Subscribe to RSS - kulturna dediščina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: kulturna dediščina

Članek predstavlja Hišni arhiv, ki se nahaja v dokumentaciji Slovenskega etnografskega muzeja.

Prostovoljno delo v okviru društev lahko veliko pripomore k razvoju vključujoče družbe, uravnotež

Prispevek predstavlja tekstilno zbirko Slovenskega etnografskega muzeja: kaj jo je oblikovalo, ka

165-179

Avtorica predstavlja popis vsebine muzejskih zbirk etnološkega kustodiata Gorenjskega muzeja v Kr

V razpravi Med smrtjo na krožniku in ječarsko ljubeznijo ali o ptičjem lovu v Brdih, ki

029-078

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina