Subscribe to RSS - Kostanjevica

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Kostanjevica

Teren 13, 1. 8. – 31. 8. 1956

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Kostanjevice na Krki. V njej je 12 sodelavcev zbralo 25 zvezkov z zapiski, 405 fotografskih posnetkov, 239 risb in zbralo 31 predmetov za svoje zbirke.

1.1.1956
Hlev, lopa in klet, fasada prednja, fasada stranska, tloris. Martina Stipič, pri Berti, Prušnja vas...
1.8.1956
"Smuke" na prvi premi voza (v sredi voza) za vožnjo drv. Za seno so cca. 1m ali več...
1.1.1956
Modu za palce krivit, pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.8.1956
Šimrak Ivan iz Šimraka pri Žužemberku in osel s koši, oprtanimi na sedlo. Gre v Kostanjevico po...
1.8.1956
Hiša Janeza Goriška, Kočarija 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hram z lopo, Jablance. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kosci z Oštrca na Košenicah v Gorjancih ("Oštrčki tali") (Kočevarjevi z Oštrca). Teren 13...
1.1.1956
Preša, Jože klemenčič, Oštrc 12.
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.8.1956
Kamnita glava, najdena v zidu hiše Martina Colarič, Slinovce 1. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Grable (grablje), Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Plot" z "leso", Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956...
1.8.1956
Barbičev hram na Černeškem vrhu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
"Sprtica" ali "cajnica" (pletena košara). Franc Jurešič, Oštrc 11...
1.1.1956
Ornament na podu, Kotar Alojzija, Orehovec.
1.8.1956
Škuljev mlin, Vrbje 10 (ob vodi Sušici). Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Lesa" z "lesco", Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Stara lesena štala (hlev), Martin Sintič, Vrtača 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Letnica na tramu v hiši, Jordan Martin, Koprivnik 3.
1.8.1956
Pred hramom, lastnik je prišel po vino s put?rhi. Ivan Goltes, Malence 11. Teren 13- Kostanjevica (...
1.8.1956
Hlevi, na koncu "sekret" (stranišče) (zgoraj "kurjak"), pri Sintiču, Kočarija...
1.1.1956
Vezan vogal hiše, Janez Kotar, Grič 4.
1.1.1956
Ključ za v hram, Klemenčič Jože, Oštrc 12.
1.1.1956
Hiša, fasad prednja, fasada stranska, tloris pritličja, tloris podstrešja. Jože Jenškovec, Zaboršt...
1.8.1956
"Smuke" za drva vozit. Polože jih na prvo premo voza, pri Pencetu, Male Vodenice 5. Teren...
1.1.1956
Pekač. Pri Rihtarju, Oštrc.
1.1.1956
Ornament na preši, Debeljak Janez, Kočarija 17.
1.8.1956
Del okrašenega "jarma", Oštrc 1, Janez Klemenčič. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Apnenica, Male Vodenice. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
Ciganska družina Kovačič Rudolfa iz Pristave v Kostanjevici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Sušilnica za sadje, pri Sintič.
1.8.1956
"Tako se že da kaj izvedeti", Alojz Ostir, Kalce. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Hiša, združena s podom (vhod na pod iz veže). Pred hišo mlatiči, Janez Stopar, Vrtača 2. Teren 13-...
1.8.1956
Mlatiči mlatijo pri Sintiču, Kočarija 16. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara štala (hlev) pri Lahi, Jablance. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Jarmenco za jarm nategvat, Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Nadaljevanje prejšnje- tu vinogradi Vinar. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Grable (grablje), Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Preša za vosek, Krhin Jože, Karlče 1.
1.8.1956
Stara lesena hiša (baje še iz časov, ko so bili v Kostanjevici v gradu menihi), lastTerezije Hodnik...
1.8.1956
Spomladanska dvojna past za pouhe "granica", Janez Brdik, Male Vodenice 4. Teren 13-...
1.8.1956
Po seno (otavo) gredo na otok na Krki, Janez Jerele, Karlče 3. Seno nakladajo. Teren 13-...
1.8.1956
"Preša" na ovna v vinogradu Štrajbuz, last Jože Jevnikar, Mali Ban 7. Teren 13-...
1.8.1956
Ljudska medicina, zdravljenje urokov, Dobe. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Orodje za možnarje delat (v sredi: sved?r za dno pucat, ob straneh dleta za dolbenje- eden kriv,...
1.8.1956
Grablice, Orehovec. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Pod, štala (hlev) in snica, Jablance 3, Janez Juršič. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hiša s kevdrom (kletjo), Martin Kučič, pri G?rdinovih, Črešnjevec 6. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1956
"Čred?nk" (kravji pastir za skupno pašo na gmajni") z rogom in v starem plašču iz...
1.8.1956
Običaj: sosedovim mlatičem nesejo metlo poklepat (poleg nje liter vina). Teren 13- Kostanjevica (1...
1.8.1956
Kozolec ("toplar"), Janez Debeljak, Kočarija št. 17. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956...
1.8.1956
"Košica" (za krompir pobirat), dolžina 53cm, šir. 31cm, viš. 23cm. Kočarija 2, pri...
1.8.1956
Ribolov v Sušici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Lesene senene vile, Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
Ciganska družina Kovačič Rudolfa iz Pristave v Kostanjevici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Lesena hiša Franc Serbšič, Karlče 5 (pred 65 leti prenešena iz Bočja - Sv. Križ). Teren 13-...
1.8.1956
Oštrc z Gorjancev. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kosci z Oštrca na Košenicah v Gorjancih ("Oštrčki tali") (Kočevarjevi z Oštrca). Teren 13...
1.8.1956
"Mož"- čebelni panj (sicer vojak- avstrijski dragonar) že v slabem stanju. Desno roko...
1.8.1956
Križ z letnico 1914 pri hiši Anton Jordan, Malence 6. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Sveč?nk" (svečnik), Kočarija 4, pri Trdini, Alojz Črtalič. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1956
Del novoposlikanih panjev na čebelnjaku Alojza Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Zadnje železo (lemež), pri Švalu, Kočarija 13.
1.8.1956
Po seno (otavo) gredo na otok na Krki, Janez Jerele, Karlče 3. Seno peljejo v čolnu. Teren 13-...
1.8.1956
"Hambar" (kašča) s prešo ob koncu, Janez Stopar, Vrtača 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1956
"Mlaka", Oštrc. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.1.1956
Plot, Pri Rihtarju, Sintič Martin.
1.8.1956
Škuljev mlin, Vrbje 10 (ob vodi Sušici) in tloris. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Pogled v vežo, Hodnik Terezija, Velike Vodenice 2.
1.8.1956
Ognjišče v stari leseni hiši Terezije Hodnik, pri K?rmič, Velike Vodenice 2. Teren 13- Kostanjevica...
1.1.1956
Pogled v hišo, Hodnik Terezija, Velike Vodenice 2.
1.1.1956
Past, Martin Kučič, Črešnjevec 6.
1.1.1956
Lončeni lonci
1.8.1956
"Čred?nk" (kravji pastir za skupno pašo na gmajni") z rogom in v starem plašču iz...
1.8.1956
Čebelnjak in lastnik, Alojz Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Pogled v vežo, Juršič Franc, pri Smoletu, Avguštine 9
1.8.1956
Trage za seno, Slinovce. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ulovec Nežka, 69 let, ima kito na glavi, Oštrc 11. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Pogled v vežo, Martin Kučič, Vrbje 6.
1.1.1956
Hiša, vrhhlevna, fasada prednja, tloris nadstropja, tloris pritličja. Janez Stopar, Vrtača 2
1.8.1956
"Loc?nčka" iz bekovih ali vrbovih šibic za nabiranje sadja. Izdelal Viktor Žulič, Dolšce...
1.1.1956
Hram na Vrhu, fasada prednja, fasada stranska, tloris. Janez Kvartuh, Črneča vas 18.
1.8.1956
"Procaja" ali "seve?nca" pletena iz slame in leščevih viter in locaj, Kočarija...
1.1.1956
Drokounk (za prašičjo krmo zdrokat), pri debeljaku, Kočarija 17.
1.8.1956
Past za šoje, Janez Brdik, Male Vodenice 4. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Postelja, Martič Ana, Prušnja vas 1.
1.8.1956
Sibila Nekrep (na lestvi) in Pavla Štrukelj merita star hram na Černeškem Vrhu. Teren 13-...
1.1.1956
Hiša, fasada prednja, fasada stranska, tloris, detajl strehe. Lastnik: Alojzija Božičnik, pri...
1.8.1956
Mlatiški pušeljc. Mlatiči so ga namestili visoko na kol, da ga ne more nihče ukrasti. Pri Sintiču,...
1.1.1956
Pod, Stopar Martin, Vrbje 5.
1.8.1956
Hiša, Franc Juršič, Avguštine 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hiša (stara kovačija) v Kostanjevici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ljudska medicina, zdravljenje škripca, Dobe. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stare vile za gnoj (dolge a) 17cm, b) 1,62m, širina 15 cm, deli: ročnik, vile), Kočarija 4, pri...
1.8.1956
Gospodar s košem, Kočarija 2, Anton Palčič. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ravnatelj kostanjeviške gimnazije s pesnikom Šalijem na mostu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956...
1.1.1956
Ključ pri stari skrinji, Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.8.1956
Štefanc Janez, Orehovec (v ušesu ima ringco, zato, da ga ne trga po ušesih). Teren 13- Kostanjevica...
1.8.1956
Ulovec Nežka, 69 let, ima kito na glavi, Oštrc 11. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Istje" apnence, Male Vodenice 10, pri Vidmarji (prej pri Kolkani), Viktor Vidmar. Teren...
1.8.1956
Kosci z Oštrca na Košenicah v Gorjancih ("Oštrčki tali") (Kočevarjevi z Oštrca). Teren 13...
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Pri Sintiču, Kočarija.
1.1.1956
Koš. Stipič Martin, Prušnja vas 4.
1.8.1956
Apnenca gori (en zvrhan mernik apna 23-25kg stane 250 din), Male Vodenice 10, Viktor Vidmar. Teren...
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.8.1956
"Mlatiški puš?lc" na strehi poda krade, Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13-...
1.8.1956
Člani ekipe na obisku v kartuziji Pleterje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ribolov v Sušici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Skrinja, Franc Jurešič, pri Opičevih, Oštrc 11.
1.8.1956
Vrh (vinogradi), levo Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Slamnat "aboj" na štali (hlevu). Franc Juršič, Avguštine 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1956
Konopljena njiva v "dragi", Oštrc. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Svinjaki, Jože Jeuškovec, Zaboršt 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Motika, pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.1.1956
Skapač (vile) za gnoj, pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.8.1956
Mlatiči pri Sintiču, Kočarija 16. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Posoda za mast (kibla), Cvelbar Frančiška, Malence 11.
1.1.1956
Zadnje železo (lemež), pri Švalu, Kočarija 13.
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.8.1956
Opuščen čebujak (čebelnjak), Orehovec. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kotarjeva hiša (spodaj štala- hlev, zgoraj dvocelična), Kotar Alojzija, Orehovec 14. Teren 13-...
1.1.1956
Jarm, pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.8.1956
Plug, ki ga danes uporabljajo, Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Sanke, Unetič Marija, Ivanjše 3.
1.1.1956
Stolček v zapuščeni hiši.
1.8.1956
"Čebujak" (čebelnjak), Orehovec 41, pri Dulskem (Žnidar. panj je poslikala Jožefa Kavčič...
1.8.1956
Šije nad ognjiščem v hiši (veži), Ivan Križman, Malence 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Brdik Marija, 60-letna, Male Vodenice 4. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Janez Koretič (89 leten), Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Oštrc z Gorjancev. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Zibka, pri Švalj, Kočarija 15.
1.8.1956
Hiša z letnico 1686, Janez Debeljak, Kočarija št. 17. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Plug z železno desko, Ržišče 1, pri Kranjčevih, Gorenjc Franc (roj. 1878). Tu s kolci. Teren 13-...
1.8.1956
Cigan Franc Brajdič (Dom onemoglih Impoljca pri Sevnici). Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Žena iz Avguštin nese v mlin vrečo na oprtah. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Cvelbar Marija, Malence 11.
1.1.1956
Jarem, Klemenčič Janez, Oštrc 1.
1.8.1956
Vile, senene, lesene, Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Bradla (sekirica), Franc Jurešič, pri Opičevih, Oštrc 11.
1.8.1956
Starinski stou (200 let star) v hramu v Kočariji, last: Anton Turk, Ostrog 32. Teren 13-...
1.8.1956
Mlatiči mlatijo pri Sintiču, Kočarija 16. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Debeljakov oče kleplje koso na klepauki, Kočarija 17. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kosci z Oštrca na Košenicah v Gorjancih ("Oštrčki tali") (Kočevarjevi z Oštrca). Teren 13...
1.8.1956
Procaja ali sev?nca (dva tipa: podolgovata in okrogla), Kočarija 2, pri Palčarju, Palčič Anton...
1.1.1956
Škaf v Škulovem mlinu.
1.1.1956
Greben, Martin Kučič, pri Grdinovih, Črešnjevec 6.
1.8.1956
Kosci z Oštrca na Košenicah v Gorjancih ("Oštrčki tali") (Kočevarjevi z Oštrca). Teren 13...
1.1.1956
Nasajen Kosir (vejnk), pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.8.1956
Tako si Marija Unetič iz Ivanjš št. 3 zaveže ruto kadar je vroče. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
"Snople u koncih", Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Hiša, Franc Juršič, Avguštine 9. Detajl. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Zdravilna zelišča nesejo v vrečah v Kostanjevico iz Oštrca. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Po seno (otavo) gredo na otok na Krki, Janez Jerele, Karlče 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956...
1.8.1956
Pogled na vinograde "Vinjar". Spredaj snople u koncih (na poti Črneča vas - Vrbje). Teren...
1.1.1956
Vrezan znak na tramu, Saknar Franc, Orehovec 20.
1.1.1956
Pogled na vežo, Hodnik Terezija, Velike Vodenice 1.
1.8.1956
Pogled z zvonika na vas Sveti Križ, sedaj Podbočje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Rzink, Debeljak Janez, Kočarija 17.
1.8.1956
Hiša, lesena, "oblečena" (obdana s kamnitim zidom), Franc Peršič, Avguštine 8. Teren 13-...
1.8.1956
"Jarm" s štango od voza, želez. klin v sredi: krčen ali spregl, Vrbje pri Šepcu. Teren 13...
Ciganska koča, Pristava 23, Leskovec pri Krškem. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Zidanica (iz kamna) in hram (iz lesa) na Černeškem Vrhu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Šnopc kuhajo" (črešnovc), kotu s kapo, čeb?r z vodo, Kočarija 1, pri Močanu, Anton Močan...
1.8.1956
Člani ekipe (Nekrep, Cevc, Bizjak, Šarf) in Barbka Ložar. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Lesena hiša, ki ni pogorela pri Pirčevih, Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Del šije nad ognjiščem, Jordan Alojzija, Koprivnik 6.
1.1.1956
Vrata z riglom in lesenim ključem, Martič Ana, Prušnja vas 1.
1.1.1956
Tesarska skrinja. Marija Unetič - pri Unetičkah, Ivanjše 3.
1.8.1956
"Apnenca" pripravljena za žganje. Ima "vrh od simca", "koš" iz...
1.1.1956
Znak nad vrati v hišo.
1.1.1956
Cvelbarjev hram iz Malenc.
1.1.1956
Vrata na podu, Stopar Martin, Vrbje 5.
1.8.1956
Na "mašino" mlatijo, Oštrc. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.1.1956
Hram. Lastnik Jože Jenškovec, Zaboršt 2.
1.8.1956
"Kraniči"- v čebujaku (čebelnjaku), Kočarija 6, pri Šked?lnu, Škedl Ivan. Teren 13-...
1.8.1956
"Čred?nk" (kravji pastir za skupno pašo na gmajni") z rogom in v starem plašču iz...
1.1.1956
Brlanka, Jerbšič Franc, Karlče 5.
1.8.1956
Člani ekipe pred kartuzijo Pleterje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Novo postavljena lesena hiša v Kostanjevici, prenešena iz Orehovca. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
"Čred?nk" (kravji pastir za skupno pašo na gmajni") z rogom in v starem plašču iz...
1.1.1956
Žličnik, Janez Jernik, Male Vodenice 14.
1.8.1956
Voz z lesam (za prevoze iz oddaljenejših njiv), Orehovec 41. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Travo nese v reb?rnem košu, pri Pencetu, Male Vodenice 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hlev in situacija, tloris in prednja fasada. Anton Juršič, pri Dolenjevih, Jablanica 3
1.1.1956
Podajač (vile), pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.1.1956
Lopar, Franc Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.8.1956
Seno mečejo z voza na kozouc ("na srce"), Kočarija 17. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Kaduje (nečke) za mesenje testa, Unetič Marija, Ivanjše 3.
1.8.1956
"Čred?nk" (kravji pastir za skupno pašo na gmajni") z rogom in v starem plašču iz...
1.8.1956
Lojtrski voz, naložen s senom (dvojni raif?lni!), Kostanjevica. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Stopa (za ječmen in proso), Franc Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.8.1956
Bočje z vinogradi z Brloga. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Podavač" za snopje, Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Turn v Črneči vasi. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hiša, Matija Sintič, Prušnja vas 6. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Štala (hlev, prostori od leve- kevder- klet, zgoraj kašča, štala, zg. pod list?nca, zg. snica),...
1.8.1956
Ljudska medicina, zdravljenje urokov, Dobe. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Pušeljc krade, pri Sintiču, Kočarija. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kozolec "podstrešk", Alojz Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
Ciganska koča, Pristava 23, Leskovec pri Krškem. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Apnenica, Male Vodenice. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Koš za sadje nosit, za prašičjo krmo, za travo prašičem itd. Kočarija 4, pri Trdini, Alojz Črtalič...
1.1.1956
sounica (solnica).
1.1.1956
Brenta, Gal Ignac, pri Galu, Orehovec 10.
1.1.1956
Bradka, pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.1.1956
Hiša vrhkletna, fasada prednja, fasada stranska, tloris nadstropja, tloris pritličja. Lastnik:...
1.1.1956
Smetinjak (Smetišnica), Martin Kučič, pr Grdinovih, Črešnjevec 6.
1.8.1956
Hram pod Velikimi Vodenicami, last Cvelbarjev iz Malenc. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Pekla (pekač), Sintič Martin, Oštrc 19.
1.1.1956
Past, Škulj Anton, v Mlinu, Vrbje 7.
1.8.1956
"Plint" ali "bah"- jermeni od konjskega komata, Malence 12, pri Mihelči, Franc...
1.8.1956
Voz z lesam (za prevoze iz oddaljenejših njiv), Orehovec 41. Zadaj in spredaj med lesama d?ska...
1.8.1956
Vrhhlevna hiša, Marija Unetič, Ivanjše 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara Miščeva hiša v Velikih Vodenicah na hribu. Detajl. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Snica (senik) in pod, Dobe. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Vrata na štekelj v hram.
1.1.1956
"Štirna" (vodnjak) v Zaborštu...
1.8.1956
Čeber. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hiša z letnico 1824 na tramu v hiši, Martin Jordan, Koprivnik 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Možnarček, Fr. Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.8.1956
"Ciza" (ročni voziček), Malence št. 15, pri Cvelbarju. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
"Prelas" in plot, Vrbje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Štala (hlev) v Črešnjevcu (levo: Danica Zupančič. članica ekipe nese predmete za Dolenjski muzej)...
1.1.1956
Kibla za mast, Fr. Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.8.1956
Dve "banki" (ena večja za 15 l in manjša za 5 l) za vino ali vodo, Janez Štefanič,...
1.1.1956
Grebla, Franc Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.1.1956
Znak in letnica nad vrati, Cvelbar Frančiška, Malence 11.
1.8.1956
Kozolec, Anton Škulj, Vrbje 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Oštrc z Gorjancev. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Strgalo (ribežen), Unetič Marija, Ivanjše 3.
1.1.1956
Rigl z lesenim ključem, Stipič Martin, Prušnja vas 4.
1.8.1956
Plug, ki ga danes uporabljajo, Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara hiša pod novo streho, Ana Štefanič (pri Štefanič), Orehovec 33. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1956
"Šev?nca" (sušilnica) od zadnje strani, Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13-...
1.8.1956
Po seno (otavo) gredo na otok na Krki, Janez Jerele, Karlče Na kolih nesejo seno na snice. Teren 13...
1.8.1956
"Čutara". Ko je šel lovit polhe je dal čutaro z vinom za pas, da je ponoči pil. Čutare so...
1.8.1956
Volovska vprega na jarm, Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kadunje, zadaj "sveč?nk" (svečnik) in mišolovka, Martin Kučič, Črešnjevec 6. Teren 13-...
1.8.1956
Hrbakov oče, rojen 1878 iz Orehovca, dela bičovnike. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Lesca (za sušenje sadja), Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.8.1956
Kloštrski mlin, Kostanjevica (najstarejši mlin, znotraj že prenovljen). Teren 13- Kostanjevica (1.-...
1.1.1956
Hram v Vrhu pri Črneči vasi 18, Kvartuh Janez.
1.8.1956
Gosja kopel v Studeni, Kostanjevica. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Orjejo, Avguštine, v ozadju Kostanjevica. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Jarm z ajčkom in železnim klinom "pregl", pri Debeljaku, Kočarija 17...