Subscribe to RSS - Panjska končnica

Slovenski etnografski muzej

Panjska končnica

1877
panjska končnica
Kralj Matjaž. Z napisom “Kral Matiaš”. V tretjinski višini končnice so levo in desno ob mizi...
panjska končnica
Božji grob. Inv. št. 15774; 14 x 31 cm; desno spodaj je letnica 1863; končnica je bila v Grebenčevi...
panjska končnica
Upodobitev temelji na Svetem pismu stare zaveze: prerok Elija je bil vzet v nebo na ognjenem vozu z...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: judovsko ljudstvo na poti po puščavi zaradi pomanjkanja...
panjska končnica
Žena vleče moža iz gostilne. Ta motiv je največkrat satira zoper sitne žene.
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
približno 1863
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus, njegova mati in učenci so bili povabljeni...
panjska končnica
Glede na uniformo je najbrž upodobljen avstrijski dragonec ali kirasir iz prve polovice 19...
1896
panjska končnica
Nenavaden format priča o končnici na moderniziranem (dzierzoniziranem) tunelnem panju, ki ima...
1846
panjska končnica
Ko je bila barvna plast slikarije že precej uničena, je bila z barvami nespretno obnovljena. Med...
1897 oz. 1841(ali 7)
panjska končnica
Spodnji rob končnice manjka. Levo spodaj so ostanki letnice, ki jo beremo: 1841 ali: 1847. Motiv je...
1866
panjska končnica
Babji mlin. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski...
1871
panjska končnica
Bitka konjenikov s pešci. Muzej je končnico pridobil leta 1911 od Andreja Kozjeka v Čirčičah.
1889
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
panjska končnica
Zgodba o izgubljenem sinu. Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma...
panjska končnica
Mož pri vodnjaku.
1886
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
panjska končnica
Upodobljeni so duhovnik, poročni par in priči pred oltarjem. Zakrament je sveta obveza (sacramentum...
panjska končnica
Dekle s cvetlico.
panjska končnica
Morda gre na končnici za svojstveno, pravljično pojmovano interpretacijo neke predloge z drugačnim...
1898
panjska končnica
Sv. Lovrenc. V levici svetnika prepoznamo gradelo, ognjiščno rešetko, atribut v. Lovrenca, o...
1858
panjska končnica
Levo je upodobljena velika, nadstropna stavba; najbrž iz nje prihaja vrsta upodobljencev: spredaj...
1858
panjska končnica
Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah. Prim. N. Gockerell...
1891
panjska končnica
Monogram I.Š. pomeni začetnici lastnika čebelnega panja; Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare...
1797
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
panjska končnica
Številka seveda ne pomeni tekoče številke panja ampak največjo oziroma najimenitnejšo količino, s...
1869
panjska končnica
Sv. Duh v podobi goloba. Inv. št. 7111; 12,5 x 29,5 cm; končnica je bila najdena v okolici Lučin...
panjska končnica
Na obrazu stoječe figure so ostanki upodobitve brade in v njeni levici je cvetoča palica. V...
1890
panjska končnica
Končnica je bila v Dovčarjevem čebelnjaku na Dobenem.
1873
panjska končnica
Glede na nekatere podobne upodobitve se zdi verjetno, da je mišljena upodobitev vračanja sv...
1859
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
1868
panjska končnica
Hudič in fanta pridejo k tericam. Upodobitev pripovedi iz kmečkega ustnega slovstva, po kateri si...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je sv. Matija umrl mučeniške smrti; najprej so ga kamenjali, nato pa so mu...
1829
panjska končnica
Poročilo o Marijini poroki je v apokrifnih spisih; v srednjem veku ga je Jakob de Voragine vključil...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Stolp s tremi okni je svetničin atribut, ker je velela, naj v stolpu, kamor jo je bil zaprl oče, ob...
panjska končnica
Cvetlični motiv.
1897
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: v Cezareji Kristus podeli oblast z besedami: "Ti si...
okrog 1915
panjska končnica
V levi marginalni vinjeti je številka meseca XII, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, desno...
sreda ali druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Značilno delo Štajerske delavnice iz srede ali druge polovice 19. stoletja. Motiv temelji na...
panjska končnica
Frančišek Ksaverij je sredi 16. stoletja deloval kot misijonar v vzhodni Aziji; na slovenskem...
druga polovica 19. ali začetek 20.stoletja
panjska končnica
Glede na način slikarskega modeliranja , ki ni bil običajen pred sredo 19. stol, najbrž sodi v...
1849
panjska končnica
Mož pelje ženo iz gostilne. Upodobitev je predvsem naperjena zoper žene, ki veseljačijo; zaradi...
19. stoletje
panjska končnica
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
1877
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
panjska končnica
Kristusovo vstajenje. Inv. št. 7113; 14 x 33,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
1832
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: v puščavi Izraelci tožijo zavoljo žeje, Mojzes...
1895
panjska končnica
Upodobljenci igrajo na bombardon, klarinet, flavto in trobento (gl. Kumer 1957: 162). V sredini...
1869
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze; asirski vojvoda Holofern oblega judovsko mesto Betulijo...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
1860
panjska končnica
Ikonografska shema z imenom “Prestol milosti”; Delo Štajerske delavnice. Muzeju je končnico prodal...
pred zadnjo četrtino 19. stoletja
panjska končnica
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
1892
panjska končnica
Pohod sv. treh kraljev in Kristusovo rojstvo. Inv. št. 2461; 13,5 x 35 cm; z letnico 1892; najdeno...
1915
panjska končnica
Nerabljena končnica, očitno izdelana po vinjeti v nekem nemškem koledarju; v levi marginalni...
panjska končnica
Upodobitev ne kaže nobenega kmečkega strahu pred demoni zla in gospodarji podzemlja; desnemu pač ni...
1875 (okoli)
panjska končnica
Sedeča figura in stoječa ženska.
1861
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
1850 (okoli)
panjska končnica
Gre za združitev dveh zapisov, naivno kombiniranje svetih simbolov. INRI je napis na tablici vrh...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
1857
panjska končnica
Sv. Janez Evangelist na otoku Patmosu. Po tradiciji je bil sv. Janez izgnan na Patmos, kjer je...
okrog 1915
panjska končnica
Mesec maj: personifikacija pomladi. Inv. št. 3056; 14 x 32 cm; muzej je končnico pridobil od Fr...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus gre s tremi apostoli na goro, kjer se...
1861
panjska končnica
Med cerkvijo in angelom so ostanki letnice, ki jo z gotovostjo beremo 1861. Upodobljena cerkev ni...
panjska končnica
Upodobitev je posneta po predlogi. Ta motiv je vsaj v 19. stoletju prišel v slovensko podeželsko...
panjska končnica
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
panjska končnica
Debeluh vozi svoj trebuh. Inv. št. 2378; 14 x 30 cm; najdišče ni znano. Na končnici je motiv samo...
panjska končnica
Upodobljenec bi lahko bil tudi sv. Janez Nepomuk, toda glede na to, da nima niti razpela, niti...
1864
panjska končnica
Končnica z dvema žreloma za izletavanje čebel je rabila dvojnemu panju. Kranjski deželni muzej je...
1860
panjska končnica
Adam in Eva v raju: kača nagovarja Evo, naj je sad drevesa spoznanja. Najdeno v Dražgošah. Motiv...
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih predlog s tem motivom; vsebina temelji na Svetem pismu...
1868
panjska končnica
Sv. Anton Puščavnik. Legenda pripoveduje, da je svetnik samotno živel v puščavi, kjer so ga...
1833
panjska končnica
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
panjska končnica
Lovec strelja gamsa.
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da sta svetnika umrla mučeniške smrti za časa Dioklecijanovega preganjanja...
panjska končnica
Kristusov krst. Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti...
panjska končnica
Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti tako ostrega jezika, kot ga imajo...
1843
panjska končnica
Kozel podi krojače. Poklic upodobljencev opredeljujejo naslikani škarje, vatel in likalnik...
1886
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
panjska končnica
Končnico je muzeju prodal Ferdo Kranjc, Planina nad Ljubnem 3. Delo Štajerske delavnice.
panjska končnica
Upodobitev sodi v motivno skupino, v kateri nastopajo ženske skupaj s hudiči (gl. S. Metken, Der...
1848
panjska končnica
Določanje motiva niha med Frančiškom in sv. Rokom. Upodobljeni frančiškanski habit razodeva...
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
panjska končnica
Sv. Anton Puščavnik. Legenda pripoveduje, da je svetnik samotno živel v puščavi, kjer so ga...
1867
panjska končnica
Rokovanje uniformirancev, fragment.
panjska končnica
Stoječi osebi sta opravljeni v “antična” ali “biblijska” oblačila, kar morda kaže, kje bi lahko...
1880
panjska končnica
Kozel serje krojača. Ta motiv je vsaj v 19. stoletju prišel v slovensko podeželsko ustno pesništvo...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. V inv. knjigi SEM je motiv...
panjska končnica
Končnica za dvojni panj. Levo in desno ob svetniku je razmaknjeno zapisano število 6 7; najbrž gre...
panjska končnica
Katera velika arhitektura je upodobljena v ozadju, še ni ugotovljeno; na Slovenskem takšnega gradu...
1866
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: pod Mojzesovim vodstvom bežijo Izraelci iz Egipta;...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
1897
panjska končnica
Delo na polju, najdeno na Lokovici nad Libučami.
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1875
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
1842
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze; asirski vojvoda Holofern oblega judovsko mesto Betulijo...
1857
panjska končnica
Levo spodaj so ostanki letnice, ki jo beremo: 1857. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k...
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je motiv določen “Sv. družina”. Slikarija je slabo ohranjena vendar kaže na beg v...
1843?
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1858
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
1821
panjska končnica
Kristusov vhod v Jeruzalem. Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja...
panjska končnica
Desno zgoraj je slabo čitljiv napis, ki ga beremo: “Es güngen zvij Jäger auf die Jagdt. Einer hat...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
1867
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski junak Samson v sovražnem filistejskem...
druga polovica 19. ali začetek 20.stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Gre za upodobitev naselja Althofen nad dolino Krke, južno od Brež na Koroškem; način upodobitve...
1876
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: ko duhovniški zbor zaslišuje ujetega Jezusa, na...
1860
panjska končnica
O sv. Lovrencu pripoveduje legenda, da je bil kustos krščanske cerkvene zakladnice, ki ni hotel...
1878
panjska končnica
Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica v smrtni nevarnosti, pred strelo in...
1877
panjska končnica
Pod zgornjim robom končnice je monogram M P; gre pač za začetnici naročnika slikarije oziroma...
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1864
panjska končnica
Ikonografski motiv lebdečega Kristusa nad sarkofagom ob stražarjih je nastal v gotiki. Temelji na...
1889
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je sv. Janez blagoslovil in brez škode popil kelih strupa, ki mu...
179?
panjska končnica
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
panjska končnica
Bitka pešcev s konjenikoma. Končnica je bila najdena na Leskovici nad Hotavljami.
1915
panjska končnica
V levi marginalni vinjeti je številka meseca X, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, levo...
panjska končnica
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, v: Slovenski etnograf XIII, Ljubljana 1960 in S. Metken,...
1847
panjska končnica
Upodobljen svetnik je evangelist, katerega atribut je angel.
panjska končnica
Desno ob lovcu so sledovi precej velikega napisa: “Simon H.”. Končnico je muzeju leta 1911 prodal...
med 1840 in 1891
panjska končnica
Delo Selške delavnice iz časa med sredo 19. stoletja in letom 1891.
1891
panjska končnica
Leva žival ima gladek rep in grivo, desna ima kosmat rep; obe imata na šapah kremplje. Najbrž gre...
1872
panjska končnica
Mana v puščavi. Vsebina temelji na Svetem pismu stare zaveze: iz Egipta bežečim Izraelcem, ki so...
panjska končnica
Nad prvima številkama letnice je monogramska črka H, nad zadnjima številkama je bila pokrovu za...
panjska končnica
Marija Rožnovenska.
1860
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
1874
panjska končnica
Skrajno desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1874. Delo Selške delavnice. Muzej je končnico...
1784
panjska končnica
Božjepotna Marija z Jezuščkom. Pomen številke 78 ni jasen: če je bila končnica levo in desno...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
panjska končnica
Na srcih ni prvin, ki bi jih opredeljevala kot Jezusovo in Marijino (trnjeva krona, tri žeblji,...
panjska končnica
Del pokrivala okrog glave kaže, da je slikar mislil na turban; tudi sicer je obleka upodobljenca...
1846
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1823
panjska končnica
V kmečki kulturi je bil ta monogram navadno imenovan skadko ime Marijino. Imel je pomen kulturne...
1869
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
1886
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik krščanski britanski kralj in prvi škof v Churu; umrl je...
panjska končnica
Kristus nese križ; končnica je bila v čebelnjaku Antona Prusnika, Zagradišče nad Sostrem 8.
1883
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; duhovnik in levit gresta brezsrčno mimo oropanega...
panjska končnica
Lovec strelja medveda.
1856
panjska končnica
Končnica je posneta po neki predlogi. Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv...
1842(ali 9)
panjska končnica
Prizor iz legende o sv. Izidorju. Inv. št. 2458; 13,5 x 28,5 cm; končnico je leta 1911 muzeju...
1836
panjska končnica
Zgoraj levo in desno je oznaka: “N. 7”, ki najbrž pomeni številko panja, v srednji višini končnice...
1864
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
1833
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
panjska končnica
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
1878
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik prva smrtna mučeniška žrtev Decijevega preganjanja...
1889
panjska končnica
Ikonografsko značilna upodobitev Marije z detetom v zvezdi, značilna za upodobitve milostne podobe...
panjska končnica
Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je bila v telesu matere...
1861
panjska končnica
Na končnici je napis S. MATIN (!). Levo ob svetniku je njegov atribut goska; svetniška legenda...
1857
panjska končnica
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je motiv imenovan "Prosjak", vendar je upodobljenec oblečen v gosposko...
1865
panjska končnica
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
1869
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1866
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
1867
panjska končnica
Marijino vnebovzetje. Končnico je muzeju podaril prof. Komatar l. 1912; v inv. knjigi deželnega...
1879
panjska končnica
Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi Brabantski, ki ni bila svetnica. Bila...
panjska končnica
Hiša, cerkev in znamenje. Končnico je muzej pridobil od Fr. Gorca v Malem Vidmu pri Št. Lovrencu.
1923
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Vsebina temelju na Svetem pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu, naj na gori žrtvuje svojega sina...
panjska končnica
Sv. Jan Kapistran vodi osvoboditelje Belgrada leta 1456. Svetnik je bil frančiškan, ki je...
panjska končnica
Marmoracija; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1830 (okoli)
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je bila Katarina, kraljica v Aleksandriji, tako učena, da je...
1882
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Najbrž je v ozadju...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VIIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Prizor še ni pojasnjen. Moški ima na glavi dvorogeljnik neke uniforme; časovno sodi to pokrivalo v...
panjska končnica
Peta postaja križevega pota; Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Ena izmed serije upodobitev...
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
panjska končnica
Krojači bežijo pred polžem. Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na...
panjska končnica
Poznejša dekoracija, neke vrste čebelarski Quodlibet na končnici, na kateri je prvotna slikarija...
1867
panjska končnica
Zadnja večerja. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus...
1823 ali 1828
panjska končnica
Pomen upodobitve ni pojasnjen. Upodobitev drevesa brez dodatnega simbolnega ali podobnega pomena bi...
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Godba pred peklom. Motiv je soroden pripovedim oziroma pesmim o godcu pred peklom, ki so najbrž...
1868
panjska končnica
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
panjska končnica
Desno sta upodobljena škof z mitro in plameneči kelih. Ali gre morda za upodobitev legende o sv...
1900
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da so sv. Matiji apostolu s sekiro odsekali glavo; zato je njegov...
panjska končnica
Šestilna rozeta; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1848
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1847
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
1861
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1819
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
1840
panjska končnica
Prinašanje pogostitve godcu. Najdeno v Dražgošah. Pomen upodobitve ni razjasnjen. V inventarni...
1891
panjska končnica
Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski etnograf...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Za lisico in vse, ki ne marajo lovstva, močno zabaven prizor, ki je morda celo ilustracija...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
1897
panjska končnica
Spodaj levo in desno v osrednji upodobitvi je deljena, slabo ohranjena letnica 18 97; najdišče ni...
panjska končnica
Očitno gre za končnico moderniziranega (dzierzoniziranega) panja s premičnim satjem, ki sodi v...
1888
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1900
panjska končnica
Vojaki. Najbrž gre za posnetek ene od številnih poljudnih grafik iz 19. stoletja. Spodaj v sredini...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1886
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je motiv označen kot Božja pot; glede na upodobitev Križanega med dvema smrekama...
1866?
panjska končnica
Med končničnim žrelom in konjem so ostanki letnice. Z gotovostjo beremo prvi dve številki 18,...
1911
panjska končnica
Levo in desno ob žrelu za izletavanje čebel je deljena letnica 19 11. V inv. knjigi je zapis, da je...
panjska končnica
Dva spodnja fragmenta končnic; oba dela je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega. Na enem...
1894
panjska končnica
Upodobljen je prizor iz legende, ko ima sv. Frančišek v samoti po štiridesetdnevnem postu vizijo...
panjska končnica
Desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1878. Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega...
1831
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: ko je bila v Kanaanu lakota, je poslal Jakob deset...
panjska končnica
Pomen upodobitve ure, ki kaže četrt pred dvanajsto je opomin človeku, da se življenje izteka, da je...
panjska končnica
Pozneje s šablono napisana št. 54 seveda pomeni številko panja. Delo Štajerske delavnice; letnica...
panjska končnica
Polovični fragment končnice dvojnega panja; na njem sta zato samo prvi številki letnice 18...
1874
panjska končnica
Upodobljena je reka pred mlinom; na njenem robu ležečega moškega v civilni obleki, najbrž starca,...
panjska končnica
Marija z detetom.
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Model čebelnjaka (uljnjaka) s poslikanimi panji, 1863. / Apiary model with painted beehive panels,...
1897
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
panjska končnica
Pomen upodobitve ni ugotovljen. Upodobljen je starejši moški, ki nosi turban ali rugovsko mrliško...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Jezdec ima tul s pušicami, pod figurama je slabo ohranjena podoba neke mrtve zveri, ki leži na...
panjska končnica
Številka bržčas pomeni prvenstvo ali nekaj podobnega; številke panjev navadno niso imenitneje...
panjska končnica
Delo Selške delavnice.
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
panjska končnica
Upodobljena je stavba poznorenesančnega graščinskega videza; glede na zunanjščino, ki kaže realno...
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv označen kot “Pot v tempelj”; mišljena je pot sv. Marije, sv...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski sodnik in junak Samson na poti sreča...
panjska končnica
Usmiljeni Samarijan. Inv. št. 7648; 14 x 32,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
Panj v obliki polklade s poslikano končnico: Vstajenje. / Beehive in the shape of halfblock with a...
1854
Panj kranjič s poslikano končnico: Kristusovo trpljenje v petih slikah, 1854. Kranj. / Kranjič (...
01.12.1954
630:LJU;F-0000245/I
"Če??nca" (čelnica, panjska končnica), poslikana z motivom Smledniške legende (iz zbirke...
01.12.1954
630:LJU;F-0000244/I
"Če??nca" (čelnica, panjska končnica), poslikana z motivom Smledniške legende (iz zbirke...
1888
panjska končnica
Vrsta prizorov o začetku človeštva. Vrsta prizorov o začetku človeštva: 1. Bog ustvari Adama in Evo...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
panjska končnica
Replika končnice pod inv. št. 113, ki je tudi opora za datacijo; Komentar: Prizor trpljenja...
1891
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je bila svetnica redovnica, ki je z molitvijo pregnala miši in podgane; te...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VI. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
1860
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Svetniška legenda...
panjska končnica
Številka “1.” je poznejša kot slikarija in bržčas pomeni številko panja. Upodobljen je prizor iz...
panjska končnica
Delo delavnice vaškega slikarja in podobarja Gregorja Benedika, rojenega l. 1850 in umrlega 1923...
1889
panjska končnica
Marijino kronanje. Upodobitev srednjeveške legende: ikonografska varianta v kateri krona Marijo sv...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali slik na steklo (gl. Gockerell 1991d: 59...
1884
panjska končnica
V desnem spodnjem kotu je napis: “Pinxit 1884”. Na hrbtni strani končnice je napis s svinčnikom: “...
prva polovica 19. stol.
panjska končnica
Luter in Katrca se gostita, hudiča jima godeta. Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski...
panjska končnica
Ikonografski tip Marija Pomagaj. Najbrž gre za Marijo z Brezij na Gorenjskem; ostanki naslikane...
1839
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Motiv Kristusa v grobu v obliki votline. Stražita ga vojaka, ki stojita levo in desno od groba...
18?8
panjska končnica
Svetnik je bil škof v Miri: na upodobitvi nosi škofovski ornat in insigniji. Svetniška legenda...
panjska končnica
Ob svetniku (okrog glave ima obstret!) prhutajo kar štiri ptice, kar kaže, da je mišljen sv...
1853
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
panjska končnica
Nabuhodonozor opazuje mladeniče v peči. Inv. št. 7650; 13,5 x 29 cm; končnica je bila najdena na...
1891
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1882
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: v Cezareji Kristus podeli oblast z besedami: “Ti so...
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1897
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
panjska končnica
Levo in desno ob figuralni skupini je reliefno ohranjena deljena letnica 18 48. Upodobitev...