Subscribe to RSS - Ritomeče
1.8.1955
Slamnata paža pred vrati štale (hleva), Ritomeče 5, pri Martinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
"Paža" pred štalo (hlevom), Ritomeče 9, pri Zmalnerjih, Poler Ivan...
1.8.1955
Stara obleka "kotla" in "bluza" na glavi, "fečou" od matere Ivane...
1.8.1955
Stari Polez (82 let) mlati žito na skednju na obrnjenem gnojnem košu, Ritomeče 9. Teren 12- Brkini...
1.8.1955
Skret (stranišče), zadaj štala (hlev), Ritomeče 5, pri Martinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Marija Lipovec, 76 let (pri Polezovih), oblečena za na polje, Ritomeče 9. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.8.1955
Stara hiša s "kolonjo" pri Balonovih, Karlo Kakovič, Ritomeče 2. Teren 12- Brkini (1.-31...
1.8.1955
"Paža" pred vrati štale (hleva), pri Tomaževih, Ritomeče 4. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.8.1955
Stara obleka "kotla" in "bluza" na glavi, "fečou" od matere Ivane...
1.8.1955
Hiša in štala (hlev) pri Pavlinovih, Jože Kakovič, Ritomeče 3. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Štirna (vodnjak), zraven "stou" za pranje, zadaj gank nad štalo (hlevom), Frančiška Poles...
1.8.1955
Štala (hlev) in hiša, pri Balonovih, Karlo Kakovič, Ritomeče 2. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Slamnata streha nad lopo, Ritomeče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"Paža" pred vrati štale (hleva), pri Tomaževih, Ritomeče 4. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.8.1955
"Kau" za napajanje živine, Ritomeče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Ječmen "vejajo" pri Filgarji, Ritomeče 11. Spredaj padejo pleve, zadaj žito, vmes slabše...