Subscribe to RSS - Vedrijan
31.7.1953
Ognjišče, pri Simčič Rudolf, Vedrijan 52. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Marta Ložar izprašuje, Vedrijan. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Žar - trpiš za peko rib, klobas, polente. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.8.1953
Turkljo (prešo) vrtijo.
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Jože Kovačič, "Benedetič", Vedrijan 4, godec s "rmoniko" (harmoniko). Teren 10...
31.8.1953
Kamin za žveplanje sodov. Lastnik Gabrijelčič Anton, Vedrijan 56.
31.7.1953
Vedrijan, strehe hiš. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Brus. Lastnik Marinič Jožef, pri Gocarjevih, Vedrijan 19.
31.7.1953
Vrč, prinesel Marinič Anton iz Trbovelj, kjer je prodajal fige. Umrl je pred 70 leti, Vedrijan...
31.7.1953
Vole napajajo. V kotle so natočili vodo iz novega vodnjaka, Vedrijan. Teren 10- Goriška Brda (31.7...
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Komet napravljajo, Zorzut Anton, Vedrijan 13. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Kaštron. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.7.1953
Spredaj hlev za svinje in kurnik, Marinič Karlo, Vedrijan 51, zadaj hlev, štala (hlev) in škedenj,...
31.8.1953
Škrinj (predalnik). Lastnik Marinič Karol, Vedrijan 44.
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Jančič Ignac, Vedrijan 20.
31.7.1953
Podstreh (zgoraj skedenj), Šuligoj Anton, Vedrijan 49. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Ulica v Vedrijanu. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Hram" (hiša, skedenj in štala- hlev), Simčič Rudolf, Vedrijan 52. Teren 10- Goriška Brda...
31.8.1953
Pikon (kramp). Vedrijan 56.
31.8.1953
Ploh. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.7.1953
Jančič Jelka, Vedrijan 20, pri Pirčevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša, Marinič, Vedrijan 50. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Vinkla (mentrga). Vedrijan 33.
31.8.1953
Laj (lij). Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.7.1953
"Lajb?n" (stranišče), last Šuligoj Anton, Vedrijan 49. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.8.1953
Bank (skrinja) - detajla. Lastnik Marinič Karol, Vedrijan 44.
31.8.1953
Skrinja (bank). Vedrijan 36.
31.7.1953
Vedrijan. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Mrtan za poper, koruzo itd., Vedrijan 13. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Motiv z Vedrijana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Baroca", poseben voz za vožnjo gnoja, sadja itd. V ojesa vprežejo enega junca. Voz ima...
31.7.1953
Peč za kruh, pri Roverjevih, Vedrijan 52. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Brenca. Lastnik Marinič Jožef, pri Gocarjevih, Vedrijan 19.
31.7.1953
Štala (hlev), zgoraj skedenj, Koucut Franc, Vedrijan 26. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Baroca", poseben voz za vožnjo gnoja, sadja itd. V ojesa vprežejo enega junca. Voz ima...
31.7.1953
Marinič Jožef iz Vedrijana 16 z novo makinjo za (štrofanje) motanje vidrjola. Teren 10- Goriška...
31.8.1953
Škafc. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.8.1953
Pinja za sušanje drožja. Lastnik Gabrijelčič Anton, Vedrijan 56.
31.8.1953
Preša. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.7.1953
Polica za posodo, v poletnem času na hodniku, Vedrijan 13. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Mrtan za poper, koruzo itd., Vedrijan 13. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Garterada (okenska mreža). Lastnik Vuga Franc, Vedrijan 48.
31.7.1953
Marinič Jožef iz Vedrijana 16, z novo makinjo za (štrofanje) motanje vidrjola. Teren 10- Goriška...
31.7.1953
Pogled na Vedrijan. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).