Subscribe to RSS - Gorje
30.7.1954
Gorje in Poče z Grčeve kmetije v Zakrižu. Nad njimi snežeti "u Gor". Teren 11-...