Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek kustodiatov
Telefon 
386 (0) 1 300 87 86
Mag. Adela Pukl. Foto: Andraž Blaznik.

mag. Adela Pukl

kustosinja za duhovno kulturo

Adela Pukl, Magistrica etnologije in kulturne antropologije, muzejska svetovalka v Kustodiatu za duhovno kulturo, v SEM zaposlena od 2008.

Področje delovanja

muzeologija, duhovna kultura, nesnovna kulturna dediščina

Raziskuje pustne maske in pustovanja, glasbila, vraževerje, slovenske blagovne znamke in nesnovno kulturno dediščino.

Objave

JERIN, Anja, PUKL, Adela
2020 Pustne šege v Registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije = Shrovetide customs in the Register of the Intagible Cultural Heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

PUKL, Adela
2019 Pot kurentov od nacionalnega Registra do Unescovega Reprezentativnega seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva. V: Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo. Str. 60-73.

PUKL, Adela, JERIN, Anja

2018 Who owns intangible cultural heritage? : the role of bearers, experts and the state in the safeguarding of ICH in Slovenia. Memoria media review : intangible cultural heritage, 3, Art. 7.

PUKL, Adela, ŠPIČEK, Miha
2016 Bonboni vseh generacij : 140 let Šumija. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, Žito, Podravka.

PUKL, Adela
2013 Museen und Aberglaube : früher, heute, morgen. V: Kulturtechnik Aberglaube : zwischen Aufklärung und Spiritualität. Edition Kulturwissenschaft, Bd. 19. Bielefeld: Transcript. Str. 453-471.

JERIN, Anja (ur.), PUKL, Adela (ur.), ŽIDOV, Nena (ur.)
2012 Priročnik o nesnovni kulturni dediščini, (Zbirka Priročniki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.
2012 Etnološki vidik funkcionalne izrabe grajske dediščine na Slovenskem : magistrsko delo. Vrhpolje.

ŽIDOV, Nena, PUKL, Adela.
2012 The Cerkno Lavfarji : a Slovene carnival group. V: Carnival king of Europe II : (2010-12). San Michele dell'Adige: Museo degli usi e costumi della gente Trentina. Str. 84-97.

PUKL, Adela (ur.)
2010 Cockta - pijača vaše in naše mladosti : o dediščini slovenskih blagovnih znamk. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Razstave

Pustni orači Okič : z oranjem do dobre letine : občasna razstava, Slovenski etnografski muzej, 8. 2. - 1. 3. 2021 = Okič Shrovetide ploughmen : a good harvest through ploughing. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Ravenski pust : pustna šega v Drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih = Shrovetide custom in Drežniške Ravne, Magozd and Jezerca : občasna razstava, Slovenski etnografski muzej, 8. 2. - 1. 3. 2020. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Škoromatija: pustna šega v Hrušici (Brkini), Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 8.2. – 10.3.2019. (kustosinja razstave)

Pust krivih ust: pustna dediščina Slovenije : gostujoča razstava / Carnival of crooked mouths : Slovenia's shrovetide heritage : visiting exhibition. Cleveland, Ohio, ZDA:  Slovenian Museum and Archives, 21. februar - 21. marec 2017. (avtorica razstave, soavtorica Anja Jerin)

Cockta, pijača vaše in naše mladosti: gostujoča razstava / Cockta, the drink from our younger days: visiting exhibition. Cleveland, Ohio, ZDA: Slovenian Museum and Archives, 14. december 2016 - 19. februar 2017. (avtorica in kustosinja razstave)

Bonboni vseh generacij: 140 let Šumija. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 17. november 2016 - 30. januar 2017. (avtorica razstave, soavtor Miha Špiček)

Pust ima več obrazov. Ljubljana: Preddverje velikega odra Lutkovnega gledališča, 6. februar - 24. februar 2016. (avtorica razstave, soavtorica Anja Jerin)

Jaslice slovenskih rokodelcev. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 15. december 2015 - 17. januar 2016 (kustosinja razstave)

Godba s(m)o ljudje: razstava ob 130-letnici Godbe Domžale. Domžale: Slamnikarski muzej - Godbeni dom Domžale, april 2014 - november 2014 (avtorica in kustosinja razstave)

Pustna dediščina Slovenije. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 22. marec 2012 - 6. april 2012 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov)

Cockta - pijača vaše in naše mladosti: razstava o dediščini slovenskih blagovnih znamk. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 17. junij 2010 - september 2010 (avtorica razstave, soavtorica Nina Zdravič Polič)

Spet trte so rodile: o kulturi vina na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 20. november 2008 - 4. junij 2009 (avtorica razstave, soavtorica Bojana Rogelj Škafar)

Mozaik Srca Slovenije. Bogenšperk: Grad Bogenšperk, 27. avgust 2008 - 22. september 2008 (avtorica razstave, soavtorica Mija Bokal)

Zgodbe z dvorišča: lesene igrače med kulturno dediščino in dizajnom. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 6. december 2007 - 1. april 2008 (avtorica razstave, soavtorica Saša Kerkoš)

Drugo/Projekti

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine (2008 -), sodelavka

Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (SWICH) – mednarodni projekt (2015 - 2018), članica projektne skupine

Pust, kralj Evrope (Carnival king of Europe II) – mednarodni projekt (2010 – 2012), članica projektne skupine

Nagrade

Adela Pukl, prejemnica Nagrade ICOM Slovenija 2018 za mednarodno prepoznaven projekt SWICH