Subscribe to RSS - Terenske fotografije

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Terenske fotografije

Najpomembnejši sklop dokumentacijskega fonda predstavljajo rezultati t. i. Orlovih terenskih ekip, za katere je po drugi svetovni vojni dal pobudo ravnatelj muzeja dr. Boris Orel. Gre za terenske zapiske, risbe in fotografije terenskih raziskovalcev iz obdobja 1948–1980. Po Orlovi nenadni smrti leta 1962 so se sistematične terenske raziskave nadaljevale pod vodstvom naslednjega ravnatelja dr. Borisa Kuharja. Raziskovalne ekipe so dokumentirale materialno, družbeno in duhovno kulturo na tridesetih terenih po Sloveniji in dveh na Tržaškem.

Teren 1, 1. 8. - 15. 9. 1948
Za raziskavo tega območja je bilo več vzrokov, najpomembnejši pa je bil ta, da je sodelavce muzeja povabil dr. Sergij...
Teren 2, 1. 8. – 3. 9. 1949
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Grosuplja. Sestavljala je 15 ljudi in ob tem zbrala 42...
Teren 3, 3. 7. – 3. 8. 1949
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh Dekani, Škofije in Osp v Slovenski Istri. Sestavljala je 13 ljudi...
Teren 4, 1. 7. – 30. 7. 1950
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v Marezige in Boršt v Slovenski Istri. Sestavljala je 16 ljudi in...
Teren 5, 15. 8. – 15. 9. 1950
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Šentvidu pri Stični, na Dobu in v Radohovi vasi na Dolenjskem. V njej...
Teren 6, 1. 10. – 30. 10. 1951
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Mokronogu, v Bistrici, na Trebelnem in delno v Šentrupertu na...
Teren 7, 3. 7. – 3. 8. 1951
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Kobaridu, Borjani, Breginju in v Logjeh. V njej je 19 sodelavcev zbralo...
Teren 8, 1. 7. – 31. 7. 1952
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Trenti, Soči, Bovcu, Čezsoči, Logu pod Mangartom in okolici. V njej je...
Teren 9, 15. 8. – 13. 9. 1952
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Šentjerneju na Dolenjskem in njegovi okolici. V njej je 9 sodelavcev...
Teren 10, 1. 8. – 31. 8. 1953
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Goriških Brdih. V njej je 13 sodelavcev zbralo 33 zvezkov z zapiski,...
Teren 11, 30. 7. – 31. 8. 1954
Terenska ekipa je raziskovala način življenja na Cerkljanskem. V njej je 10 sodelavcev zbralo 37 zvezkov z zapiski, 540...
Teren 12, 1. 8. – 31. 8. 1955
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v Brkinih. V njej je 13 sodelavcev zbralo 36 zvezkov z zapiski, 720...
Teren 13, 1. 8. – 31. 8. 1956
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Kostanjevice na Krki. V njej je 12 sodelavcev zbralo 25...
Teren 14, 1. 8. – 28. 8. 1957
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Žužemberka. V njej je 9 sodelavcev zbralo 18 zvezkov z...
Teren 15, 1. 8. – 28. 8. 1958
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Vipave: Budanje, Dolga Poljana, Duplje, Erzelj, Goče,...
Teren 16, 1. 8. – 28. 8. 1959
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Črnega Vrha nad Idrijo ter na Vojskem. V njej je 8...
Teren 17, 1. 8. – 29. 8. 1960
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Rašice in Velikih Lašč. V njej je 7 sodelavcev zbralo...
Teren 18, 1. 8. – 30. 8. 1961
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Šentruperta na Dolenjskem. Zbranih je bilo 14 zvezkov z...
Teren 19, 1. 8. – 15. 8. 1962
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v Loški dolini. V njej so bili zbrani 3 zvezki z zapiski, 369...
Teren 20, 1. 7. – 14. 7. 1963
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Vitanja. V njej je bilo zbranih 11 zvezkov z zapiski,...
Teren 21, 1964
To je bila ponovitev 1. terenske ekipe. Po končani raziskavi je izšla monografija dr. Borisa Kuharja, ravnatelja...
Teren 22, 1965
Terenska ekipa je bila nastanjena v Drašičih in je raziskovala način življenja v Drašičih in okolici (v Krmačini,...
Teren 23, 1967
Terenska ekipa je raziskovala način življenja v slovenskih vaseh Mačkolje, Boljunec in Dolina v Italiji. Ekipa petih...
Teren 24, 1968
Ta raziskava je bila posvečena temi »kraška hiša«, ob kateri je potekala tudi prenova muzeja na prostem v Repnu na...
Teren 25, 1969
Ta raziskava je bila posvečena temi »kraška hiša« in je potekala v krajih Divača, Dutovlje, Gorenje pri Divači,...
Teren 26, 1970
Ta raziskava je bila tematska in je bila osredotočena na arhitekturo alpske hiše. Potekala je v krajih Bitnje, Bodovlje...
Teren 27, 1971
Ta raziskava je bila tematska in je bila osredotočena na arhitekturo panonske hiše. Potekala je v krajih Bistrica ob...
Teren 29, 1972
Terenska ekipa je v oktobru 1972 raziskovala v krajih Cerovec Stanka Vraza, Cuber, Dravinjski Vrh, Gresovščak, Hermanci...
Teren 30, 1973 – 1979
Terenska ekipa je raziskovala med leti 1973 in 1979 v krajih Babinci, Banovci, Biserjane, Boreci, Borovci, Bučečovci,...
Teren 31, 1969 – 1976
Terenska ekipa je med leti 1969 in 1976 raziskovala največ v Idriji, poleg tega pa še v bližnjih krajih Spodnja Idrija...
Teren 32, 1977
Terenska ekipa je raziskovala v krajih Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Kumrovec na Hrvaškem, Kunšperk, Ples, Podsreda in...
Teren 33, 1978 – 1980
Terenska ekipa je med leti 1978 in 1980 raziskovala v krajih Bukovje, Fara, Gorenje pri Divači, Goriče, Gradec, Landol...