Subscribe to RSS - Volčji potok
panjska končnica
Upodobitve trdnjave in uniform navajajo k mnenju, da je končnica naslikana po neki predlogi;...
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
1871 ali 1891
panjska končnica
Svetnika določa nož v dvignjeni desnici. Legenda pripoveduje, da so svetnika, ko se je vračal iz...
panjska končnica
Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je bila v telesu matere...
F0000034
Kmečka hiša z gospodarskim poslopjem, lastnik: Souvan, Volčji Potok pri Kamniku. Danes v hiši...