Subscribe to RSS - Pudob
1.8.1962
S hlodi -"krcli" naložen voz, Pudob. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Hiša, nasproti štala, Pudob 28. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Pogled proti Pudobu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Hiša s poševnim v Pudobu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Pudob, zadaj Stari trg, levo Nadlesk. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
S hlodi -"krcli" naložen voz, Pudob. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...