Subscribe to RSS - Pungert
1.1.1970
Peč pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1868
panjska končnica
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
panjska končnica
Morda gre na končnici za svojstveno, pravljično pojmovano interpretacijo neke predloge z drugačnim...
panjska končnica
Upodobitev sodi v motivno skupino, v kateri nastopajo ženske skupaj s hudiči (gl. S. Metken, Der...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
druga polovica 19. ali začetek 20.stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
panjska končnica
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
druga polovica 19. ali začetek 20.stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
panjska končnica
Delo delavnice vaškega slikarja in podobarja Gregorja Benedika, rojenega l. 1850 in umrlega 1923...
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
panjska končnica
Krojači bežijo pred polžem. Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Za lisico in vse, ki ne marajo lovstva, močno zabaven prizor, ki je morda celo ilustracija...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
panjska končnica
Grabljenje in vardevanje sena v kozolec. Glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
panjska končnica
Stara in nova noša. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni...
panjska končnica
Upodobitev sodi v motivno skupino, v kateri nastopajo ženske skupaj s hudiči (gl. S. Metken, Der...
panjska končnica
Bik napade lončarja. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je vsekakor glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in...
druga polovica 19. in začetek 20. stoletja
panjska končnica
Vsak evangelist ima v rokah knjigo - evangelij, ki ga je napisal - Sv. Matej z atributom angelom...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
1.1.1970
"Novi kot" v hiši pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska...
1.1.1970
Kot z mizo pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (...
1.1.1970
Del hiše (ob vratih v kamro) pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska...
1.1.1970
Pungart št. 12 pri Škofji Loki, Jenko Jože, pri Tonet. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
panjska končnica
Ženski podita hudiča, ki jima kaže osla. Na zadnji strani končnice je napis s svinčnikom “I achau...
panjska končnica
Veseljačenje. Upodobljena je harmonika, kar je na končnicah redko ( prim. Z. Kumer, Godčevski in...
panjska končnica
Lov na tigra. Glede na jezdnega slona sodi prizor najbrž v Indijo; vsekakor domnevamo predlogo z...
panjska končnica
Kmetje vodijo bika. Končnica je bila najdena v okolici Poljan. Delo delavnice vaškega slikarja in...
konec 19., začetek 20. stoletja
panjska končnica
Prizor iz motivne skupine živali v človeških vlogah. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna...
druga polovica 19. ali začetek 20.stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
panjska končnica
Upodobitev sodi v motivno skupino, v kateri nastopajo ženske skupaj s hudiči (gl. S. Metken, Der...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
panjska končnica
Par v praznični gorenjski kmečki noši. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa...
panjska končnica
Kmet ziblje Francoza. Za motiv gl. M. Jagodic, Kmet ziblje Francoza, v: Slovenski etnograf VIII,...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Jezdec ima tul s pušicami, pod figurama je slabo ohranjena podoba neke mrtve zveri, ki leži na...