Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek kustodiatov
Telefon 
386 (0) 1 300 87 91
Ralf Čeplak Mencin

mag. Ralf Čeplak Mencin

kustos za muzejske zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije

Od leta 2003 do 2019 je bil član uredniškega odbora revije National Geographic Junior. Od leta 2012 do 2014 pa je bil urednik znanstvene revije Etnolog, ki jo izdaja Slovenski etnografski muzej. Od leta 2021 je član Upravnega odbora International Journal of Intangible Heritage.

Dva mandata je bil predsednik Zveze muzejev Slovenije  (1991–93–95) in slovenskega odbora ICOM (svetovnega združenja muzejev) (1997–2000–2003) in član izvršnega odbora ICOM EUROPE (2002–2005). Leta 2010 je bil na 22. generalni konferenci ICOM v Šanghaju nominiran za člana izvršnega odbora krovne muzejske organizacije ICOM.

Bil je član izvršnega odbora ICOM/ICME (International Committee of Ethnographic Museums) (1989–92–95; 2007–2010, 2016-2019). Septembra 2019 pa je bil na 25. generalni konferenci ICOM v Kyotu na Japonskem izvoljen za predsednika ICOM/ICME in ponovno novembra 2022. Od leta 2020 je član ICOMove delovne skupine ICOM define, ki je pripravila novo muzejsko definicijo in je bila sprejeta na 26.generalni konferenci ICOM v Pragi.

Področje delovanja

muzeologija, sinologija, tibetologija, osrednja Azija (Afganistan) in kulturna antropologija

Objave

Kje so tradicionalne obrti, 70 str., Ptuj 1984.
ETSEO Občina Cerknica, 154 str., Cerknica 1990.
Vodnik po slovenskih muzejih (ur. et al.), 126 str., Ljubljana 1992.
Icomov kodeks muzejske etike (ur.et al.), Ljubljana 2004.
Srečevanja s Tibetom (ur. et al.), 180 str., Tržič 2001.
V deželi nebesnega zmaja – 350 let stikov s Kitajsko, 290 str., Ljubljana 2012.
Phulkari, 104 str., Ljubljana 2016.
Afganistan – slovenski pogledi (ur), 312 str., Ljubljana 2016.
Afganistan – slovenski pogledi; vodnik po razstavi (v PDF), 125 str., Ljubljana 2018.

Razstave

Kje so tradicionalne obrti ?(1984)
Kako in kam s planinsko kulturno dediščino? (1987)
Slovenci v misijonih (1991)
Odsev daljnih svetov (2006)
Srečevanja s Kitajsko (2006/2007)
Phulkari (2016)
Afganistan –slovenski pogledi (2017/18)

Nagrade

Ralf Čeplak Mencin, prejemnik Valvasorjevega priznanja (2010)
Ralf Čeplak Mencin, prejemnik Valvasorjevega priznanja (2006)