Subscribe to RSS - Tovorništvo

Slovenski etnografski muzej

Tovorništvo

15.9.1949
Osel nosi grozdje, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
25.8.1931
F0042485
Odhod na mezgu z lesenim sedlom. Za 70-letnega prof. Murka je bilo tako potovanje zelo naporno.
19.7.1931
F0042400
Na poti iz Metkovića v Drač. V luko se tovori vino v mehovih, natovorjenih na konjih ali oslih,...
25.6.1930
F0042322
Ekspedicija na konjih. V sredini je Arsenije Ružič, desno od njega jaha prof. Murko.
01.10.1960
630:LJU;F-0000778/I
"Kurte" (sani za vleko) za les, na vrhu je rida, pri Bdenu, Mele 7. Teren I - Koroška,...
01.01.1933
V-8070
Voz, naložen s surovino za izdelavo ribaric in metel , na poti mimo Homca proti Nagličevemu domu v...
SEM;F-0004907
Kingl Albin, postrešček v Judenburgu, Ill. beistgasse Nr. 13.
24.08.1920
SEM;F-0004905
Lesena belokranjska hiša s tlorisom na L (hiša na "glagol"), spredaj Katica Adlešič z...
1.8.1956
Drva vlečejo domov iz hoste, Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Šimrak Ivan iz Šimraka pri Žužemberku in osel s koši, oprtanimi na sedlo. Gre v Kostanjevico po...
15.9.1949
Dekle z oslom na trgu pred mestnim muzejem v Kopru. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Osel nosi grozdje, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
21.8.1931
F0045864
Prevažanje na oslih.