Subscribe to RSS - Duplje
1.8.1958
Pri Žnidarjevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Babca in b?c za koso klepat. Pri Videževih, Duplje 40.
1.8.1958
Žnidarjeva Roska, pravljičarka, Duplje. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Humat", jarem za vola. Pri Videževih, Duplje 40...
28.8.1958
"Budilj", lopata za štihanje zemlje in za podkopavanje gnoja v vinogradih. Pri Videževih...
1.8.1958
Zimska ogrinjalka, Koren Marija, Duplje 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Žnidarjeva Roska, pravljičarka, Duplje. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Osounik", oselnik, rožen. Pri Videževih, Duplje 40...
1.8.1958
Gnojni koš, pri Videževih, Duplje 40. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Lopata. Pri Videževih, Duplje 40.
28.8.1958
Nasajena osla. Pri Videževih, Duplje 40.
28.8.1958
Rogačka za okopavanje trte. Pri Videževih, Duplje 40.
28.8.1958
Štr?naca za okopavanje vinograda, kjer je zemlja trda. Pri Videževih, Duplje 40.
28.8.1958
Brentač. Pri Videževih, Duplje 40.
1.8.1958
Majda Furlan z "naročnim košem", izdelanim v Črnem Vrhu nad Idrijo, pri Videževih, Duplje...
28.8.1958
Srp. Pri Videževih, Duplje 40.
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka s hčerko in "nevesto". Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Kosa. Pri Videževih, Duplje 40.
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
85 - letni Vincenc Trošt pri delu (f?žu utrgava), pri Videževih, Duplje 40. Teren 15 - Vipava, 1...
28.8.1958
Preša z novo zgornjo preklado. Lastnik Ivan Koren, pri Krenovih, Duplje 17.
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Fačola", rezilo za kleščenje, za robido sekat. Pri Videževih, Duplje 40...
1.8.1958
Stiskalnica - preša, Koren Marija, Duplje 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Senene grablje. Pri Videževih, Duplje 40.
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka med otroki. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Osounik", oselnik, lesen. Pri Videževih, Duplje 40...
1.8.1958
Žnidarjeva Metka, pravljičarka med otroki. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Koren Marija, Duplje 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Zimska ogrinjalka, Koren Marija, Duplje 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Nedeljska noša, Koren Marija, Duplje 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Šapca, motika za plet turšco (koruzo). Pri Videževih, Duplje 40.