Slovenski etnografski muzej

Zbirka starih fotografij / F0000799

F0000799

Skupina gorenjskih narodnih noš pred hišo. Noša z avbo sodi v zač. 19. stol., ostale noše so iz prve polovice 19. stol.

Deli