Subscribe to RSS - Nanos
1.8.1958
Šterna in žleb v školju, "škauenca". Po žlebu teče voda v štirno, kadar dežuje. Teren 15...
1.8.1958
Nanos št. 2, pri Blažonu (pred hišo levo panji na paši). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hiša na Ravniku št. 3. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kariževi iz Vipave nakladajo seno v listni koš (če je premalo sena, dodajo drva vmes). Ravnik, v...
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Zavetišče - prvotno avto - shramba za municijo. Vrata pri Lipah, Nanos. Teren 15 - Vipava, 1. - 28...
28.8.1958
Sm?či (sani), lastnik Matija Puc, pri Blažoni, Nanos 2.
1.8.1958
Nanos št. 2, pri Blažonu (pred hišo levo panji na paši). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu, Oskrbnik Bolčina Jošt, Lipe 4 (Nanos). Teren 15...
1.8.1958
Kapelica v Vratih (Nanos). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kosec Stanko Bizjak, Gradišče 12, kosi travo na Lipah, Nanos. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kosec Stanko Bizjak, Gradišče 12, kosi travo na Lipah, Nanos. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kariževi iz Vipave nakladajo seno v listni koš (če je premalo sena, dodajo drva vmes). Ravnik, v...
1.8.1958
"Školje", "škauenca" s šterno in žlebom za vodo za ovce. Sedaj opuščeno. Teren...
1.8.1958
Kosec Stanko Bizjak, Gradišče 12, kosi travo na Lipah, Nanos. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Čebele na paši na Nanosu pri Blažonu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu. Letos je začela paša 27. maja in bo trajala do 15...
1.8.1958
Dončič z njivo, Ravnik št. 3 (Nanos). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Stari panj kranjič, pri Blažoni, Nanos 2.
1.8.1958
Z nahrbtniki ("ruksaki") gredo kmetje z Nanosa domov v Vipavo. Lipe na Nanosu. Teren 15...
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu. Ena krava je last oskrbnika Bolčina Jošta, doma...
1.8.1958
Hiša na Ravniku št. 3 (Nanos), v njej zdaj stanuje cestar. Pogled z višine. Teren 15 - Vipava, 1...
1.8.1958
Nanos št. 2, pri Blažonu, čebelnjaki na paši. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Opuščeno "korito" ("škauenca"), nekoč za napajanje ovc. Velikost 200x50x26 cm...
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Lojenca" - začasen kup sena, pripravljen za prevoz v dolino. Nanos, Lipe, pri kapelici...
1.8.1958
Pastir pase krave na pašniku blizu Lip na Nanosu. Skupno 65 krav, od teh je 11 kmečkih in 26 iz...