Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek kustodiatov
Telefon 
386 (0) 1 300 87 32

dr. Bojana Rogelj Škafar

Kustosinja za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire

Dr. sociologije, univ. dipl. etnologinja in umetnostna zgodovinarka, muzejska svétnica. V SEM je zaposlena od leta 1989, sprva kot bibliotekarka, od leta 1999 pa kot kustodinja oddelka za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire.

Od 1. julija 2005 do 15. septembra 2015 je bila direktorica SEM. Leta 2009 je postala doktorica sociologije z doktorsko disertacijo »Etnološka zbirka kot medij za razkrivanje nacionalne identitete, etnomitov in stereotipov«.

Področje delovanja

zbirke kustodiata, interpretacija slikovnih virov, vizualna kultura, zgodovina SEM, muzeologija, nesnovna kulturna dediščina

Objave

ROGELJ ŠKAFAR, Bojana, PALAIĆ, Tina
2017 Slovenski Afričani : o njihovih osebnih predmetih v prepletu identitet. Etnolog 27, str. 39-63.

ROGELJ ŠKAFAR, Bojana
2011 Upodobljene sledi narodne identitete : zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

ROGELJ ŠKAFAR, Bojana
2011 Slovenec naj biva zares v svojem! : zbirki risb in poslikanih jajc v zapuščini Ivana Jagra (1871-1959). V: D. Koman (ur.), Čaropis na pisanicah : zbirka pirhov in risb ornamentov s pirhov iz zapuščine Ivana Jagra na SAZU. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. 6-11.

ROGELJ ŠKAFAR, Bojana
2008 Med naravo in kulturo - prva stalna razstava Slovenskega etnografskega muzeja v 3. tisočletju. V: N. Židov [et al.] (ur.), Med naravo in kulturo : vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej., str. 5-8.

ROGELJ ŠKAFAR, Bojana
2003 Etnološki muzeji in nacionalna identiteta : Slovenski etnografski muzej. Etnolog 13, str. 31-57.

ROGELJ ŠKAFAR, Bojana
2000 Ljubezen je v zraku : ljubezenska darila v slovenski tradicijski kulturi : vodnik ob razstavi = Love is in the air : love gifts in traditional Slovenian culture : exhibition catalogue. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

ROGELJ ŠKAFAR, Bojana, MAKAROVIČ, Gorazd
2000 Poslikane panjske končnice : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Painted beehive panels : the collection of the Slovene Ethnographic Museum. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Razstave

Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 30. november 2017 – 2. maj 2018 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorji Tina Palaić, Marko Frelih in Anja Koren).

Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled. Strasbourg: Svet Evrope, 28. september - 15. oktober 2009; Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 8. – 25. april 2010 (avtorica razstave, soavtorica Ksenija Vidmar Horvat).

Spet trte so rodile : o kulturi vina na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 20. november 2008 - 4. junij 2009 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorica Adela Pukl).

Med naravo in kulturo : stalna razstava, 1. del. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2006 -  (avtorica razstave, soavtorji Igor Cvetko, Ralf Čeplak Mencin, Andrej Dular, Marko Frelih, Lidija Franjič, Irena Keršič, Sonja Kogej-Rus, Daša Koprivec, Anja Serec Hodžar, Polona Sketelj, Inja Smerdel, Marija Mojca Terčelj, Nadja Valentinčič Furlan, Janja Žagar in Nena Židov).

Je etnologija doma tudi v dugih slovenskih muzejih? Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2. december 2004 - 31. januar 2005 (avtorica razstave, soavtorica Nina Zdravič Polič).

Ljubezen je v zraku : ljubezenska darila v slovenski tradicijski kulturi. Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 14. februar - 30. september 2000 (avtorica in kustosinja razstave). Gostovanja razstave - 2001 Jyväskyla, Finska, Nacionalni muzej obrti in 2002 Budimpešta, Madžarska, Etnografski muzej).

Nagrade

Bojana Rogelj Škafar, odlikovana z nazivom vitezinje reda italijanske zvezde, ki ga podeljuje predsednik Italije (22. 5. 2014)

Bojana Rogelj Škafar, prejemnica Murkovega priznanja (2010)

Bojana Rogelj Škafar, prejemnica Valvasorjevega priznanja (2007)

Bojana Rogelj Škafar, prejemnica Valvasorjevega priznanja za razstavo Ljubezen je v zraku (2001)

Drugo/Projekti

Članica strokovne skupine za pripravo Strategije kulturne dediščine RS (2017 – 2018)

Sharing the World of Inclusion, Creativity and Heritage (SWICH) – mednarodni projekt (2014-2018, sofinanciranje EU Ustvarjalna Evropa), vodja projekta v SEM

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam (2013 – 2015, sofinaciranje ESS in MK), vodja projekta

Pust, kralj Evrope (Carnival King of Europe II) – mednarodni projekt (2010 – 2012, EU program Kultura), članica projektne skupine