Subscribe to RSS - Čirče
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
184?
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
1858
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus opredeli kruh kot...
1853
panjska končnica
Upodobitev v smislu reka “Baba je hujši od vraga” je nastala po neki predlogi; gl. S. Metken, Der...
1866
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
1842(ali 9)
panjska končnica
Prizor iz legende o sv. Izidorju. Inv. št. 2458; 13,5 x 28,5 cm; končnico je leta 1911 muzeju...
1871
panjska končnica
Bitka konjenikov s pešci. Muzej je končnico pridobil leta 1911 od Andreja Kozjeka v Čirčičah.
1842
panjska končnica
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...