Subscribe to RSS - Sidraž
Morda gre na končnici za svojstveno, pravljično pojmovano interpretacijo neke predloge z drugačnim...
Opredelitev motiva v inv. knjigi SEM niha med Antonom in Jožefom, vendar na slabo ohranjeni...
Zaradi slabega stanja slikarije določitev motiva, ki je takšna kot v inv. knjigi SEM, ni zelo...
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figuralni skupini reliefno ohranjena deljena...
Skrajno levo in desno je deljena letnica 18 67. Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in...
Desno sta upodobljena škof z mitro in plameneči kelih. Ali gre morda za upodobitev legende o sv...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: v puščavi Izraelci tožijo zavoljo žeje, Mojzes...
Slikarija je skoraj povsem uničena, vendar skrajno zgoraj v sredini prepoznamo večji in manjši...
Levo nad Kristusom je napis: “JeSus ga je oShivou”. Nad osrednjim prizorom je napis: “Sin te Udove...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Motiv je nastal ob koncu srednjega veka kot izraz naraščajočega čaščenja Marijine matere sv. Ane,...
Zgornji in spodnji del končnice manjkata. Ni pojasnjeno, kdo je upodobljenec. Desnico drži na prsih...
Levo in desno ob figuralni skupini je reliefno ohranjena deljena letnica 18 48. Upodobitev...
Levo in desno ob žrelu za izletavanje čebel je deljena letnica 19 11. V inv. knjigi je zapis, da je...
Abrahamova daritev. Vsebina temelji v Sv. pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu naj na gori...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: pod Mojzesovim vodstvom bežijo Izraelci iz Egipta;...
Zvezda je tu asociacija z Marijinim imenovanjem Morska zvezda (Stella maris). Muzeju je končnico...
V tretjinski višini končnice levo in desno ob svetniku so ostanki deljene letnice 18 30 ali 18 80...
Po legendi je svetnik bil duhovnik in pozneje ternijski škof; ozdravil je božjastne otroke, zato...
Levo je ohranjen zgornji del naslikane votline, reliefno ohranjeni obrisi velike in majhne figure...
Prizor iz legende o sv. Genovefi. Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi...
Na zastavi je napis, katerega je morda treba brati: Mi smo dobri. V inv. knjigi SEM je motiv...
Skici s svinčnikom in vodnimi barvami na obeh straneh končnice; na končnici je zapis: "”Risal...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
Spodnji del končnice manjka; zaradi slabe ohranjenosti je v inventarni knjigi SEM motiv pomotoma...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze; asirski vojvoda Holofern oblega judovsko mesto Betulijo...