Seznam monografskih publikacij

Spodaj so predstavljene vse publikacije muzeja po letih:

Vtisi 30
Spomini Slovenk in Slovencev po svetu na priznanje samostojne Slovenije
Dobra jed se sama ponuja
prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije
Naslovnica
Življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju
Naslovnica publikacije Bosi. Obuti. Sezuti.
vodnik po razstavi Slovenskega etnografskega muzeja
Naslovnica
A Guide to the Slovene Ethnographic Museum Permanent Exhibition
Naslovnica knjige
spomini Jakoba, Aleša in Andreja Krbavčiča na svečarsko in medičarsko delavnico Jakoba Krbavčiča
Naslovna stran publikacije Vez z dediščino
muzejski programi za vrtce in šole
Naslovnica kataloga Čipkaste vezi
razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016
Naslovnica kataloga Phulkari
Indijske vezenine iz Pandžaba in Harijane
Naslovnica knjige Moda v gibanju
italijanski slog 1951-1990 : utrinki slovenske mode
Naslovnica kataloga Fran Vesel
Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja: hommage Franu Veselu
Naslovnica knjige Elaborat o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam
in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Strani