcu so sledovi precej velikega napisa: “Simon H.”. Končnico je muzeju leta 1911 prodal...
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
Glede na uniformo je najbrž upodobljen avstrijski dragonec ali kirasir iz prve polovice 19...
Konjeniška bitka: bitka med zelenimi in belimi konjeniki.
1.1.1970
Voklo pri Kranju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).