Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 137 630:LJU;0002413E

panjska končnica
630:LJU;0002413E
Avtor 
Leopold Layer
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
Visoko
Datum 
1848
Kraj izdelave 
Kranj
Geolokacija 
46.2744N 14.4179E

Pohod sv. treh kraljev in Kristusovo rojstvo.
Inv. št. 2413; 14,5 x 38 cm; v dvotretjinski višini končnice skrajno desno je letnica 1848; končnico je leta 1911 muzeju prodal Mat. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na Visokem v leseni hiši št. 57. Bil je domač urar, popravljalec in izdelovalec ur, tudi tistih z lesenim mehanizmom, za katere je računal sedem dvajsetič. Ure je prodajal na sejmih. Njegov sin Matevž, rojen leta 1860, je po očetovi smrti leta 1896 prevzel domačijo (A. Roos, Star čebelarski rod, v: Slovenski čebelar XLI, št. 1, Ljubljana 1938, str. 8,9); torej je bil prodajalec končnic sin čebelar Matevž in ne Matija, kot je nekajkrat navedeno v inv. knjigah Kranjskega deželnega muzeja.
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala rojstvo judovskega kralja, stopili so v hišo, kjer so videli Dete z Marijo, se mu poklonili in mu darovali zlata, kadila in mire (Matejev evangelij 2: 1-11). Upodobitev na končnici kaže ikonografske predstave, ki so nastale v poznem srednjem veku. Posneta je po neki novoveški predlogi vendar je prilagojena podolžnemu formatu končnice in na enem prizorišču združuje dve časovno in prostorsko različni sceni: rojstvo in pohod.

Deli