Subscribe to RSS - Selca
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
Spodnji rob končnice manjka. Levo spodaj so ostanki letnice, ki jo beremo: 1841 ali: 1847. Motiv je...
Najbrž gre za upodobitev prizora ob večernem zvonjenju; fantič kaže na cerkvico z dvema zvonikoma...
V dvotretjinski višini končnice je levo in desno ob Mariji deljena letnica, ki jo lahko beremo: 18...
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: med vesoljnim potopom so preživeli samo ljudje in živali...
Upodobitev je ohranjena skoraj samo še v reliefnih obrisih tam, kjer je dvojna plast barve bolj...
Končnica kljub slabi ohranjenosti še kaže številne slogovne značilnosti Selške delavnice. Končnica...
Job na gnoju. Inv. št. 7109; 14 x 23 cm; končnica je bila najdena v okolici Lučin. V četrtinski...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
Usmiljeni Samarijan. Inv. št. 7648; 14 x 32,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
Nabuhodonozor opazuje mladeniče v peči. Inv. št. 7650; 13,5 x 29 cm; končnica je bila najdena na...
Desno spodaj pod Marijin plešcem so reliefni ostanki letnice 1860. Delo Selške delavnice.
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
Delo Selške delavnice iz časa med sredo 19. stoletja in letom 1891.
Glede na upodobitve uniform je verjetno upodobljen spopad avstrijskih huzarjev na levi in...
Levo zgoraj je s svinčnikom pozneje zapisana letnica 1888, kar je najbrž zapis branja sledov...
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
Skrajno desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1874. Delo Selške delavnice. Muzej je končnico...
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
Pod plugom so reliefni ostanki letnice; v inv. knjigi SEM je zapisano branje 1841, vendar se zdi...
Babji mlin. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski...
Legenda pripoveduje, da je svetnik ozdravil in potem spreobrnil v krščanstvo Maksimilo, ženo...
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
Pomen upodobitve še ni pojasnjen. Levo ob smrekinem deblu so ostanki letnice, ki je negotovo beremo...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Absalom, sin izraelskega kralja Davida ubije brata...
Božji grob. Inv. št. 15774; 14 x 31 cm; desno spodaj je letnica 1863; končnica je bila v Grebenčevi...
Levo je upodobljen čebelnjak, v sredini strelec, desno medved s panjem na rami. Končnico je...
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic, v: Slovenski...
Končnico je prejšnji lastnik skupaj z nekaj drugimi našel nerabljeno na podstrehi hiše “pri...
Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski etnograf...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Glede na pokrajinsko značilni ženski pokrivali, klobuk in avbo, gre najbrž za dvoboj Korošice in...
Legenda pripoveduje, da je svetnica, mati cesarja Konstantina izkopavala na hribu Kalvariji in...
Od leve proti desni si najprej zgoraj in potem spodaj sledijo upodobitve: krst, birma, rešnje telo...
Vsak ima v rokah knjigo - evangelij, ki ga je napisal. Na levi stoji sv. Luka z atributom volom...
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
Na levi strani z gotovostjo prepoznamo upodobljenko z dekoltejem. Upodobljenec ima prek ramena...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Od leve prosti desni so upodobljeni Matej, Janez, Luka, Marko. Vsak ima v rokah knjigo - evangelij...
Pomen upodobitve ure, ki kaže četrt pred dvanajsto je opomin človeku, da se življenje izteka, da je...
Da gre za krojače, pričajo škarje, viseče ob pasu osrednjemu upodobljencu. Poklic upodobljencev...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: ko duhovniški zbor zaslišuje ujetega Jezusa, na...
Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki...
Motiv Kristusa v grobu v obliki votline. Stražita ga vojaka, ki stojita levo in desno od groba...
V srednji višini končnice skrajno desno je letnica 1868; najdišče ni znano. Najbrž delo Selške...
Selca nad Škofjo Loko. Med leti 1928 in 1947.
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus opredeli kruh kot...
Upodobljen svetnik je evangelist, katerega atribut je angel.
Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
Pod letnico je monogram G (ali C) E; bržkone začetnici lastnika panja. V inventarni knjigi SEM je...
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic, v: Slovenski...
Kegljanje. Prizor iz družabnega življenja.
Delo Selške delavnice.
Delo Selške delavnice.
Končnica je posneta po neki predlogi. Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv...
Napis “Gašper Erlih” najbrž pomeni lastnika panja, ki je morebiti bil tudi upodobljeni lovec;...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus, njegova mati in učenci so bili povabljeni...
Glede na nekatere podobne upodobitve se zdi verjetno, da je mišljena upodobitev vračanja sv...
1.1.1943
F0001271
Hiša in cerkev, Selca.
Prizor trplejnja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
Glede motiva gl. inv. št. 81. Slabo vidna letnica je nad žrelom za izletevenje čebel. Značilno delo...
Prinašanje pogostitve godcu. Najdeno v Dražgošah. Pomen upodobitve ni razjasnjen. V inventarni...
Adam in Eva v raju: kača nagovarja Evo, naj je sad drevesa spoznanja. Najdeno v Dražgošah. Motiv...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
Levo ob svetnikovi desnici je slabo ohranjena letnica 1864 ali 1860; najdišče ni znano. Motiv...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Monogram I.Š. pomeni začetnici lastnika čebelnega panja; Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare...
Upodobitev je nedvomno posnetek ene izmed številnih predlog s takšnimi personifikacijami, lahko bi...
Zgodba o izgubljenem sinu. Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma...
Desno ob vznožju svetnika še preberemo zadnji številki ostankov letnice 1858. Legenda pripoveduje,...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus smatra, da so menjalci denarja in prodajalci...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
Sv. Martin. Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
Nenavadni kapi in zvezdasta ovratnika spominjata na nekatere like preprostega baročnega gledališča...
Upodobljenec v papeški opravi sedi na papeškem prestolu. Delo Selške delavnice. Motiv temelji na...
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi Brabantski, ki ni bila svetnica. Bila...
Adam in Eva v raju. Inv. št. 2400; 13 x 26 cm; muzeju je končnico prodal leta 1911 nadučitelj Vinko...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski junak Samson v sovražnem filistejskem...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
Jezus pomiri vihar na Galilejskem jezeru. Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar,...
Kralj David. Upodobitev izraelskega kralja s harfo temelji v Svetem pismu stare zaveze: kot...
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na Veliki petek in Veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
Velika bela mačja zver in lev. Delo selške delavnice.
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
Ikonografski motiv lebdečega Kristusa nad sarkofagom ob stražarjih je nastal v gotiki. Temelji na...
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...