Slovenski etnografski muzej

Dediščina soške fronte kot izhodišče za razmislek o sodobnih pristopih k dediščinski politiki

Ob aktualnem obeleževanju stoletnice konca prve svetovne vojne doživlja dediščina soške fronte izjemen razcvet. Kobariški muzej in Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju" sta rezultat lokalnega entuziazma, a tudi čezmejnih regionalnih politik EU in nacionalnih prizadevanj za uveljavljanje RS v evropski politiki. Članek obravnava vprašanje upravljanja s tovrstno dediščino in pokaže, kako so dediščinski akterji v Kobaridu njeno rabo vedno usklajevali z evropsko in nacionalno dediščinsko politiko ter z dediščinskimi trendi v svetu.