Subscribe to RSS - Šmihel pod Nanosom
Kuhinja z lovskimi trofejami, Šmihel št. 17. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna šmihelska pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
"Šranganje" v Šmihelu. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Cerkev Sv. Mihaela v Šmihelu, po kateri se kraj imenuje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Obcestna vas. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel št. 37, način prizidavanja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Panorama Šmihela. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Poletno oblečena Križmanova Majda pri okopavanju. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Traktorist - srednji kmet in delavec v tovarni umetnih mas v Postojni. Teren 33 - Postojnsko,...
Vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Križmanovi na poti na polje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško
Pri barvanju delovno oblečena. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Ob "šrangi", pijači in glasbi, ko čakajo na mladoporočenca, kosec kleplje koso. Teren 33...
Španova mama pere perilo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihelska mlaka (neužitna trava). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Pred vasjo lesen pil - stebrno znamenje - 19. stoletje, domače delo. V niši je lesena plastika...
"Šranganje" v Šmihelu. Ženin je moral plačati nevesto 3000 ND, ker jo je odpeljal iz vasi...
Najstarejša hiša v naselju, Šmihel 37. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
"Šranga" je prežagana. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Šmihel št. 34 in 36. Tipa novejših hiš - delno ohranjanje tradicionalnih tipov. Teren 33 -...
Zapuščena hiša (način zidave). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Pevci pri "šranganju". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Spominska plošča - obeležje NOB. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Gospodarsko poslopje, Šmihel št. 17. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel št. 17, šivani robovi in kamniti okenski okviri. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihelski traktorist - srednji kmet. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel - "šranganje". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Šmihel št. 16. Kuhinja z obokom in značilno opremo - zidan štedilnik. Nekdaj je bila v hiši...
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Hiša z gospodarskim poslopjem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
"Škvarče", gospodarski pomočnik pri Križmanu naklada travo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
"Šranganje" v Šmihelu (šrangajo vsakemu, ki gre ob poroki iz vasi). Teren 33 - Postojnsko...
Hiša št. 17 z zatrepno fasado. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Mlaj za mladoporočenca; mladinska organizacija ga postavi vsem mladoporočencem v vasi. Teren 33 -...
Šmihel št. 16. Kuhinja z obokom in značilno opremo - zidan štedilnik. Nekdaj je bila v hiši...
Panorama Šmihelskega gozda. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Ob "šrangi", pijači in glasbi, ko čakajo na mladoporočenca, kosec kleplje koso. Teren 33...
Panorama Šmihelskega polja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Panorama Šmihelskega polja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Cerkev Sv. Jurija pod Šmihelom. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel pod Nanosom. Paša goveda. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Glavna vaška pot. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Poletna delovna noša. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihelski otroci pri igri. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.