Subscribe to RSS - Melinci
1.1.1971
Prostostoječa drvarnica in hlev, Melinci 120. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
S slamo krito gospodarsko poslopje, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
"Kukurčnjak" (koruznjak) z drvarnico, zadaj senena kopa, Melinci 50. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Dvoriščna stavba propadajoče stanovanjske hiše, krito s slamo, cimprana, Melinci 54. Teren 27 -...
1.1.1971
Pletena ograja, Melinci 139. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Kapelica na hiši, Melinci 61. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Čelna fasada hiše z nišo (1948), okraske je napravil gospodar, Melinci 79. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Vhod v "pevnico" pod kletjo, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Žičnat "kukurčnjak" (koruznjak) in cisterna z gnojnico, Melinci 62. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Hiša, Melinci 106. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pletena ograja, Melinci 139. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Ograja, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gümla z dvoriščem, Melinci 28. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1965 in dvorišče, Melinci 100a. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vaščanki, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Okraski na glavni fasadi stanovanjske hiše, gospodarjevo delo, Melinci 79. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Pumpa za vodo, pumpa stoji pred hišo ob levorju in služi za napajanje živine, Melinci 74. Teren 27...
1.1.1971
Hiša, zgrajena po madžarskih vzorih. Sprednja fasada, detajl, Melinci 21. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Hiša iz leta 1907, Melinci 96. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pogled po vaški ulici z roba vasi, glavna ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pročelje hiše z nišo, Melinci 136. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša zgrajena leta 1968, Melinci 116a. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Napis na križu, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gümla, Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvorišče domačije, grajene leta 1957/59, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Sodobna kuhinja, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvorišče in gospodarsko poslopje. Hiša je iz začetka 19. stoletja, okrog 1950 prenovljena, zidana,...
1.1.1971
Pogled na novo zgradbo s ceste. Začetek gradnje leta 1967, Melinci 46. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Stranski del moderne hiše, Melinci 24. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Prostostoječ svinjak, Melinci 183. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Vhod v hišo, Melinci 69. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Blatnjača, pogled z dvorišča, Melinci 199. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Star, izumirajoč način barvanja hiše, Melinci 62. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša, svisli in rezljan, deloma z ometom zakrit rob, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Nova hiša s posnetim slemenom in okroglo podstrešno lino. Okrog hiše betonirana in žičnata ograja,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000945/I
Pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000946/I
Pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000947/I
Pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000948/I
Rdeče oblečen pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000949/I
Deček, oblečen v zelenega Jurija, žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000950/I
"Okinčani" (okrašen) plot za zelenega Jurija, Melinci št. 162. Teren I - Koroška,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000951/I
Okrašen plot na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000952/I
Deček, oblečen v Zelenega Jurija, pri okrašenem plotu, Melinci št. 162. Teren I - Koroška,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000953/I
Pastir na Jurjevo pred okrašenim plotom, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000954/I
Okrašen plot na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000955/I
Okrašena okna na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000956/I
Vprega živine v jarem, Melinci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000957/I
Okrašena živina na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000958/I
V rdeče oblečen pastir pred okrašenimi okni, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000959/I
Pripovedovalka Kojek Marija z vnuki, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Iz pšenične slame in nebeljenih vrbovih viter narejen koš za čebele, koničaste oblike, z izrezom za...
01.06.1962
630:LJU;F-0000944/I
Znamenje ob hiši, Melinci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Hiša z dvorom v obliki podkve.
1.1.1971
Zidan vodnjak ob stanovanjskem poslopju, Melinci 45. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Detajl na hiši, Melinci 2. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Vaška kapela na koncu vasi Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1880, Melinci 100. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
70 let stara zidana hiša z okroglo podstrešno lino na stranski fasadi, Melinci 17. Teren 27 -...
1.1.1971
Stanovanjska hiša, ki stoji vzporedno s cesto, gospodarski prostori stojijo posebej (dvoriščna...
1.1.1971
Zadnja lesena stena gümle, Melinci 23. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Sprednji del svinjaka, tik za zidanim gospodarskim poslopjem, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Vogal hiše, Melinci 42. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Nova hiša z balkonom in garažo, Melinci 116a. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Prostostoječ lesen letvast "kukurčnjak" (koruznjak), Melinci 45. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Hiša s kapelico in nišo, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1949, Melinci 90. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pogled po ulici, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Niša na hiši št. 79, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Strešna konstrukcija nove hiše (še v gradnji), Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
Iz slame in vrbovih viter pleten koš za čebele, kupolaste oblike, kakpršni so značilni za vzhodno...
1.1.1971
Zadnja stran svinjaka z gnojiščem, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Cestna stran obnovljene hiše, okrog betonska ograja, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Hiša, Melinci 121. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Levo stanovanjski, v sredi gospodarski del, čisto desno gümla, Melinci 28. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Okras na dvoriščni strani hiše, Melinci 100. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vodnjak s ključem, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme. Pogled s ceste, okno na...
1.1.1971
Križ na razpotju, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
"Nova vas", blatnjača, Melinci 199. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
"Kukurčnjak" (koruznjak) s prehodom v sredi, Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
Zunanjost stare hiše. Gospodarski in stanovanjski del si sledita v ravni črti, Melinci 25. Teren 27...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, zadnja stran, Melinci 119. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Gnojišče, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stranska stran hiše, Melinci 195. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stanovanjska hiša iz l. 1957, Melinci 196. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Zidano stranišče z odtokom na gnojišče, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Betonirano gnojišče ob zunanji steni gospodarskega poslopja, Melinci 42. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Kopa sena in "volek" (priprava za drobljenje grud), Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Gümla, notranjščina, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stoletna hiša z verando. Spredaj studenec, ob njem korito za peko kruha, Melinci 119. Teren 27 -...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša in gospodarsko poslopje (pogled z dvoriščne strani), Melinci...
1.1.1971
Stoletna hiša z leseno verando, Melinci 119. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Propadajoča s slamo krita stanovanjska hiša, cimprana, Melinci 54. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Kip Matere božje v kapelici, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Okrašena cestna stran hiše, Melinci 61. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Hiša iz surove opeke, Melinci 163. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novo gospodarstvo, lastnik gostilničar. Pogled z dvorišča, Melinci 123. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Pogled na križišče s kapelico Sv. Florjana, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Gümla s sodobnimi stroji, Melinci 123. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Leseno prostostoječe stranišče pred gnojnim kupom, Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje...
1.1.1971
Zapuščena stara hiša, grajena iz surove opeke, delane iz blata, Melinci 180. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Hiša iz leta 1965, Melinci 195. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Prej drvarnica, danes garaža, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Šesterokoten zidan vodnjak, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971...
1.1.1971
Vaška ulica, zadaj glavna kapela, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Svisli, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novozgrajeno gospodarstvo, 1956, Melinci 120. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vprežni voz s pletenimi stranicami, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme, detajl z dvoriščne strani,...
1.1.1971
Gümla, na levi hlev, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Novogradnja, Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvoriščna stran stanovanjskega poslopja, v ospredju "studenec", Melinci 74. Teren 27 -...
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Lesen vodnjak, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stranska ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1956, Melinci 91. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Obnovljena hiša (1962) s trodelnimi okni, Melinci 52. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, pogled z dvorišča, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Prej stanovanjsko, sedaj gospodarsko poslopje. Gospodar si je postavil novo hišo na drugi parceli,...
1.1.1971
Zidan svinjak ob gümni, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1958, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pleten "kukurčnjak" (koruznjak), spleten iz pantovca, Melinci 30. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Kapelica Sv. Florjana, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Okno prezidane hiše, Melinci 52. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme, Melinci. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Betonirano gnojišče, Melinci 91. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Lesen vodnjak, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
"Levovje" (svinjak), Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Pleten "kukurčnjak" (koruznjak), Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Stranska ulica v vasi, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Z lesom obita pumpa za vodo, Melinci 183. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Dvorišče, letna jedilnica in studenec, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Tipično dvorišče s stanovanjskim in gospodarskim poslopjem v ključu (čisto levo gümla, nato hlev -...
1.1.1971
Notranjost gümle, Melinci 26. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novejša hiša s posnetim slemenom, Melinci 18. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Štedilnik iz blata v kuhinji. Nespremenjeno od leta 1891, Melinci 25. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Novo stanovanjsko (staro gospodarsko poslopje), Melinci 55. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Vaška ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...