Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 55 630:LJU;0003126E

panjska končnica
630:LJU;0003126E
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
Voklo
Datum 
1864
Kraj izdelave 
SI
Geolokacija 
46.2149N 14.4226E

Spodnji rob končnice manjka. Zgoraj v sredini je naslikan monogram S. O.; ker so na drugih končnicah, ki jih je naslikala ista roka, različni monogrami, vemo, da gre za začetnici imena lastnika panjev in ne slikarja.
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.