Subscribe to RSS - Šenčur
Šenčur pri Kranju. Med leti 1928 in 1947.
Šenčur pri Kranju. Med leti 1928 in 1947.
Šenčur pri Kranju. Na razglednici farna cerkev in župnišče, trgovina F. Okorn. Med leti 1928 in...
Šenčur pri Kranju. Med leti 1928 in 1947.
Šenčur pri Kranju s Karavankami. Med leti 1928 in 1947.
13.11.1910
F0001288
Hiša z letnico 1740 in 1752. Lastnik pri Pušavec, pri Banku. Šenčur 25 pri Kranju.
13.11.1910
F0001289
Šenčur 72, 73, pri Kranju.
13.11.1910
F0001290
Hiša, Šenčur 138, pri Kranju.