Subscribe to RSS - Trboje
1863
panjska končnica
Štirinajsta postaja križevega pota; Jezusa polagajo v grob. Ena izmed serije upodobitev...
panjska končnica
Del pokrivala okrog glave kaže, da je slikar mislil na turban; tudi sicer je obleka upodobljenca...
1846
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
panjska končnica
Številka seveda ne pomeni tekoče številke panja ampak največjo oziroma najimenitnejšo količino, s...
1859
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
približno 1863
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
panjska končnica
Upodobitev temelji na Svetem pismu stare zaveze: prerok Elija je bil vzet v nebo na ognjenem vozu z...
1860
panjska končnica
Ikonografska shema z imenom “Prestol milosti”; Delo Štajerske delavnice. Muzeju je končnico prodal...
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
panjska končnica
Peta postaja križevega pota; Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Ena izmed serije upodobitev...
1833
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po velikonočnem prazniku je deček Jezus ostal v...
1859
panjska končnica
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
1824
panjska končnica
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob Marijinem plašču slabo ohranjena deljena letnica...
panjska končnica
Najbrž ne gre za tekočo številko panja ampak za številko, ki v preprostem verovanju pomeni srečo...
1868
panjska končnica
Oče pride s palico po sina v gostilno; levo in desno ob obeh vazah je letnica 1 8 6 8; muzeju je...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Mrežasto razpokana plast barve kaže na rabo industrijskih barv, kar omogoča datiranje končnice v...
1848
panjska končnica
Muzeju je končnico podaril leta 1911 nadučitelj Vinko Krek v Trbojah. Legenda pripoveduje, da so...
panjska končnica
Pavlov atribut je meč, s katerim naj bi mu odsekali glavo (kot poroča apokrifna knjiga Dela sv...
1861
panjska končnica
Gre za končnico s podobo zmaja, ki je zgoraj povečana z zgornjim delom končnice, na kateri je bila...
panjska končnica
Adam in Eva v raju. Inv. št. 2400; 13 x 26 cm; muzeju je končnico prodal leta 1911 nadučitelj Vinko...
panjska končnica
Vprašanje, ali gre samo za številko panja ali morda za simboličen pomen ali dvanajst apostolov ali...
panjska končnica
Številka “1.” je poznejša kot slikarija in bržčas pomeni številko panja. Upodobljen je prizor iz...