Subscribe to RSS - Kobarid

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Kobarid

Teren 7, 3. 7. – 3. 8. 1951

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Kobaridu, Borjani, Breginju in v Logjeh. V njej je 19 sodelavcev zbralo 69 zvezkov z zapiski, 453 fotografskih posnetkov, 523 risb in 32 predmetov za svoje zbirke in 162 za zbirke Tolminskega muzeja.

3.7.1951
Pogled z okna v Kobaridu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Voz (ima "školone" - na njih sta dve korpi, v katerih vozijo gnoj in krompir. Korpe dela...
3.7.1951
Majhna lesena skodelica, v takih skodelicah so včasih tudi jedli. Izdelovali so jih v Borjani...
3.8.1951
Lončen vrč za žganje, star 150 let - še danes v rabi za mast in zabelo. Lastnik Anton Krajnc - pri...
3.8.1951
Lesa v kleti za krompir. Lastnik Alojzij Hrast - pri Lukc, Zgornja Borjana.
3.7.1951
Hiša Sužid 21, pri Lomanu (primer stavbe na kot). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Korito za mlade pujske do treh mesecev. Lastnik Ivan Konavec, Svino 25.
3.7.1951
Hiša, Kred št. 14. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
Prosnid - vas onstran meje. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiša in znamenje v Breginju. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Dilja (pladenj) s polento. Sužiška planina.
3.7.1951
Liza Gorenščkova, Sužid. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Ribež. Lastnica Terezija Tonkli - pri Bučan, Breginj 28.
3.7.1951
Ogrodje za "stožje", Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Krava z zvoncem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Pinja za maslo. Sužiška planina.
3.8.1951
Voz. Lastnik Jožef Školč, Breginj 78.
3.7.1951
Skočirjeva pelje z barelo (samokolnico) perilo prat, Staro selo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Drevo (plug) za zagrebanje. Lastnik Franc Ručna, Staro selo 34.
3.7.1951
"Kozuc" (kozolec) (ima ostrvi, štange (pokončne) in late). Spredaj je "laz", na...
3.8.1951
"Štokav'nk" (štekavnik za krompir). Lastnica Katarina Kavc, Zgornja Borjana 90...
3.7.1951
Franc Pavlnov s kozami, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Jarm (prinešen iz Furlanije). Podbela 29.
3.8.1951
Ahlje za "češljat" (ahlat) volno, staro okoli 130 let. Lastnik pri Stergaru, Staro selo...
3.7.1951
S proslave S. Gregorčiča na Vrsnem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Z "brano" okopava Skočir Jože, Kred 18. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Žena pri ognjišču, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Banča (klop) pred hišo. Sužid 94.
3.8.1951
Notranjščina mlina. Sužid.
3.7.1951
Detajl iz vasi Svino, središče vasi s koritom (pitna voda in za živino). Na levi h.št. 28, pri...
3.8.1951
Kospe - (cokle). Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
Lesa za sušenje sadja. Lastnik Ivan Konavec, Svino 25.
3.7.1951
Ob cerkvici Sv. Margete pod Stolom med mašo, ki je 1x v letu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Burklje za podložit voz. Lastnik Mihail Šuber, Potoki 8.
3.7.1951
Vodnjak, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Skupina za materialno kulturo na kosilu v Borjani pred Krajcarjevo hišo (pošto). Teren 7 - Kobarid...
3.8.1951
Skopc (past) iz 1. sv. vojne - tedaj rabljen kot vojaška naprava proti prehodu ljudi čez mejo...
3.8.1951
Stol za kuhinjo. Lastnik Šimon, Kred 43.
3.8.1951
Trpiš za plento. Podbela.
3.8.1951
Čokič. Lastnica Katarina Kavc, Zgornja Borjana 90.
3.7.1951
Kotel za sirjenje na prostem. Pri Kajancovih, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Ulica v Gornji Borjani (na levi hiša št. 74, pri Lenartu). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Krava s kambo, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hlev za kravo, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Peč v hiši. Breginj 46.
3.8.1951
Leseno kladivo (maca). Kred 53.
3.8.1951
Maca (kladivo). Kred 53.
3.7.1951
Robidišče št. 7 pri Šaražmanu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Pokopališče, Kred. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kuhinja z dvema kotloma za sirjenje mleka. Sužiška planina.
3.8.1951
Nakovalo (iz kovačnice). Staro selo.
3.8.1951
Vrata iz kuhinje v izbo. Lastnik pri Lovrenščku, Sužid 10.
3.8.1951
Držaj na kletnih vratih. Potoki 7.
3.8.1951
Uzda. Lastnik Andrej Koren, Staro selo 15.
3.7.1951
Kulet za listje, Robidišče 30 pri Lucinovih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Peter Čuš Čot, Breginj 119. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sužidska planina, krava z zvoncem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Peča" last Ane Žuber, Potoki 25. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Staro selo št. 56, pri Šmidu (baje stara 136 let). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Žena v Podbeli nese seno. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kuhinja. Podbela 34.
3.8.1951
Vreteno za trančiranje zaklane živine; naredil Ivan Strgar 20 leti. Lastnik Ivan Strgar - pri...
3.7.1951
Hiša v Robidiščih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Ok'nce (okno). Sužid...
3.8.1951
Pletenke (cokle). Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.8.1951
Miza (puščalo) za sir; na njej sir. Lastnik pri Marjancinovih, Robidišče 27.
3.8.1951
Barela (karjola, samokolnica). Lastnik Anton Uršič - pri Petrin, Staro selo 8.
3.8.1951
Hlapec za sezuvanje čevljev. Lastnik Anton Uršič, Staro selo 8.
3.8.1951
Jemanje sira iz kotla (ponazoritev). Sužiška planina.
3.8.1951
Stolica - "koudreja" (pri tokavc + 1907). Lastnik Janez Petrica - pri Simonu, Svino...
3.7.1951
Sužidska planina (spredaj kopa). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Lesene galtre na oknu štale (hleva). Sužid 37.
3.8.1951
Solnica. Borjana 74.
3.8.1951
Kuhinja. Svino 25.
3.8.1951
Č?min (dimnik, star - osvežen). Svino 6.
3.8.1951
Solnica. Lastnik pri Lenartu, Borjana 90.
1.11.1952
Tako opremljeni gredo v Potokih po seno v hrib. S seboj vzame tudi "late" iz drenovega...
3.8.1951
Kamba z zgoncem (zvoncem) za kravo. Zgornja Borjana 40.
3.7.1951
Karjolo (samokolnico) pelje, Robič. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.11.1952
S "kope", sredi katere je navpičen kol "šteže", jemljejo plasti sena, Potoki...
3.8.1951
Barela (karjola, samokolnica). Lastnik Anton Uršič - pri Petrin, Staro selo 8.
3.8.1951
Nož za rezanje krompirja in repe za prašiče (drovivka). Lastnik pri Kavc, Borjana 90.
3.8.1951
"Ribež?n" za zelje (star okrog 150 let). Lastnik pri Špoladu, Borjana 40...
3.7.1951
Kravo peljejo na vozu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Trpiš (zglavnik). Staro selo 34.
3.8.1951
Peča. Lastnica Justina Rakar, Breginj 39.
3.7.1951
Vodo nese, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Vozič za otroke. Lastnik pri Štanderjah, Zgornja Borjana 68.
3.7.1951
Hiše v Kobaridu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Pogled od izvira Soče na plaz, ki je pokril rečno strugo. Spredaj Jernej in Marta, člana ekipe...
3.7.1951
Franc Pavlnov s kozami, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Napa (dimnik). Robidišče.
3.8.1951
"Čebedau", "čbdau" (del zaglavnika). Borjana 68...
3.8.1951
Č?min (dimnik). Sedlo.
3.7.1951
Mjuta Špeletova iz Črnega Vrha - s te velike vasi, Marija Štefova in Roza Jakopove. Teren 7 -...
3.8.1951
Dimnik - prezidana hiša l. 1920. Sužid.
3.7.1951
V Borjani vlečejo "grable" ali križ za koruzo (z njimi potegnejo črte, potem sadijo...
3.8.1951
Stol v kuhinji. Breginj 30.
3.7.1951
Ekipa na kopanju, Kobarid. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Posnemanca (smetišnica). Lastnik pri Priniovih, Robidišče 34.
3.8.1951
Klepanje kose. Ivan Konavec, Svino 9.
3.8.1951
Zaglavnik. Svino 25.
3.7.1951
Dekle z "bantačem", Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Sivec Ivan in Uršič Marija iz Svina zagrebata krompir. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Znamenje ob poti Potoki - Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Zapuščena "hiša". Lastnik Alojz Mazora - pri Patričk, Breginj 46...
3.8.1951
Krošnja za "potrebo nosit" - kangle, drva, kamenje. Zgornja Borjana 40...
3.8.1951
Bajnk (skrinja) in 2 detajla. Lastnik Rosič, Staro selo 19.
3.8.1951
Zagozda za poseg v usta pri živini (uporaba). Lastnik Makso Špolar - pri Bonovih, Zgornja Borjana...
3.7.1951
Ana Cenčič, Robidišče 40 pri Mjutnik. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Robidišče, panorama s pobočja. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Sani za drva. Lastnik Lenart Cencič - pri Lukovih, Robidišče 20.
3.7.1951
Kapa (ćapa) je domače delo. Anton Čebokli, Podbela 29. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Stol za mužo (molžo). Sužiška planina.
3.8.1951
Trpiš. Svino 25.
3.7.1951
Barela (samokolnica) za "gout" (gvant- obleko) prat, Staro selo št. 17. Teren 7 - Kobarid...
1.6.1951
Pogled na Borjano (s ceste Breginj- Kobarid), jun. 1951. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Liza Štehuova, Podbela. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Mož z mušem (oslom) iz Potokov pelje sirk (koruzo). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.11.1952
"Breme žlajha" t.j. s trto (leskovo) preveže vso spodnjo (zdaj zgornjo ploskev), Potoki...
3.7.1951
Sužidska planina, krava z zvoncem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Drva nese v košu, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
"Kaznejnk", "k?znenk". Lastnik Jožef Skočir, Kred 18...
3.7.1951
Boris od Suzane na stopnicah Robidišč. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Kapelica na poti med Potoki in Kredom. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kolovrat, kupljen v Kobaridu na semnju, izdelan v okolici Tolmina. Lastnik Ivan Fod, Sužid 25.
3.7.1951
Znamenje, Sedlo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Mlin - 1 etaža s situacijo (tloris). Lastnik Anton Ohojak, Sužid.
3.8.1951
Korito iz kamna za prašiče. Potoki 12.
Sv. Lovrenc nad Sočo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Kovač v Starem selu (pri Šmid, št. 56) podkuje konja. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Hiša. Lastnik pri Lorenčič, Sužid 10.
3.8.1951
Vhod v izbo. Lastnik pri Lovanč, Podbela 20.
3.7.1951
Senena bremena delajo, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Četver in sani v Breginju. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Robidišče (središče vasi). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kučilne (sanke). Lastnica Anka Antih, Kred 51.
3.7.1951
Robidišče: povsod vidiš kako na kokoš, ki "kloče", poveznejo koš in puste tri dni. Teren...
3.8.1951
Sklednik v profilu. Breginj 111.
3.7.1951
Kred št. 32, pri Jurec in zadnja stran št. 28, pri Mataju. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Hiša - situacija, fasada, 3 etaže. Lastnik Miha Špolad - pri Špoladu, Spodnja Borjana 40.
3.8.1951
Otroški "vošč" (voziček). Lastnik Anton Konavec, Svino 12...
3.7.1951
"Kulet" - svinjak, Podbela 6, pri Pintarju. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
"Kotu" (kotel). Breginj...
1.11.1952
Tako opremljeni gredo v Potokih po seno v hrib. S seboj vzame tudi "late" iz drenovega...
3.8.1951
Jarm. Staro selo 8.
3.8.1951
Lesena skleda za mleko. Lastnik Gorenšček, Sužid 14.
3.7.1951
Hiša v Borjani. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Kmalu bo kopa, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Vodo in seno nese, Podbela. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
"Štokau'nk/štekavnik" za štekanje krompirja. Lastnica Marija Vrečar - pri Marnu,...
3.7.1951
Kopa ob poti Potoki - Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Sani za gnoj. Lastnik Lenart Cencič - pri Lukovih, Robidišče 20.
3.7.1951
Mlin ob Nadiži, Logje. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Stol za kuhinjo. Podbela 33.
3.8.1951
Sani za kamne. Lastnik Jože Butul, Kred 1.
3.8.1951
Motika. Kred 53.
3.7.1951
Pogled v dolino Nadiže iz Logov proti Borjani. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Plentar - (kuhalnica) za mešanje polente. Lastnica Marija Vrečar - pri Marnu, Borjana 65.
3.7.1951
Edino stranišče na Robidiščih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Edini voz na Robidiščih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Situacija mlina (skica). Lastnik Anton Ohojak, Sužid.
3.8.1951
Ponu za cret (ponev za cvrenje). Lastnik pri Špoladu, Zgornja Borjana 40.
3.7.1951
Hiša v Kobaridu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiše v Kobaridu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Dilja (deska) za polento, stara okrog 50 let. Lastnik Rosič, Staro selo 19.
3.8.1951
"Vok?rna" (lopa za vozove). Lastnik Jože Butulj, Sužid 16...
3.8.1951
Kuhinja. Breginj 42.
3.7.1951
Koze ženejo na pašo, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Ključavnica. Lastnik pri Lovrencu, Sužid 10.
3.7.1951
Sužidska planina, krave odhajajo zgodaj zjutraj na pašo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Peča.
3.8.1951
Kripca (voz). Leta 1927 jo je naredil Mihael Štih - pri Štefuc. Lastnik Franc Ručna, Staro selo 34.
3.8.1951
Hiša (kuhinja). Robidišče 34.
3.7.1951
Otrok s "kanjcem" in kokoš pod košem, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Kajnc (srp) za robidovje. Kred 53.
3.7.1951
Središče Robidišča s koritom. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.11.1952
Preden začne delati "breme", zapiči v zemljo 8 kljuk, privezanih na žico (polovico...
3.7.1951
Spravljanje obleke, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
"Stolč". Lastnica Marija Lovrenčič, Logje 5...
3.8.1951
Č?min (dimnik). Kred.
3.7.1951
Vodnjak na Robidiščih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Robidišče 23 pri Toncovih; spredaj kulet za prase (svinjak), drva za staže (vmes ulica). Teren 7 -...
3.8.1951
Shramba za travo. Lastnik Anton Lovrenčič, Logje 5.
3.7.1951
"Babo" dela, Kred. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Dilja (deska) za polento. Lastnik Šimon, Kred 43.
3.8.1951
Voziček (izdelal Albin Cenčič, 10 let). Robidišče 18.
3.8.1951
Dilja (deska) za polento. Lastnica Katarina Rob, Kred 32.
3.8.1951
Brana (lesena). Lastnik pri Menič, Borjana 37.
1.11.1952
Tako zadržuje breme, če je prevelika strmina. Čez ramo ima "vlak" (trto), Potoki. Teren 7...
3.7.1951
Pogled s pobočja Stola na Breginj. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.6.1951
Klinkonova gospodinja pere ob potoku "Cerkovniku" (Homec), Breginjski kot; jun. 1951...
3.7.1951
S proslave S. Gregorčiča na Vrsnem. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Logje.
3.7.1951
Kravji pastir na Sužidski planini. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Borjana 77.
3.7.1951
Ulica v Starem selu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Žoke" (nogavice) dela, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Dimnik. Staro selo.
3.8.1951
Lopata in uporaba. Njivo koplje Anton Uršič, Borjana 76.
3.8.1951
Kokošnjak. Lastnik pri Fajmnek, Robidišče 37.
3.7.1951
Cenčič Tone, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Držaj na kletnih vratih. Potoki.
3.8.1951
Hiša - fasada, 4 etaže. Lastnik pri Čiku, Staro selo 19.
3.8.1951
Držaj na kletnih vratih. Potoki 27.
3.7.1951
Kozolec za žito izven vasi Svino. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Mlinček za kavo ("maln"). Lastnik Franc Kranjc, Staro selo 58...
3.8.1951
Past za polhe (pasca (past) za puhe, ki se postavi pod bukovo drevo (žir!). Zgornja Borjana.
3.7.1951
Etnografska ekipa v Kobaridu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Dgiča (posoda za seme). Lastnik Ivan Volarič, Svino 23.
3.8.1951
Pogled na hišo. Lastnik Izidor Kramar - pri Levanč, Podbela 20.
3.8.1951
Vintula (skrinja) za moko (zgoraj), spodaj kuhinjske potrebščine. Lastnik pri Sužiknih, Robidišče...
3.7.1951
Sužid 23, zapuščena hiša pri Kendu, prej pri Kovačevih. Hiša s štalo (hlevom) in zgoraj s skednjem...
3.8.1951
Žehtnek. Lastnik Rafael Terpin, Potoki 6.
3.8.1951
Jarem. Borjana 40
3.7.1951
Voz s korpami (košarami), naložen z drvmi, da se bolj posušijo; sicer ne vozijo drv v korpah (...
3.8.1951
Truglca za kravam dajati otrobe. Lastnica Katina Kramar, Podbela 54.
1.11.1952
Takole gredo v hrib, Potoki. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Detajl izbe s pečjo. Sužid 10.
3.8.1951
Pogled na detajl hiše. Lastnik pri Lukču, Podbela 4.
3.7.1951
Kred 53, pri Bricu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Mlat (kladivo za klepanje kose). Lastnik Ivan Konavec, Svino 9.
3.7.1951
Cerkev v Borjani. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Svetak" (zvitek sena) dela, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Del izbe. Sužid 10.
3.8.1951
Klop v kuhinji. Logje 5.
3.7.1951
Vrata od "merajne" (omare), Sedlo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Korito za prašiča. Potoki 27.
3.7.1951
Grmiči "tan za Preslavan" ali "ta za krasan" - ob poti Breginj - Logje. Teren 7...
3.8.1951
Samotnjak, "samotnik" (šrufn). Lastnik Anton Breška, Sužid 26...
3.8.1951
Špampet (postelja). Borjana 90.
1.11.1952
"Breme žlajha" t.j. s trto (leskovo) preveže vso spodnjo (zdaj zgornjo ploskev), Potoki...
3.7.1951
Koše dela, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Roza in Uština Jakopove s Prosnida, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kuhinja (ognjišče). Sužid 10.
1.11.1952
Bremena vlečejo po "valki" (trti), Potoki. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Del vasi Potoki ob cesti. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Vrata v skedenj. Lastnik Franc Mišič, Kred 2.
3.8.1951
Dimnik. Staro selo 21.
3.8.1951
Turkla (stiskalnica). Lastnik Ignac Sok - pri Bric, Kred 53.
1.11.1952
Takole zaveže vrv za kljuko, Potoki. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kurnjek (kokošnjak). Podbela 54.
3.7.1951
V "vrh" gre z opremo, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Kuhinja. Kred 43.
3.7.1951
Nadja Cenčič, hčerka Ane Cenčič, Robidišče 31; pri Lužiknih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiša v Borjani. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Pogled na skupino hiš. Breginj.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Borjana 39.
3.8.1951
Klepalo za klepanje kose. Kred 53.
3.8.1951
"Kahla" (pečnica). Lastnik pri Kavc, Zgornja Borjana 90...