Subscribe to RSS - Sidraž
panjska končnica
Skici s svinčnikom in vodnimi barvami na obeh straneh končnice; na končnici je zapis: "”Risal...
panjska končnica
Morda gre na končnici za svojstveno, pravljično pojmovano interpretacijo neke predloge z drugačnim...
1832
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: v puščavi Izraelci tožijo zavoljo žeje, Mojzes...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze; asirski vojvoda Holofern oblega judovsko mesto Betulijo...
panjska končnica
Skrajno levo in desno je deljena letnica 18 67. Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in...
1869
panjska končnica
Prizor iz legende o sv. Genovefi. Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi...
panjska končnica
Spodnji del končnice manjka; zaradi slabe ohranjenosti je v inventarni knjigi SEM motiv pomotoma...
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
1911
panjska končnica
Levo in desno ob žrelu za izletavanje čebel je deljena letnica 19 11. V inv. knjigi je zapis, da je...
panjska končnica
Desno sta upodobljena škof z mitro in plameneči kelih. Ali gre morda za upodobitev legende o sv...
1866
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: pod Mojzesovim vodstvom bežijo Izraelci iz Egipta;...
1830
panjska končnica
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figuralni skupini reliefno ohranjena deljena...
panjska končnica
Levo nad Kristusom je napis: “JeSus ga je oShivou”. Nad osrednjim prizorom je napis: “Sin te Udove...
1864
panjska končnica
Po legendi je svetnik bil duhovnik in pozneje ternijski škof; ozdravil je božjastne otroke, zato...
1854
panjska končnica
Abrahamova daritev. Vsebina temelji v Sv. pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu naj na gori...
183(8)0
panjska končnica
V tretjinski višini končnice levo in desno ob svetniku so ostanki deljene letnice 18 30 ali 18 80...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
panjska končnica
Na zastavi je napis, katerega je morda treba brati: Mi smo dobri. V inv. knjigi SEM je motiv...
panjska končnica
Zgornji in spodnji del končnice manjkata. Ni pojasnjeno, kdo je upodobljenec. Desnico drži na prsih...
panjska končnica
Opredelitev motiva v inv. knjigi SEM niha med Antonom in Jožefom, vendar na slabo ohranjeni...
1880
panjska končnica
Motiv je nastal ob koncu srednjega veka kot izraz naraščajočega čaščenja Marijine matere sv. Ane,...
panjska končnica
Levo in desno ob figuralni skupini je reliefno ohranjena deljena letnica 18 48. Upodobitev...