Subscribe to RSS - Knjižnica SEM

Slovenski etnografski muzej

Knjižnica SEM

Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja je knjižna zbirka, ki jo izdaja Slovenski etnografski muzej. Zasnovana je bila v obdobju, ko je muzej zaradi pomanjkanja razstavnih prostorov lahko svoje depojske zbirke predstavil širši javnosti le v knjižni obliki.

Prvih pet knjig je uredil pobudnik zbirke mag. Andrej Dular, šesto sta uredili dr. Nena Židov in mag. Polona Sketelj, sedmo in osmo dr. Nena Židov. Deveto sta uredila mag. Polona Sketelj in mag. Andrej Dular, deseto in enajsto pa mag. Polona Sketelj. Razen prve so vse knjižice zasnovane dokaj enotno. V vsaki je predstavljena ena od zbirk SEM, uvodni študiji sledijo katalog predmetov z opisi, slikovne priloge predmetov in kazala. S četrto knjižico so besedila v celoti dvojezična – v slovenščini in angleščini.